Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   KOLinfo – egenvårdsutbildning med ett digitalt stöd för personer som lever med kroniskt obstruktiv lungsjukdom

   Forskningsgrupp Välbefinnande vid långvariga hälsoproblem (VLH)
   Forskningsmiljö DHEAR

   KOLinfo – egenvårdsutbildning med ett digitalt stöd för personer som lever med kroniskt obstruktiv lungsjukdom

   Forskningsgrupp Välbefinnande vid långvariga hälsoproblem (VLH)
   Forskningsmiljö DHEAR

   Kort om projektet

   Projektnamn

   KOLinfo – egenvårdsutbildning med ett digitalt stöd för personer som lever med kroniskt obstruktiv lungsjukdom

   Projekttid

   Mars 2019 – December 2020

   Finansiering och samverkan

   Skaraborgsinstitutet, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Skaraborgs sjukhus, Lungmedicin

   Runt om i världen pågår forskning för att utveckla och fördjupa kunskaperna kring e-hälsotjänster. Det nationella Luftvägsregistret har påtalat att alla personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) inte får ta del av patientutbildning. En orsak är att uppbyggnaden av vård vid KOL är ojämnt fördelat i Sverige vilken skapar en ojämlik vård. Detta trots att egenvårdsutbildning har en hög prioritet i de nya Nationella riktlinjerna för Astma och KOL.

   Forskning visar att vård av personer med KOL ger mervärde om den baseras på interprofessionell samverkan och en personcentrerad vård. Vidare anses patientutbildning nödvändig för att stärka patientens egna beslut om sin hälsa, något som kan minska behovet av återinläggningar.

   Då resurserna i framtiden sannolikt inte kommer öka är alternativa lösningar nödvändiga. En väg till effektivare vård kan vara att utveckla vården i hemmet genom att erbjuda strukturerad patientutbildning i kombination med eHälsa. Ska vården på ett trovärdigt sätt göra anspråk på att vara personcentrerad krävs att patienten ses som en resurs och görs delaktig i framtagande av dessa tjänster.

   Digital egenvårdsutbildning

   KOL-teamet på Skaraborgs Sjukhus består av 14 olika yrkesprofessioner som tillsammans med patienter utvecklat ett patientutbildningskoncept innehållande en digital plattform.

   Syfte

   Övergripande målsättning med egenvårdsutbildning med ett digitalt stöd är att bidra till att personer med en kronisk sjukdom såsom KOL upplever en god sjukdomskontroll och livskvalitet, trots avancerad sjukdom. Vidare är målsättningen att förebygga försämringsperioder för personer med KOL genom att arbeta proaktivt, personcentrerat och interprofessionellt.

   Syftet med forskningen är att beskriva hur denna utbildning har utvecklats och hur den erfars ur ett patient- och ur ett personalperspektiv.

   Publikationer

   2021

   Projektledare

   Adjungerad lektor i omvårdnad

   Anna Kjellsdotter

   Institutionen för hälsovetenskaper

   Medverkande forskare

   Anna Kjellsdotter
   Adjungerad lektor i omvårdnad
   Susanne Andersson
   Universitetslektor

   Finansiering och samverkan

   Skaraborgs sjukhus
   Högskolan Väst
   Skaraborgsinstitutet
   FoU-centrum Skaraborg
   Publicerad: 2020-03-05
   Senast ändrad: 2022-02-24
   Sidansvarig: webmaster@his.se