Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien - magisterprogram

   Program, Avancerad nivå, 60 hp, FHSVA
   Magisterexamen

   Folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien - magisterprogram

   Program, Avancerad nivå, 60 hp, FHSVA
   Magisterexamen

   Anmälan

   Välj ett tillfälle för att visa utbildningsplan, kursutbud och behörighetskrav.

   Vår 2024, Plats: Distans (Flexibel), Takt: 50%

   Anmälan stängd

   Anmälan

   15 september 2023 - 16 oktober 2023

   Ange kod HS-31120 på antagning.se

   Utbildningsplan

   När? Var? Hur?

   Pågår: 15 januari 2024 - 18 januari 2026
   Plats: Flexibel, Distans
   Takt: 50%
   Programmet har 10 obligatoriska träffar

   Kursplaner

   För alla kurser i programmet, se utbildningsplanen.

   Behörighet

   För att vara behörig till programmet krävs en examen på grundnivå inom det hälsovetenskapliga området omfattande minst 180 högskolepoäng inklusive ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng (eller motsvarande kunskaper). Vidare krävs kunskaper i svenska som motsvarar grundläggande behörighet på grundnivå.

   Urval

   Avklarade högskolepoäng.

   Språk

   Undervisningen ges på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
   Utvecklingen i samhället visar på ökat resande, globala flyktingströmmar och ökande internationell handel. Den medicinska utvecklingen med avancerad högteknologisk sjukvård ger möjlighet till infektionsprevention och bekämpning. Samtidigt är vårdrelaterade infektioner den vanligaste vårdskadan på svenska sjukhus. WHO har utropat antibiotikaresistens som ett av våra stora globala folkhälsoproblem. Problematiken är komplex och finns både inom vården, i samhället, bland djurhållningen, i livsmedelsindustrin och inom jordbruket. Det här har ökat behovet av både kunskaper och färdigheter inom smittskydd och vårdhygien hos yrkesverksam hälso- och vårdpersonal.

   Om programmet

   Det finns ett stort samhällsintresse, såväl nationellt som internationellt, för en utbildning i smittskydd och vårdhygien. Omvärldsutvecklingen tyder på ett ökat behov av vidareutbildning inom ämnet. Några aktuella exempel är en ökad global spridning av antibiotikaresistenta bakterier samt epidemier av Ebola. Den geografiska rörligheten bland världens människor ökar, vilket kan medföra ökad risk för smittspridning. Pågående klimatförändringar kan innebära att nya smittsamma sjukdomar som ännu inte finns eller är sällsynta, kan spridas till Sverige. Vårdrelaterade infektioner drabbar mellan 5 och 10 procent av patienterna inom sjukvården, och de orsakar ett stort mänskligt lidande för de drabbade och stora kostnader för samhället.

   Det här läser du på programmet

   Utbildningen har folkhälsovetenskap som huvudämne, och därutöver även kurser inom biomedicin. Du studerar, utöver smittskydd och vårdhygien, även antibiotikaresistens, vaccinologi, infektionsepidemiologi samt hälsofrämjande arbete. Utbildningen avslutas med att du skriver din magisteruppsats.

   Programmets uppbyggnad har sin grund i den diplomutbildning som tidigare gavs vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV) i Göteborg. Innehållet ger en bred förståelse för folkhälsovetenskap, med spetskompetens inom området smittskydd och vårdhygien. Du får kunskaper och färdigheter som krävs för kvalificerade arbeten på lokal, nationell och internationell nivå inom områden som berör folkhälsa med särskilt fokus på förbyggande av smittsamma sjukdomar och vårdrelaterade infektioner.

   Programmet innebär studier på halvtid under fyra terminer. Studierna bedrivs på distans via Högskolans digitala lärplattform Canvas, samt ett fåtal obligatoriska träffar på campus i Skövde.

   De flesta kurser ges på svenska, men engelska inslag förekommer.

   Passar det här programmet mig?

   Magisterprogrammet Folkhälsovetenskap: smittskydd och vårdhygien vänder sig till dig som är yrkesverksam inom områdena hälsa och vård. Du vill utveckla dig inom smittskydd och vårdhygien och du brinner för hälsofrågor, både när det gäller människor och djur.

   Jobb efter examen

   Efter examen utvecklar du karriärmöjligheter utifrån den grundprofession du redan har. Dina nya kunskaper har stor användbarhet för att förhindra smittspridning såväl på nationell, regional som på enhetsnivå. Arbetet kan innebära såväl utformandet av överordnade strategier som verksamhetsnära organisation av lokala rutiner och utbildning riktad till samhällsmedborgarna, vård- och omsorg samt djurhållningen.

   Många betydelsefulla aktörer som WHO, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Svensk förening för vårdhygien, Smittskyddsläkarföreningen och Smittskyddsköterskornas intresseförening, bland andra, har betonat vikten av en utbildning i smittskydd och vårdhygien. Även Nordiska ministerrådet har påtalat ett ökat behov av vidareutbildning av hälso- och vårdpersonal inom ämnet. Det kommer att finnas ett stort behov av läkare, sjuksköterskor, epidemiologier och befattningshavare inom kunskapsområdet i framtiden. Efter att ha genomgått utbildningen kommer du att kunna bistå hälso- och sjukvården med expertkunskap inom området. Det kommer att ha betydelse för att förhindra uppkomst och motverka spridning av smittsamma sjukdomar både i samhället och inom vård och omsorg.

   Läsa vidare

   Programmet leder till en filosofie magisterexamen med huvudområdet folkhälsovetenskap. Efter examen är du behörig att söka dig vidare till en masterutbildning inom folkhälsovetenskap och/eller forskarutbildning inom området. För forskarutbildning inom folkhälsovetenskap finns vid Högskolan i Skövde i dagsläget möjlighet att registrera doktorander inom Forskarskolan Hälsa och Välfärd vid Hälsohögskolan i Jönköping.

   Den kunskap du fått under utbildningen kommer att vara en bra grund för vidare fördjupning inom ett område på forskarnivå, till exempel inom vårdhygien, smittskydd och hälsa.


   Kontakt

   Programansvarig

   Studie- och karriärvägledare

   Vill du ha mer information om utbildningen?
   Vi mejlar mer information om programmet och inför ansökan!

   De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

   Publicerad: 2020-01-20
   Senast ändrad: 2023-07-28
   Sidansvarig: webmaster@his.se