Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Högskolan i Skövde, länk till startsida

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Mia Berglund

   Bitr. professor i omvårdnad
   Institutionen för hälsovetenskaper
   Rum G3404

   Undervisningsområde

   Mia Berglund undervisar om Didaktiska strategier, Reflekterande handledning i omvårdnad (RHiO), Patientundervisning, Lärande som begrepp och företeelse, Handledning, Reflektion, Evidensbaserad omvårdnad, Omvårdnad då njurarna sviktar, Hälsa vid komplexa sjukdomstillstånd.

   Förutom i sjuksköterskeprogrammet undervisar Mia i olika handledarutbildningar på grund- och avancerad nivå samt handleder examensarbeten på grund- och avancerad nivå.

   Forskning

   Mia Berglunds forskning handlar om hur människor lär sig leva med olika långvariga sjukdomar och hur detta lärande kan stödjas. Mia har utvecklat den didaktiska modellen Utmaningen – att ta rodret i livet med långvarig sjukdom. Modellen har implementerats och utvärderas i olika vårdkontext, så som dialysvård och gruppundervisning till personer med diabetes typ 2.

   Modellen har också omsatts i metoden Reflekterande KRAFT-givande samtal till personer med långvariga hälsoproblem. I området studeras också huruvida digitala applikationer kan utgöra stöd i lärandet.

   Mia Berglunds forskning handlar också om studenter, lärare och vårdpersonals lärande. Handledning och reflektion är två centrala begrepp i Mias forskning.

   CV

   Examina:

   • Doktorsexamen Vårdvetenskap, 2011
   • Filosofie magister Vårdpedagogik, 2002
   • Sjuksköterskeexamen, 1985

   Certifierad handledare i omvårdnad, 2006

   Forskning

   2022

   Mia Berglund, Anna Kjellsdotter, Joanne Wills, Anita Johansson

   Scandinavian Journal of Caring Sciences

   2022. Artikel. https://doi.org/10.1111/scs.13058 Open Access

   Susanne Gustavsson, Mia Berglund

   Utbildning och Lärande / Education and Learning

   2022. Artikel. Open Access

   Ann-Katrin Nordblom, Gabriella Norberg Boysen, Mia Berglund, Anna Kjellsdotter

   BMC Cardiovascular Disorders

   2022. Artikel. https://doi.org/10.1186/s12872-022-02568-y Open Access

   2021

   Cecilia Åberg, Mia Berglund, Jenny Hallgren, Catharina Gillsjö

   Scandinavian Journal of Caring Sciences

   2021. Artikel. https://doi.org/10.1111/scs.12892 Open Access

   2020

   Anna Kjellsdotter, Mia Berglund, Elisabeth Jebens, Jennie Kvick, Susanne Andersson

   International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being

   2020. Artikel. https://doi.org/10.1080/17482631.2020.1726856 Open Access

   Att ta rodret i livet vid diabetes typ 2

   Projektet avser att implementera och utvärdera en forskningsbaserad didaktisk modell; ”Utmaningen att ta rodret i sitt liv – lärande vid långvarig sjukdom” från ett patient- och vårdarperspektiv. Modellen syftar till att möta, konfrontera och taktfullt utmana patienten att reflektera över sina föreställningar, tankar, handlingar och känslor i livet med sjukdomen. Gruppundervisningen får på så vis ett annat fokus än den mer traditionella som är uppbyggd med föreläsningar om sjukdomen och dess behandling.

   Maj 2015 - December 2023 DHEAR

   Reflekterande KRAFT-givande samtal

   Januari 2017 - December 2024 DHEAR

   Digital fixare

   Datum ej angivetDHEAR

   Plötslig hjärtklappning (PSVT)

   Mars 2019 - Juni 2027 DHEAR

   KOLinfo – egenvårdsutbildning med ett digitalt stöd för personer som lever med kroniskt obstruktiv lungsjukdom

   Runt om i världen pågår forskning för att utveckla och fördjupa kunskaperna kring e-hälsotjänster. Det nationella Luftvägsregistret har påtalat att alla personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) inte får ta del av patientutbildning. En orsak är att uppbyggnaden av vård vid KOL är ojämnt fördelat i Sverige vilken skapar en ojämlik vård. Detta trots att egenvårdsutbildning har en hög prioritet i de nya Nationella riktlinjerna för Astma och KOL.

   Mars 2019 - December 2020 DHEAR

   Digitala stöd för att hantera stress

   Datum ej angivetDHEAR

   Från novis till expert

   Januari 2018 - December 2024 DHEAR
   Publicerad: 2020-01-09
   Senast ändrad: 2020-01-09
   Sidansvarig: webmaster@his.se