Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Mia Berglund

   Professor i omvårdnad
   Institutionen för hälsovetenskaper
   Rum G3404

   Undervisningsområde

   Mia Berglund undervisar om Didaktiska strategier, Reflekterande handledning i omvårdnad (RHiO), Patientundervisning, Lärande som begrepp och företeelse, Handledning, Reflektion, Evidensbaserad omvårdnad, Omvårdnad då njurarna sviktar, Hälsa vid komplexa sjukdomstillstånd.

   Förutom i sjuksköterskeprogrammet undervisar Mia i olika handledarutbildningar på grund- och avancerad nivå samt handleder examensarbeten på grund- och avancerad nivå.

   Forskning

   Mia Berglunds forskning handlar om hur människor lär sig leva med olika långvariga sjukdomar och hur detta lärande kan stödjas. Mia har utvecklat den didaktiska modellen Utmaningen – att ta rodret i livet med långvarig sjukdom. Modellen har implementerats och utvärderas i olika vårdkontext, så som dialysvård och gruppundervisning till personer med diabetes typ 2.

   Modellen har också omsatts i metoden Reflekterande KRAFT-givande samtal till personer med långvariga hälsoproblem. I området studeras också huruvida digitala applikationer kan utgöra stöd i lärandet.

   Mia Berglunds forskning handlar också om studenter, lärare och vårdpersonals lärande. Handledning och reflektion är två centrala begrepp i Mias forskning.

   CV

   Examina:

   • Doktorsexamen Vårdvetenskap, 2011
   • Filosofie magister Vårdpedagogik, 2002
   • Sjuksköterskeexamen, 1985

   Certifierad handledare i omvårdnad, 2006

   Utbildning

   Omvårdnad

   I ämnet utvecklas kunskaper om hur hälsa kan främjas, bevaras och upprätthållas, hur ett gott liv är möjligt att bevara trots ohälsa och sjukdom samt hur lidande kan lindras.

   Forskning

   2023

   Ann-Katrin Nordblom, Anna Kjellsdotter, Gabriella Norberg Boysen, Mia Berglund

   International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being

   2023. Artikel. https://doi.org/10.1080/17482631.2023.2238972 Open Access

   2022

   Mia Berglund, Anna Kjellsdotter, Joanne Wills, Anita Johansson

   Scandinavian Journal of Caring Sciences

   2022. Artikel. https://doi.org/10.1111/scs.13058 Open Access

   Susanne Gustavsson, Mia Berglund

   Utbildning och Lärande / Education and Learning

   2022. Artikel. Open Access

   Ann-Katrin Nordblom, Gabriella Norberg Boysen, Mia Berglund, Anna Kjellsdotter

   BMC Cardiovascular Disorders

   2022. Artikel. https://doi.org/10.1186/s12872-022-02568-y Open Access

   2021

   Cecilia Åberg, Mia Berglund, Jenny Hallgren, Catharina Gillsjö

   Scandinavian Journal of Caring Sciences

   2021. Artikel. https://doi.org/10.1111/scs.12892 Open Access

   2020

   Pågående projekt

   DigiKRAFT - Reflekterande KRAFT-givande samtal på äldreboende

   I DigiKRAFT är målsättningen att främja ett hälsosamt åldrande genom att ge struktur och utrymme för existentiella samtal, där en central komponent är att identifiera små och stora mål som ger styrka, glädje och mening i livet.

   Januari 2023 - December 2028 DHEAR

   Plötslig hjärtklappning (PSVT)

   Människor drabbas av plötslig hjärtklappning, som är ett abrupt påkommet tillstånd och som det finns lite kunskap om ur ett patientperspektiv. Plötslig hjärtklappning, paroxysmal supraventrikulär takykardi (PSVT), påverkar ungefär 0,2–1 procent av befolkningen i Västvärlden.

   Mars 2019 - Juni 2027 DHEAR

   Digitala stöd för att hantera stress

   Ett stort problem är den stress som sjuksköterskor upplever i sitt arbete och hur det påverkar deras hälsa och välbefinnande samt att de lämnar sjuksköterskeyrket. Ett problem som blivit än mer tydligt i den globala pandemin. Det övergripande syftet i detta projekt är att utveckla ett digitalt stöd i att hantera arbetsrelaterad stress.

   Januari 2020 - Januari 2025 DHEAR

   Reflekterande KRAFT-givande samtal

   Det finns mindre tid för samtal i dagens vård. Forskning visar att många äldre personer känner sig ensamma, utelämnade och saknar stöd, speciellt vid tillfällen när de måste lära sig att hantera ohälsa i sin livssituation. Reflekterande KRAFT-givande samtal är ett projekt som syftar till att stödja äldre personer som lever med långvariga hälsoproblem.

   Januari 2017 - December 2024 DHEAR

   Från novis till expert

   Sjuksköterskan i början av sin yrkesverksamhet kan vara i behov av att träna såväl praktiska färdigheter som teoretiska kunskaper. Kliniskt basår (KBÅ) är en satsning för att ge nyutexaminerade sjuksköterskor möjligheter att utvecklas i sin profession genom utbildning, handledning och reflektion.

   Januari 2018 - December 2024 DHEAR

   Avslutade projekt

   Att ta rodret i livet vid diabetes typ 2

   Patientutbildning är en planerad pedagogisk aktivitet där målet med utbildningen är att förbättra patientens hälsa. Vid diabetes typ 2 rekommenderas gruppundervisning. Innovativa projekt efterfrågas som sätter patientens lärande i fokus och där den pedagogiska idén är tydlig samt utvärderas på ett systematiskt sätt.

   Maj 2015 - December 2023 DHEAR

   Digital fixare

   Dagens samhälle är på många områden digitaliserat och en ökad social interaktion sker på internet. Den grupp i samhället som upplever störst digitalt utanförskap är enligt tidigare studier äldre personer. Det är därför viktigt att skyndsamt intensifiera arbetet med att hjälpa äldre att tillägna sig ökade digitala kunskaper och att förstå och beskriva hur äldres digitala förmåga kan främjas.

   Januari 2021 - December 2023 DHEAR

   KOLinfo – egenvårdsutbildning med ett digitalt stöd för personer som lever med kroniskt obstruktiv lungsjukdom

   Runt om i världen pågår forskning för att utveckla och fördjupa kunskaperna kring e-hälsotjänster. Det nationella Luftvägsregistret har påtalat att alla personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) inte får ta del av patientutbildning. En orsak är att uppbyggnaden av vård vid KOL är ojämnt fördelat i Sverige vilken skapar en ojämlik vård. Detta trots att egenvårdsutbildning har en hög prioritet i de nya Nationella riktlinjerna för Astma och KOL.

   Mars 2019 - December 2020 DHEAR
   Publicerad: 2020-01-09
   Senast ändrad: 2020-01-09
   Sidansvarig: webmaster@his.se