Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Så här söker du till Högskolan

   När du anmäler dig till högskoleutbildning är det många olika steg att hålla reda på, och säkert många nya ord att förstå. På den här sidan kan du läsa mer om vad som händer från att du gör en anmälan till att du börjar dina studier. Vi förklarar också det som kan verka krångligt. Hör av dig om det är något som fortfarande är oklart när du har tagit del av informationen.

   Ansökan steg-för-steg

   antagning.se väljer du de kurser och program du vill söka. Du kan bli antagen till max 45 högskolepoäng för en termin (heltidsstudier är 30 högskolepoäng per termin, 1,5 poäng per vecka).

   Tänk på att rangordna dina val i rätt ordning utifrån vad du helst vill studera. Blir du antagen till en utbildning stryks du från alternativ du prioriterat lägre, när du nått max antal högskolepoäng för en termin.

   När du har gjort din anmälan får du en bekräftelse via e-post. Den e-postadress du använder på antagning.se är den adress vi kommer att kontakta dig på om antagningsbesked, information från Högskolan med mera. Se till att det är en adress du kollar med jämna mellanrum så att du inte missar något viktigt meddelande.

   För att vara i tid ska din anmälan vara gjord senast

   • 15 april (inför höstterminen)
   • 15 oktober (inför vårterminen)
   • 15 mars (för sommarkurser)

   Anmäl dig på antagning.se senast kl 23:59 det datum som är sista anmälningsdag. Tänk på att det ofta är många som vill anmäla sig, eller ändra i sin anmälan, i sista minuten och att det kan vara långsamt på antagning.se då. Gör du din anmälan tidigare kan du ändra i den fram tills anmälan stänger.

   Efter att du gjort din anmälan kan du logga in på antagning.se och se vilka meriter som finns registrerade på dig. Gymnasiebetyg från år 2000 och framåt och resultat från universitet och högskolor hämtas automatiskt när du anmäler dig.

   Kontrollera så att de meriter (till exempel betyg som bevis på att du är behörig) du vill att vi ska titta på i samband med din ansökan finns med. Saknar du något kan du ladda upp det på antagning.se senast sista anmälningsdagen.*

   Om du inte kan ladda upp dina dokument kan du skicka kopior på dina dokument till Antagningsservice. Du hittar adressen på antagning.se.

   *Om du läser en utbildning som inte är klar när anmälan ska vara inne kan du komplettera med just det betyget eller intyget senare.

   När din anmälan är behandlad får du ett mejl om att ditt kontrollbesked finns  på Mina sidor på antagning.se.

   Det är viktigt att du kontrollerar uppgifterna och hör av dig till antagningsservice så snabbt som möjligt om något inte stämmer.

   I kontrollbeskedet ser du dina meritpoäng och vilka urvalsgrupper du är med i. Det innebär att du som har ett avgångsbetyg från gymnasiet och har gjort högskoleprovet kan delta i båda urvalen.

   Gick du sista terminen på gymnasiet eller kanske läste upp betyg på Komvux när du anmälde dig? Då hade du inte fått ditt slutbetyg eller andra intyg vid anmälningstillfället. Nu är det dags att komplettera din anmälan med dem. Sista kompletteringsdag brukar vara någon vecka före midsommar. Se exakt datum på antagning.se/sv/anmal-dig-och-hall-koll/viktiga-datum

   Ladda upp betyg och intyg på Mina sidor på antagning.se.
   Läs mer om sista kompletteringsdag på antagning.se

   I mitten av juli (för höstterminen) och i början av december (för vårterminen) får du ett mejl om att ditt första antagningsbesked finns på Mina sidor på antagning.se.

   Här kan du se om du är antagen, reservplacerad eller struken från de kurser och/eller program du sökt. Är du reserv står det vilket reservnummer du har och du kan även se hur många antagna som finns i de olika urvalsgrupperna.

   Tacka ja eller nej på antagningsbesked 1 senast sista svarsdag, om du inte svarar förlorar du din plats. Datum för sista svarsdag står i antagningsbeskedet och du svarar direkt på antagning.se.

   På antagningsbesked nummer 1 måste du lämna ett svar. Datum för att senast lämna svar står i antagningsbeskedet. Struntar du i att svara förlorar du din plats, oavsett om du är antagen eller reservplacerad.

   Du lämnar ditt svar på antagning.se och får ett mejl som bekräftar att ditt svar registrerats. Tänk på att spara mejlet, eftersom det är ett kvitto på att du svarat.

   Nästa steg i processen är ett andra urval. När det andra urvalet är klart kommer du få antagningsbesked 2. För höstterminen kommer beskedet i början av augusti och för vårterminen kommer antagningsbesked nummer två i slutet av december.

   Har du blivit antagen i den andra omgången och vill ha kvar din plats eller stå kvar som reserv, behöver du inte göra något.

   Om du inte vill ha platsen du fått lämnar du återbud på antagning.se. Det är väldigt viktigt att du meddelar om du inte längre är intresserad av utbildningsplatsen så att någon annan kan få den.

   Det behöver inte vara kört, även om du fortfarande är reservplacerad efter det andra urvalet. Det kan hända att någon tackar nej till sin plats.

   Reserv

   Du som är reserv måste kunna svara oss med kort varsel, ibland inom ett dygn, annars går erbjudandet om plats vidare till nästa reserv.

   Så kontaktar vi dig

   Om vi kan erbjuda dig som är reserv en plats kommer vi att skicka ett antagningsbesked till dig via e-post. Information om registrering på utbildningen och när du måste ha registrerat dig, kommer att finnas i antagningsbeskedet. Om du inte registrerar dig inom utsatt tid, kommer vi att erbjuda platsen till nästa reserv. Vi rekommenderar dig att kontrollera din e-post varje kväll eller tidigt varje morgon.

   Det är alltså viktigt att du som är reserv är nåbar på den e-post du angett i anmälan. Kontrollera på antagning.se att dina kontaktuppgifter stämmer.

   Om du inte har hört något från oss senast två veckor efter program-/kursstart har vi tyvärr inte kunnat erbjuda dig en plats.

   Information om hur du ligger till i reservlistan

   Vi svarar inte på frågor om hur du ligger till i reservlistan eller hur stora dina chanser är att komma in. Eftersom det finns för många faktorer som påverkar, kan vi inte ge något svar.

   Reservplatser påverkas av överintag, vilken urvalsmodell (platstilldelning) som tillämpas och av hur många antagna i respektive urvalsgrupp som lämnar återbud, se nedan. Det här skiljer sig mellan olika utbildningar och mellan olika år på samma utbildning. På UHR:s statistiksida kan du se vilket meritvärde den sist antagna (före eventuell reservkallning) till en viss utbildning haft tidigare. Det kan ge dig en fingervisning om dina chanser.

   Hur går reservkallning till vid Högskolan i Skövde?

   Högskolan kan göra ett visst överintag av antagna på program och kurser. Överintag innebär att vi antar fler studenter än antalet planerade platser på utbildningen, i första urvalet. Överintaget skiljer sig från program till program och från kurs till kurs. Hur stort överintaget är, beror på hur många reserver vi fått kalla i tidigare antagningsomgångar och om det finns absoluta begränsningar i hur många studenter som kan börja, till exempel antalet praktik- eller laborationsplatser. För att vi ska börja erbjuda reserver en plats, måste vi få så många återbud att överintaget är borta.

   När en antagen lämnar återbud, tittar vi på utbildningens urvalsmodell/platstilldelning (oftast 67 % av platserna till sökande med gymnasiebetyg och 33 % av platserna till sökande med högskoleprovsresultat). I normalfallet erbjuder vi då en plats till den förste reserven i samma urvalsgrupp som återbudet kom in. Om den reserven inte vill ha platsen, eller inte svarar, kommer vi att erbjuda platsen till nästa reserv i urvalsgruppen. Om det finns en plats kvar när vi erbjudit alla reserver i urvalsgruppen en plats, kommer vi att erbjuda platsen till en reserv i en annan urvalsgrupp. Detta betyder att man kan vara reserv 1 men ändå ha små chanser att erbjudas plats, om det inte kommer in några återbud i den urvalsgruppen.

   När du blivit antagen till en kurs eller ett program på Högskolan i Skövde tackar du ja på antagning.se, men du måste också registrera dig hos Högskolan för att bekräfta att du verkligen vill ha din plats. Registreringen är också en förutsättning för att CSN ska betala ut studiemedel.

   Du kommer att få mejl från Högskolan i Skövde med viktig information om hur du skaffar användarkonto, registrerar dig och givetvis när utbildningen börjar och var du ska vara då.

   Se till att du kollar din e-post (som du har registrerat på antagning.se) regelbundet. Ibland kan utskick från Högskolan eller antagning.se hamna i skräpposten, titta där också om du saknar information. Hör av dig till Högskolan om du inte har fått någon information om registrering och introduktion, senast senast några veckor före terminsstart. 

   Mer om registrering, i Studentportalen

    

   Det finns möjlighet att anmäla sig sent till vissa program och kurser, efter sista anmälningsdag. Vi öppnar för sen anmälan till de program och kurser där det finns lediga platser eller en möjlig chans att bli antagen. Den sena anmälan gör du på antagning.se, på samma sätt som en anmälan i tid. Det är fortfarande samma förkunskapskrav som gäller för de olika utbildningarna.

   Även om Högskolan tar emot och behandlar sena anmälningar till vissa utbildningar, är det ingen garanti för att du ska få en plats. Vi öppnar som regel för sen anmälan efter urval 1.

   Före antagning kan ett program eller en kurs ställas in. Utbildningarna planeras utifrån att Högskolan får nödvändiga medel och att det finns lärare. Även om de förutsättningarna är uppfyllda kan Högskolan besluta om att ställa in utbildningen. Oftast ställs ett program eller kurs in på grund av att antalet sökande är för få, men de kan även ställas in av andra skäl.

   Efter antagning kan ett program eller en kurs endast ställas in i undantagsfall och det krävs särskilda skäl. Har du sökt program som ställs in kommer Högskolan kontakta dig och erbjuda dig ett likvärdigt utbildningsalternativ. Du får ett skriftligt meddelande om att programmet ställs in, oavsett om det skett före eller efter antagning. Beslut om att ställa in program fattas av rektor och beslut om att ställa in kurs fattas av avdelningschef vid institution.

   Har du avbrutit dina studier på ett program på Högskolan i Skövde och vill återuppta dem igen eller har du påbörjat ett program vid ett annat lärosäte och vill avsluta programmet vid Högskolan i Skövde? Då kan du fylla i en anmälan till utbildningsprogram – senare del, Blankett för Anmälan till utbildningsprogram – senare del. Du ska skicka med resultatintyg och kursplaner från utbildningen du har påbörjat.

   För att anmälan ska kunna behandlas ska du uppfylla förkunskapskraven till programmet du söker och det måste finnas en ledig utbildningsplats. Anmälan ska vara inlämnad senast 1 juni inför höstterminen och 15 november inför vårterminen. Du kan lämna in en anmälan senare än dessa datum, men handläggning sker då endast i mån av tid.

   Du kan överklaga om du inte anses ha grundläggande behörighet eller särskild behörighet till programmet. Du kan inte överklaga inplacering i programmet eller att det inte finns plats. Mer information om hur du överklagar beslut om behörighet finns på anmälningsblanketten.

   OBS! Det är inte möjligt att bli antagen till senare del av Sjuksköterskeprogrammet.

   Läs mer om studieuppehåll på Studentportalen.

   Publicerad: 2020-01-23
   Senast ändrad: 2024-02-02
   Sidansvarig: webmaster@his.se