Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Molekylär bioteknik - masterprogram

   Program, Avancerad nivå, 120 hp, MOBMA
   Masterexamen

   Molekylär bioteknik - masterprogram

   Program, Avancerad nivå, 120 hp, MOBMA
   Masterexamen

   Anmälan

   Välj ett tillfälle för att visa utbildningsplan, kursutbud och behörighetskrav.

   Höst 2024, Plats: Campus (Skövde), Takt: 100%

   Anmälan

   15 mars 2024 - 15 april 2024

   Ange kod HS-31298 på antagning.se

   Utbildningsplan

   När? Var? Hur?

   Pågår: 2 september 2024 - 7 juni 2026
   Plats: Skövde, Campus
   Takt: 100%

   Kursplaner

   För alla kurser i programmet, se utbildningsplanen.

   Behörighet

   För att vara behörig till programmet krävs en examen på grundnivå inom det biologiska eller medicinska området (eller motsvarande) omfattande minst 180 högskolepoäng. Med det biologiska området åsyftas här program med exempelvis molekylärbiologisk, biokemisk, mikrobiologisk eller fysiologisk inriktning. Med medicinska området åsyftas här program i huvudsak inriktade mot biomedicin men även program inriktade mot farmakologi.

   Vidare krävs godkänt betyg i Engelska 6 (eller motsvarande kunskaper). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.

   Urval

   Avklarade högskolepoäng.

   Språk

   Undervisningen ges på engelska.
   Masterprogrammet Molekylär bioteknik har utvecklats i nära samarbete med företag inom biovetenskap- och biotekniksektorn. Det gör det unikt och innebär att du lär dig systembiologiska metoder som efterfrågas både på arbetsmarknaden och inom forskning. Molekylär bioteknik kombinerar bland annat molekylärbiologi, cellbiologi, mikrobiologi, biokemi och immunologi, för att utveckla produkter och tjänster inom läkemedels-, jordbruks- och livsmedelsindustrin.

   Om programmet

   Högskolan i Skövde erbjuder ett tvåårigt mastersprogram i molekylär bioteknik där du använder laborativa och datorbaserade tekniker för att studera och modifiera gener och proteiner. Teknikerna du lär dig kan tillämpas inom medicin och jordbruks- och livsmedelsindustrin för att till exempel identifiera sjukdomar och att genetiskt modifiera växter, djur och celler. Inom programmet studerar du strukturen, funktionen och regleringen av gener och proteiner. Programmet innehåller fördjupade forskningsorienterade studier inom molekylärbiologi, bioteknik och systembiologi. Självständigt arbete i labb och datorbaserad analys av experimentell biologisk data är betydande inslag i studierna. Så du ska tycka om att arbeta både på labb och framför datorn.

   Det här läser du på programmet

   Under programmets första termin lär du dig experimentellt arbete och att använda kvalificerad laboratorieutrustning för att analysera DNA, RNA och proteiner. Tekniker som används är till exempel qPCR, mutagenes, kloning och proteinexpression. Du studerar även biostatistik, bioinformatik och molekylär bioteknik.

   Termin två fokuserar på analys av biologiska data både med hjälp av olika systembiologiska och bioinformatiska metoder samt mer avancerad biostatistik. Under termin 2 utför du dessutom ett experimentellt CRISPR-baserat projekt, för att sedan under den första delen av termin tre läsa två kurser om andra och tredje generationens sekvenseringstekniker. CRISPR och storskalig sekvensering är idag två av de hetaste fälten inom biovetenskap och här finns en stor efterfrågan på kunskap.

   Programmet avslutas med ett examensarbete på 45 högskolepoäng där du använder dina teoretiska och laborativa kunskaper för att lösa ett forskningsproblem inom systembiologi. Examensarbetet är individuellt och kan göras antingen vid ett företag eller ett lärosäte i Sverige eller utomlands.

   Fokus på programmet är datorbaserad analys av experimentell biologisk data.

   Molekylär bioteknik är ett internationellt program och kurserna ges på engelska.

   Jobb efter examen

   Efter studierna kan du arbeta inom läkemedels- eller livsmedelsindustrin, bioteknikföretag eller vid laborativa analysföretag som till exempel statliga och privata forskningsinriktade laboratorier.

   Läsa vidare efter programmet

   Du kan fortsätta med forskarutbildning vilket flera av våra tidigare studenter gjort.

   Forskning inom området

   Du kan läsa mer om vår forskning på Systembiologi.

   Möjlighet till utlandsstudier

   Du har möjlighet att bedriva delar av ditt examensarbete som utlandsstudier.

   Molekylär bioteknik finns också som ett-årigt magisterprogram.

   Magisterprogram i molekylär bioteknik

   Högskolan erbjuder också ett ettårigt magisterprogram i molekylär bioteknik.

   Sök på våren, studera till hösten

   Ansökningsperioden för programmet öppnar 15 mars och sista dag att söka är 15 april.

   Via en ansökningsknapp på den här sidan kommer du till antagning.se där du slutför ansökan.

   Kontakt

   Programansvarig

   Studie- och karriärvägledare

   Vill du ha mer information om utbildningen?
   Vi mejlar mer information om programmet och inför ansökan!

   De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

   Publicerad: 2020-01-07
   Senast ändrad: 2023-07-27
   Sidansvarig: webmaster@his.se