Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Informationssäkerhet – införande av ledningssystem för informationssäkerhet

   Informationssäkerhet – införande av ledningssystem för informationssäkerhet

   Den här utbildningen förbereder dig för att arbeta systematiskt med informationssäkerhetsarbete i en organisation, med hjälp av att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). Ett systematiskt informationssäkerhetsarbete är en grundförutsättning för att kunna möta en organisations hot och utmaningar mot sin kritiska information.

   Om utbildningen

   Kursen benämns Informationssäkerhet – införande av ledningssystem för informationssäkerhet och omfattar 7,5 högskolepoäng. Kursen ger deltagarna förutsättningar i form av kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt att införa och förvalta ett ledningssystem för informationssäkerhet. Teorin grundar sig i standarder, metoder och verktyg för ledningssystem för informationssäkerhet samt aktuella forskningsrön i syfte att ge fördjupade kunskaper inom området. Den praktiska tillämpningen utgår från nationella och regionala regelverk samt rekommendationer relaterade till det LIS som avses att användas i kursdeltagarens verksamhet. Dessutom baseras den praktiska tillämpningen på inlämningsuppgifter som utförs i kursdeltagarens verksamhet i syfte att ge färdighet och förmåga att tillämpa LIS i praktiken.

   Målgrupp

   Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med informationssäkerhet/cybersäkerhet/dataskydd i någon form. Du behöver ha någon form av erfarenhet av IT eller erfarenheter av informationssäkerhet- och/eller dataskyddsarbete sedan tidigare.

   Utbildningens innehåll

   Utbildningen vilar på ett metodstöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Ett metodstöd som i sin tur bygger på den internationella standarden för informationssäkerhet ISO/IEC 27001 och 27002. Kursen innehåller förutom en introduktionsdel, sex olika block inkluderande både teoretiska och praktiska moment samt ett avslutningsmoment med examination. Varje block omfattar två dagar med föreläsningar/seminarier och workshops. Alla deltagare delas in i lärgrupper där varje lärogrupp arbetar med en hemuppgift mellan blocken och som redovisas vid nästa blocktillfälle. Nedan utbildningens upplägg.

   • Introduktion till informationssäkerhet
   • Block 1 – Analys – verksamhet och omvärld
   • Block 2 – Analys – risk
   • Block 3 – Analys – gap
   • Block 4 – Utforma – organisation och styrdokument
   • Block 5 – Utforma – säkerhetsåtgärder och handlingsplan
   • Block 6 – Använda och utvärdera informationssäkerheten 
   • Avslutning – examination

   Efter avslutad utbildning kan du:

   • definiera för området centrala begrepp,
   • beskriva och genomföra en grundläggande analys för införande av ett ledningssystem för informationssäkerhet,
   • beskriva och utforma införandet av ett ledningssystem för informationssäkerhet,
   • muntligt presentera och diskutera framtagna resultat i grupp,
   • skriftligt presentera sitt resultat och dess konsekvenser samt
   • kritiskt granska och reflektera över sitt och andras resultat – muntligt och skriftligt.

   Kostnad

   30 000 kr per deltagare. Betalas av respektive organisation.

   Upplägg och schema 2024-2025

   Kursen kommer att köras under 2024 och 2025 med start 14 mars. Max antal deltagare är 25. Än finns det några platser kvar.

   Tider: Kursen ges digitalt förutom Introduktions- och avslutningstillfället som ges på plats på Högskolan i Skövde.

   Introduktionsdagen: 09.30 – 15.30
   Avslutningsdagen: 09.30 – 15.00
   Övriga block: dag 1: 09.00 – 16.00, dag 2: 09.00 – 15.00.

   Introduktion - 14 mars

   Block 1 - 19-20 mars

   Block 2 - 28-29 maj

   Block 3 - 27-28 aug

   Block 4 - 8-9 okt

   Block 5 - 3-4 dec

   Block 6 - 21-22 januari 2025

   Avslut - 4 mars 2025

   Egna önskemål?

   Har du frågor eller är intresserad av att skräddarsy en kurs efter egna önskemål, är du välkommen att kontakta oss.

   Intresseanmälan

   Gör en intresseanmälan. En intresseanmälan är inte bindande.

   Kontakt

   Bitr. professor i informationsteknologi

   Bitr. avd. chef/Internationaliseringssamordnare

   Publicerad: 2022-10-07
   Senast ändrad: 2022-10-07
   Sidansvarig: webmaster@his.se