Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Biomarkörer för sjukdomsmodellering

   Forskningsgrupp Translationell Bioinformatik
   Forskningsmiljö Systembiologi

   Biomarkörer för sjukdomsmodellering

   Forskningsgrupp Translationell Bioinformatik
   Forskningsmiljö Systembiologi

   Kort om projektet

   Projektnamn

   Biomarkörer för sjukdomsmodellering

   Projekttid

   Oktober 2017 – Maj 2022

   Finansiering och samverkan

   KK-stiftelsen, AstraZeneca, Takara Bio Europe

   Detta är ett av tre delprojekt inom synergiprojektet BioMine - Data-mining för identifiering, selektion och validering av biomarkörer. Delprojektet undersöker storskalig biomolekylär data för att identifiera specifika markörer som kan användas för att studera olika sjukdomar.

   Arbetet fokuserar på identifiering av biomarkörer relaterade till utveckling av hjärthypertrofi och hjärtsvikt. Projektet är ett samarbete mellan Högskolan i Skövde, AstraZeneca Gothenburg och Takara Bio Europe.

   Sjukdomsmodellering

   De senaste framstegen inom stamcellfältet har öppnat nya lovande möjligheter och forskningstillämpningar. En av de mest spännande är just sjukdomsmodellering, där man kan använda humana inducerade pluripotenta stamceller (hiPSCs) från patienter med genetiska variationer för att skapa dessa modellsystem. Även humana primära celler som isolerats från patienter skulle kunna användas för att studera specifika sjukdomsmekanismer, men många typer av humana celler exempelvis nervceller och hjärtmuskelceller är dessvärre mycket svårt att få tillgång till genom vävnadsbiopsier. Ofta saknas bra modellsystem för att studera specifika sjukdomsmekanismer, och hiPSC-baserade modellsystem har en stor potential att kunna användas för att utveckla human-baserade sjukdomsmodeller.

   Identifiering av relevanta biomarkörer för modellering av vanliga hjärtsjukdomar

   Hjärtsvikt orsakad av hypertrofi är ett mycket allvarligt tillstånd som antingen kan ha en ärftlig bakgrund genom nedärvning av sjukdomsrelaterade gener ifrån föräldrar, eller så kan tillståndet framkallas av andra sjukdomar som exempelvis diabetes. Många gånger är dock orsaken till hjärtsvikt okänd och lämpliga humana modellsystem för att studera och förstå de underliggande mekanismerna saknas. Detta delprojekt fokuserar på identifiering av relevanta biomarkörer för modellering av vanliga hjärtsjukdomar såsom hjärthypertrofi och hjärtsvikt. Dessa biomarkörer förväntas vara mycket användbara vid uppföljning av sjukdomsprogression och prognos samt för att klarlägga nya sjukdomsmekanismer.

   Vi vill utveckla en stamcellsbaserad sjukdomsmodell

   Projektets mål är att utveckla en stamcellsbaserad sjukdomsmodell som rekapitulerar viktiga cellulära förändringar vid hypertrofisk hjärtsvikt och möjliggör modellering av hjärtrelaterade sjukdomar in vitro. Denna modell kan exempelvis vara användbar för storskalig screening av läkemedelssubstanser samt identifiering av lämpliga biomarkörer för att följa sjukdomsprogression och effekter av läkemedel i patienter med olika genetisk bakgrund och på så vis möjliggöra individbaserad vård. Förväntade resultat från projektet inkluderar

   • en in vitro-modell som rekapitulerar viktiga aspekter av hjärthypertrofi
   • storskaliga omics-datasets från in vitro-modellen att användas för data-mining av biomarkörer
   • tidiga och känsliga biomarkörer för att kartlägga initiering och progression av hjärthypertrofi
   • nya potentiella läkemedelskandidater för att motverka eller reversera utveckling av hjärtsvikt.

   Projektledare

   Adjungerad professor

   Medverkande forskare

   Sepideh Hagvall
   Adjungerad professor
   Peter Sartipy
   Adjungerad professor

   Finansiering och samverkan

   KK-stiftelsen
   AstraZeneca
   Takara Bio Europe AB
   Publicerad: 2020-03-05
   Senast ändrad: 2020-03-05
   Sidansvarig: webmaster@his.se