Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Operatör 4.0 - Människans roll i framtidens industri A1N

   Kurs, Avancerad nivå, 3 hp, VP751A

   Anmälan

   Välj ett tillfälle för att visa kursplan och behörighetskrav.

   Höst 2023, Plats: Flexibel, Takt: 20%

   Anmälan stängd

   Anmälan

   15 mars 2023 - 17 april 2023

   Ange kod HS-26500 på antagning.se

   Kursplan med litteraturlista

   När? Var? Hur?

   Pågår: 30 oktober 2023 - 14 januari 2024
   Plats: Flexibel, Distans, Flexibel tid
   Takt: 20%
   Kursen genomförs utan obligatoriska träffar på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen i Studentportalen.

   Behörighet

   För att vara behörig till kursen krävs 60 högskolepoäng inom produktutveckling, produktionsteknik, automationsteknik, maskinteknik eller informationsteknologieller motsvarande. Vidare krävs godkänt betyg i Svenska 3 (eller motsvarande kunskaper). Om du saknar akademiska meriter, kan du ansöka om att bli bedömd på reell kompetens.

   Urval

   Avklarade högskolepoäng.

   Språk

   Undervisningen ges på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
   Framtidens operatör inom industrin kommer att vara ett delvis nytt, och mer mångfacetterat arbete än vad det är idag. Operatören kommer vara en kunskapsarbetare som behöver utrustas med både IT-kunskaper och förmåga till problemlösning. I kursen operatör 4.0 - Människans roll i framtidens industri kommer du att få kunskap i vad som kommer krävas av framtidens operatör.

   Industri 4.0 innebär inte bara införande av ny teknik, utan också helhetsförändringar av infrastruktur och organisationskultur för att stödja en smidig övergång. Den digitala kompetensen kommer således vara central för framtidens operatör.

   En människocentrerad industri

   I kursen operatör 4.0 - Människans roll i framtidens industri kommer fokus ligga på människan och teknikinteraktionen snarare än på tekniken i sig. Samtliga operatör 4.0:s åtta operatörsroller kommer beskrivas under kursen och tillsammans kommer kursdeltagarna att diskutera hur dessa kommer att påverka framtiden industriella operatörer.

   Kursen kommer också att kort beskriva industri 4.0 och industri 5.0. Inom industri 5.0 finns ett tydligt människocentrerat fokus vilket kommer medföra att samverkan mellan teknik och människa behöver förbättras för att skapa en mer inkluderande och människocentrerad industri.

   Efter avslutad kurs kan du

   • analysera och reflektera hur framtidens operatörsroll kommer förändras av digitalisering och industri 4.0
   • redogöra och argumentera för potentiella fördelar och nackdelar i fysisk och kognitiv arbetsmiljö för framtidens industriella operatörer genom användning av ny teknik och verktyg,
   • reflektera och diskutera övergripande effekter som en ny operatörsroll kan ha för ett företag med bas i de åtta tekniska förstärkningarna som presenteras i Operatör 4.0.

   Vem är kursen för?

   Operatör 4.0 riktar sig till dig som har arbetat, eller arbetar inom tillverkningsindustrin och som vill få en bättre förståelse för hur teknikutvecklingen och digitaliseringen kommer att förändra operatörsrollen.

   Kursformat

   Kursen i sin utbildningsform och omfattning tänkt att kombineras med arbete. Det innebär att kursen är:

   • Online
   • Kort kurs (3 Högskolepoäng) med en studietakt på 20% (motsvarar ca 8 tim i veckan i 10 veckor)
   • Genomförs genom självstudier samt enstaka schemalagda tillfällen där du får möjlighet att träffa övriga kursdeltagare och kursens lärare (dessa träffar genomförs på distans via Zoom).

   Undervisningen bedrivs främst på svenska, engelska moment kan förekomma.

   Behörighet

   Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på reell kompetens, kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under his.se/sokwiser.

   Utvecklad inom WISER

   Kursen är utvecklad inom projektet WISER. Vi erbjuder skräddarsydda kurser för digital transformation och riktar sig till dig som är yrkesverksam. Projektet samfinansieras av KK-stiftelsen inom ramen för Expertkompetens. För mer information besök: his.se/wiser.

   Kontakt

   Kursansvarig

   Examinator

   Publicerad: 2022-05-19
   Senast ändrad: 2022-05-19
   Sidansvarig: webmaster@his.se