Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Högskolan i Skövde, länk till startsida

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Mia Berglund

   Bitr. professor i omvårdnad
   Institutionen för hälsovetenskaper
   Rum G3404

   Undervisningsområde

   Didaktiska strategier, Reflekterande handledning i omvårdnad (RHiO), Patientundervisning, Lärande som begrepp och företeelse, Handledning, Reflektion, Evidensbaserad omvårdnad, Omvårdnad då njurarna sviktar, Hälsa vid komplexa sjukdomstillstånd. Förutom i sjuksköterskeprogrammet undervisar Mia i olika handledarutbildningar på grund- och avanceradnivå samt handledare examensarbeten.

   Forskning

   Mia Berglunds forskning handlar om hur människor lär sig leva med olika långvariga sjukdomar och hur detta lärande kan stödjas. Mia har utvecklat den didaktisk modell Utmaningen – att ta rodret i livet med långvarig sjukdom. Modellen implementerats och utvärderas nu i olika vårdkontext, så som dialysvård och gruppundervisning till personer med diabetes typ 2. Modellen har också omsatts i metoden Reflekterande KRAFT-givande samtal till personer med långvarig hälsoproblem.

   Mia Berglunds forskning handlar också om studenter, lärare och vårdpersonals lärande. Handledning och reflektion är två central begrepp i Mias forskning.

   CV

   Examina:
   Doktorsexamen Vårdvetenskap, 2011
   Filosofie magister Vårdpedagogik, 2002
   Sjuksköterskeexamen, 1985

    

   Forskning

   2021

   Cecilia Åberg, Mia Berglund, Jenny Hallgren, Catharina Gillsjö

   Scandinavian Journal of Caring Sciences

   2021. Artikel. https://doi.org/10.1111/scs.12892 Open Access

   2020

   Anna Kjellsdotter, Mia Berglund, Elisabeth Jebens, Jennie Kvick, Susanne Andersson

   International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being

   2020. Artikel. https://doi.org/10.1080/17482631.2020.1726856 Open Access

   Cecilia Åberg, Catharina Gillsjö, Jenny Hallgren, Mia Berglund

   International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being

   2020. Artikel. https://doi.org/10.1080/17482631.2020.1747251 Open Access

   2019

   Projektet avser att implementera och utvärdera en forskningsbaserad didaktisk modell; ”Utmaningen att ta rodret i sitt liv – lärande vid långvarig sjukdom” från ett patient- och vårdarperspektiv. Modellen syftar till att möta, konfrontera och taktfullt utmana patienten att reflektera över sina föreställningar, tankar, handlingar och känslor i livet med sjukdomen. Gruppundervisningen får på så vis ett annat fokus än den mer traditionella som är uppbyggd med föreläsningar om sjukdomen och dess behandling.

   Maj 2015 - December 2023 DHEAR
   Mars 2019 - Juni 2027 DHEAR

   Runt om i världen pågår forskning för att utveckla och fördjupa kunskaperna kring e-hälsotjänster. Det nationella Luftvägsregistret har påtalat att alla personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) inte får ta del av patientutbildning. En orsak är att uppbyggnaden av vård vid KOL är ojämnt fördelat i Sverige vilken skapar en ojämlik vård. Detta trots att egenvårdsutbildning har en hög prioritet i de nya Nationella riktlinjerna för Astma och KOL.

   Mars 2019 - December 2020 DHEAR
   Januari 2017 - December 2024 DHEAR
   Publicerad: 2020-01-09
   Senast ändrad: 2020-01-09
   Sidansvarig: webmaster@his.se