Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Introduktion till informationssäkerhet i organisationer A1N

   Kurs, Avancerad nivå, 3 hp, IT798A

   Anmälan

   Välj ett tillfälle för att visa kursplan och behörighetskrav.

   Höst 2024, Plats: Flexibel, Takt: 20%

   Anmälan

   Ange kod HS-26540 på antagning.se

   Kursplan med litteraturlista

   När? Var? Hur?

   Pågår: 4 november 2024 - 19 januari 2025
   Plats: Flexibel, Distans, Flexibel tid
   Takt: 20%

   Kursen genomförs utan obligatoriska träffar på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen i Studentportalen.

   Behörighet

   För att vara behörig till kursen krävs 60 hp inom produktutveckling, produktionsteknik, automationsteknik, maskinteknik, informationsteknologi, management, eller motsvarande kunskaper. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6 (eller motsvarande kunskaper). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL. Om akademiska meriter saknas, går det att ansöka om att bli bedömd på reell kompetens.

   Urval

   Avklarade högskolepoäng.

   Språk

   Undervisningen ges på engelska.
   Digitaliseringen har lett till allt fler uppkopplade system och förändrat hur information kan delas och lagras, med nya möjligheter till öppenhet och delaktighet i samhället. Inte minst när det gäller organisationers interaktion mellan kunder, partners och medborgare. Men med denna utveckling följer också nya risker. I kursen Introduktion till informationssäkerhet i organisationer bygger du din förmåga att reflektera kring informationssäkerhet från ett organisatoriskt perspektiv.

   Med din egen arbetsplats i bakhuvudet kommer du under kursen få reflektera kring: Hur säkerställs att känslig information endast når den det avser? Hur ser vi till att viktig information inte förvanskas eller förstörs över tid? Eller att nödvändig information finns tillgänglig när den behövs?

   Tre kursmoduler

   Kursen är indelad i tre moduler som ger dig en överblick av informationssäkerhet från ett organisatoriskt perspektiv. Modulernas fokus ligger på aktiviteter som är centrala för att förstå, planera och följa upp skyddsåtgärder för organisationers informationssystem och tillgångar. De tre modulerna är: informationssäkerhets hot och incidenter, risker och säkerhetskontroller, samt utvärdering och styrning.

   Fallstudier och laboratorieuppgifter

   Kursen innehåller bland annat praktiska laboratorieuppgifter som involverar fallstudier med säkerhetsincidenter från industrin. I det arbetet kommer du att bekanta dig med de standarder som används för att utvärdera och analysera informationssäkerhet.

   Efter avslutad kurs kan du

   • analysera och kritiskt reflektera kring betydelsen av informationssäkerhet från ett organisatoriskt perspektiv
   • förklara och på ett fördjupande sätt redogöra för centrala begrepp inom informationssäkerhet
   • identifiera och kritiskt reflektera över relevanta och skyddsvärda informationstillgångar
   • identifiera och prioritera relevanta säkerhetsåtgärder mot olika hot och incidenter
   • formulera en plan för uppföljning och utvärdering av säkerhetsarbete.

   Vem är kursen för?

   Kursen riktar sig till dig som yrkesverksam som vill förstå en organisations utmaningar och hot, med fokus på informations- och cybersäkerhet, och hur man kan börja arbeta för att åtgärda dem.

   Kursen ges av lärare från Masterprogrammet Integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet (PICS) vid Högskolan i Skövde, med eventuella gästföreläsningar.

   Kursformat

   Kursen i sin utbildningsform och omfattning tänkt att kombineras med arbete. Det innebär att:

   • Kursen ges online
   • Det är en kort kurs (3 högskolepoäng) med en studietakt på 20% (motsvarar cirka 8 timmar per vecka i 10 veckor)
   • Kursen genomförs genom självstudier samt enstaka frivilliga schemalagda tillfällen där du får möjlighet att träffa övriga kursdeltagare och kursens lärare (dessa träffar genomförs på distans via Zoom).

   Undervisningen bedrivs på engelska.

   Behörighet

   Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på reell kompetens, kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier med mera. Läs mer under his.se/sokwiser.

   Utvecklad inom WISER

   Kursen är utvecklad inom projektet WISER. Vi erbjuder skräddarsydda kurser för digital transformation och riktar sig till dig som är yrkesverksam. Projektet samfinansieras av KK-stiftelsen inom ramen för Expertkompetens. För mer information besök his.se/wiser.

   Kontakt

   Examinator

   Kursansvarig

   Publicerad: 2023-03-21
   Senast ändrad: 2023-08-11
   Sidansvarig: webmaster@his.se