Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Lika villkor för dig som student

   På Högskolan i Skövde ska respekt för allas lika värde vara en självklarhet. På Högskolan ska vi ha en bra och stimulerande arbets- och studiemiljö. Alla, både studenter och anställda, ska bemötas och behandlas med respekt och värdighet. På Högskolan accepterar vi aldrig att trakasserier, diskriminering, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling förekommer. Vi arbetar för att motverka olika former av diskriminering och för att främja lika rättigheter på Högskolan i Skövde.

   Arbetet med lika villkor utgår främst från Diskrimineringslagen och Arbetsmiljölagen.

   I Diskrimineringslagen förbjuds diskriminering på grund av:

   • kön
   • könsöverskridande identitet eller uttryck
   • etnisk tillhörighet
   • religion eller annan trosuppfattning
   • funktionsnedsättning
   • sexuell läggning
   • ålder

   I Arbetsmiljölagstiftningen förbjuds handlingar som upplevs som kränkande och som kan leda till ohälsa eller mobbning.

   Skapa bra förutsättningar

   Högskolan arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter för alla studenter och medarbetare. Arbetet med lika villkor bygger i grunden på demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. När alla människors begåvning, erfarenheter och resurser tas tillvara ges förutsättningar för ett bra arbets-, studie- och forskningsklimat.

   Målet är att skapa ett klimat som uppmuntrar och främjar mångfald. Högskolans medarbetare och studenter får inte behandla andra studenter eller medarbetare sämre om hen har anmält eller berättat om ett agerande som bryter mot lika villkor.

   Lika villkor i praktiken

   I det vardagliga mötet har vi, både medarbetare och studenter, ett eget ansvar för att behandla kollegor, lärare och studenter med respekt. Det är viktigt att alla känner sig välkomna och inkluderade.

   Det kan vara bra att fundera på hur du kan bidra till att alla känner sig inkluderade och hur du själv pratar till och om personer i din omgivning.

   Fråga dig hur jargongen och stämningen är bland kurskamraterna. Förkommer det sexistiska eller rasistiska skämt? Finns det aktiviteter som kan vara svåra för personer med funktionsnedsättning att delta i? Arrangeras sociala aktiviteter med spex och sånger som innehåller fördomar eller förmedlar en fördomsfull syn på exempelvis kvinnor eller homosexuella?

   Vi har alla ett eget ansvar för att behandla våra medmänniskor med respekt och värdighet.

   Till vem vänder jag mig?

   Om du blir utsatt för trakasserier, diskriminering eller kränkningar eller ser någon annan student eller anställd som blir det. Tveka inte, utan kontakta ansvarig avdelningschef för den avdelning som ger kursen/utbildningen. Du kan också vända dig direkt till samordnaren för lika villkor för studenter.

   Kontakt

   Samordnare lika villkor för studenter

   Samordnare lika villkor för studenter

   Publicerad: 2020-02-06
   Senast ändrad: 2023-07-26
   Sidansvarig: webmaster@his.se