Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   MBD – Model Based Definition, CAD-modellen som informationsbärare A1N

   Kurs, Avancerad nivå, 3 hp, VP753A

   Anmälan

   Välj ett tillfälle för att visa kursplan och behörighetskrav.

   Vår 2024, Plats: Flexibel, Takt: 20%

   Anmälan stängd

   Anmälan

   15 september 2023 - 16 oktober 2023

   Ange kod HS-16229 på antagning.se

   Kursplan med litteraturlista

   När? Var? Hur?

   Pågår: 25 mars 2024 - 2 juni 2024
   Plats: Flexibel, Distans, Flexibel tid
   Takt: 20%
   Kursen genomförs utan obligatoriska träffar på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen i Studentportalen.

   Behörighet

   För att vara behörig till kursen krävs 60 hp inom informationsteknologi, produktutveckling, produktionsteknik, automationsteknik eller maskinteknik eller motsvarande varav en godkänd kurs om minst 3 högskolepoäng inom ritteknik och CAD. Vidare krävs godkänt betyg i Svenska 3 (eller motsvarande kunskaper). Om akademiska meriter saknas, går det att ansöka om att bli bedömd på reell kompetens.

   Urval

   Avklarade högskolepoäng.

   Språk

   Undervisningen ges på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
   Dagens snabba utveckling och ökade krav från kund har gjort att tillverkande företag sedan länge lärt sig leva med kontinuerlig produktutveckling. Denna ständiga vidareutveckling kräver ett integrerat och effektivt informationsflöde som följer produktens faser. I den här kursen kommer du att få en introduktion till hur 3D-modellen kan användas som informationsbärare. Ett arbetssätt som både är effektivt och informationssäkert.

   Kursen kommer att ge dig en förståelse för MBD (model based definition) och hur övergången till ett modellbaserat arbetssätt, dvs. att produktens data knyts till 3D-modellen, kan se ut under produktlivscykelns olika faser. Vi kommer lägga särskild tonvikt på konstruktionsprocessen. Genom att du har tillgång till programvara och kan laborera med MBD under kursens gång, bygger du din praktiska färdighet.

   Analysera exempel från industrin

   Under kursen kommer du att analysera din egen, eller en annan organisations hantering av produktinformation under en produkts livscykel. Genom detta reflekterande moment kommer du att få du bättre förståelse för potentiella utmaningar och möjligheter av implementering och användning av ett 3D-modellbaserat arbetssätt.

   Efter avslutad kurs kan du:

   • Redogöra för innebörden av ett 3D-modellbaserat arbetssätt under produktlivscykeln, och argumentera för potentiella fördelar och nackdelar med 3D-modellen som informationsbärare, med särskild tonvikt på konstruktionsprocessen.
   • Analysera en verksamhets arbetssätt vad gäller hantering av produktinformation under produktlivscykeln och reflektera hur den skulle kunna förbättras med användning av MBD.
   • Reflektera över potentiella utmaningar och möjligheter av implementering och användning av ett 3D-modellbaserat arbetssätt i egen eller annan verksamhet

   Vem är kursen för?

   Denna kurs inriktar sig till dig som arbetar med, eller kring, produktutveckling och är nyfiken på hur du genom att arbeta modellbaserat kan optimera alla delar av värdekedjan.

   Kursformat

   Kursen i sin utbildningsform och omfattning tänkt att kombineras med arbete. Det innebär att kursen är:

   • Online
   • Kort kurs (3 Högskolepoäng) med en studietakt på 20% (motsvarar ca 8 tim i veckan i 10 veckor)
   • Genomförs genom självstudier samt enstaka schemalagda tillfällen där du får möjlighet att träffa övriga kursdeltagare och kursens lärare (dessa träffar genomförs på distans via Zoom).

   Undervisningen bedrivs främst på svenska men moment på engelska kan förekomma.

   Behörighet

   Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på reell kompetens, kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under his.se/sokwiser.

   Utvecklad inom WISER

   Kursen är utvecklad inom projektet WISER. Vi erbjuder skräddarsydda kurser för digital transformation och riktar sig till dig som är yrkesverksam. Projektet samfinansieras av KK-stiftelsen inom ramen för Expertkompetens. För mer information besök: his.se/wiser.

   Kontakt

   Kursansvarig

   Examinator

   Publicerad: 2022-12-01
   Senast ändrad: 2022-12-01
   Sidansvarig: webmaster@his.se