Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Programöversikt User Experience Design

   Här får du en kort beskrivning av de kurser du kommer att läsa under programmets gång.

   Kurser inom programmet (text)

   Människans kognitiva förmågor och IT

   Kursen innehåller ett grundläggande perspektiv på kognitiva förmågor, vilka behandlas i relation till människans interaktion med olika former av informationsteknologi (IT). Genom bland annat föreläsningar och seminarier behandlas förmågor såsom perception, minne och uppmärksamhet. Vidare tar kursen upp relationen mellan kognitiva förmågor och deras betydelse för användning och utformning av IT, och människans behov och teknikens möjligheter.

   Introduktion till UXD

   Kurser ger en introduktion till UXD, där utgångspunkten är att utveckla IT som ger en positiv upplevelse i användningssituationen. Kursen tar upp vikten av att designa IT med användarupplevelse och användbarhet i fokus samt hur utvecklingsprocessen ser ut. Därutöver innehåller kursen moment och uppgifter där ett urval av metoder, tekniker och principer tillämpas.

   IT i organisationer – introduktion

   IT är idag en naturligt integrerad del av de flesta organisationers vardagliga verksamhet. Kursen syftar till att sätta begreppet IT i ett sammanhang med fokus på hur IT kan tillämpas i organisationer samt hur utveckling av IT-stöd kan genomföras. Kursen fokuserar även på hur modellering kan användas för att utveckla såväl organisationer som IT-stöd. Vidare läggs stor tonvikt på hur organisationer kan använda IT-stöd som underlag för bland annat beslutsfattande. En stor del av kursen bygger på praktisk tillämpning av teoretiska resonemang, exempelvis genom individuella uppgifter, handledningar och seminarier.

   Prototyping och gränssnittsdesign

   Kursen syftar till att förvärva kunskaper och färdigheter gällande prototyping, designinformerande modeller och gränssnittsdesign inom User Experience Design (UXD). Prototyper kan varieras från enkla skisser av designkoncept på papper till mer interaktiva system som visar hur en framtida produkt ser ut och fungera. Designinformerande modeller används för att brygga analys- och designprocesserna inom UXD, till exempel personas, scenarier och storyboards. Kursen ger också övning i kreativitetskapande aktiviteter och skissteknik för att kunna designa gränssnitt och använda prototyper i UXD-processen.

   Webbutveckling – webbdesign

   Kursen fokuserar på ett analytiskt perspektiv på webb-gränssnitt. Därtill ger kursen träning i att ur ett användarperspektiv analysera, planera och producera enklare webbgränssnitt. Kursen innehåller tre huvudsakliga delar, där den ena behandlar analys, den andra färdigheter i kodning och framställande av text och bild för webben samt den tredje som omfattar egen produktion av webbplatser.

   Prototypprojekt

   Kursen ger färdigheter inom området user experience design med fokus på prototyping och gränssnittsdesign. I kursen ingår att samarbeta med andra studenter mot ett gemensamt mål. Studenterna arbetar i projektgrupper får att tillsammans skapa en interaktiv hi-fi-prototyp genom en iterativ utvecklingsprocess. Arbetet ger träning i strukturering och utförande av utvecklingsarbete inom user experience design. I arbetet ingår det att dokumentera och reflektera över arbetsprocessen.

   Introduktion till informationssäkerhet

   Kursens består av ett antal föreläsningar som tar upp de grundläggande teorierna inom informationssäkerhet med fokus på både administrativa och tekniska aspekter. Kursen innehåller även praktiska moment av säkerhetsarbete med betoning på tekniska säkerhetsmekanismer.

   Social computing och datorstött samarbete

   Kursen ger en ökad förståelse för forskningsområdena social computing och datorstött samarbete. I kursen diskuteras exempelvis sociala och kulturella faktorer i relation till fleranvändarsystem. Kursen belyser dynamiska och interaktiva aspekter av användarupplevelsen och hur kunskap om dessa kan bidra till utveckling av dagens och framtidens fleranvändarsystem.

   Affective interaction och emotioner

   Kursen behandlar centrala vetenskapliga teorier om emotioner och introducerar affective design, både teoretiskt och genom exempel på praktiska tillämpningar. Vidare främjar kursen ett kritiskt förhållningssätt till vetenskaplig litteratur inom området och ger grundläggande erfarenhet av att implementera, rapportera och argumentera för teoribaserad affektiv design.

   Forskningsmetoder inom UXD

   Kursen innehåller teoretiska och metodologiska grunder för att bland annat designa, genomföra och rapportera vetenskapliga undersökningar och undersökningar som syftar till utveckling av produkter med avseende på UXD. Vidare utvecklar kursen studentens förmåga till kritiskt förhållningssätt till vetenskapligt material.

   Utvärderingsmetoder inom UXD

   Kursen ger en ökad teoretisk och praktisk förtrogenhet med användarcentrerade metoder för utvärdering av interaktiva system.

   Service design

   Kursen ger en ökad förståelse för service design. I kursen analyseras, diskuteras och kritiskt granskas centrala aspekter inom området. Vidare genomförs ett projekt inom service design.

   Projekt i externa organisation

   Kursen innebär att studenten utför sin professionella yrkesroll genom att utföra ett UXD-projekt i samarbete med en extern organisation.

   UXD forskningsperspektiv

   I kursen arbetar studenten självständigt och i seminarieform med utgångspunkt i forskningen inom User Experience Design (UXD). Studenten kommer att belysa, kritiskt granska och diskutera UXD som en tvärvetenskaplig disciplin, både som teoretiskt ämne samt som utvecklings- och tillämpningsområde. Under kursen kommer studenten att delta i och leda seminarier samt presentera material från UXD. Studenten ska även självständigt identifiera, formulera och motivera problem inom UXD-området genom att skriva en individuell vetenskaplig rapport som redogör för problemet.

   Därutöver förbereds studenten inför en kommande yrkesverksamhet. I dessa moment ingår att studenten ska reflektera över frågor som tar sin utgångspunkt i en framtida profession, uttrycka sig kring och beskriva sin kompetens, reflektera över etiska och samhälleliga frågor och öva på att populärvetenskapligt uttrycka sig om området UXD.

   Examensarbete i informationsteknologi med inriktning mot UXD

   Examensarbetet ska utgöra en naturlig avslutning på utbildningen genom att studenten ges tillfälle att tillämpa sina förvärvade teoretiska och praktiska kunskaper inom ett projekt av större omfattning än vad som varit fallet tidigare under utbildningen. För examensarbetet väljer studenten själv ett problemområde i samråd med examinatorn. Det valda problemområdet ska vara i linje med studentens ämneskunskaper inom User Experience Design.

   Kurser inom programmet (bild)

   Bilden visar en schematisk uppställning av kurserna som ingår i programmet User Experience Design. Informationen motsvarar den text som finns på sidan.

   Publicerad: 2024-02-27
   Senast ändrad: 2024-02-27
   Sidansvarig: webmaster@his.se