Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Texten är äldre än sex månader.

   Högskolan har stärkt informationssäkerheten i Västra Götaland

   Publicerad 7 oktober 2022

   Västra Götalandsregionen (VGR) har sedan 2018 tagit hjälp av informationssäkerhetsexperter från Högskolan i Skövde via uppdragsutbildning för att stärka regionens kompetens inom området. – Alla deltagare jag träffar, och det är ganska många, är mycket nöjda med utbildningen, säger Tore Johnsson, samordnare av digitaliseringsrådet i Västra Götaland.

   Marcus Nohlberg, docent i datavetenskap och Rose-Mharie Åhlfeldt, biträdande professor i informationsteknologi är två av lärarna aktiva i uppdragsutbildningen inom informationssäkerhet.

   Sedan 2018 har Västra Götalandsregionen (VGR) valt att driva på kompetensutvecklingen inom informationssäkerhet genom uppdragsutbildning från Högskolan i Skövde. Enligt Tore Johnsson, samordnare av digitaliseringsrådet i Västra Götaland har det gett aktörer i Västra Götaland en värdefull samsyn och ett gemensamt intresse för informationssäkerhet.

   Regional samverkan och regionalt nätverk

   – Utbildningen har skapat en regional samverkan mellan VGR, Länsstyrelsen och kommunerna i Västra Götaland som är väldigt värdefull och som vi kan utveckla vidare framöver tack vare denna utbildning, säger Tore Johnsson.

   Utbildningen har närmare bestämt handlat om att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet, det vill säga införa ett systematiskt informationssäkerhetsarbete i en organisation. Utbildningen vilar på ett metodstöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Ett metodstöd som i sin tur bygger på den internationella standarden för informationssäkerhet ISO/IEC 27001 och 27002.

   En av de som just nu deltar i uppdragsutbildningen är Matts Larsson, informationssäkerhetssamordnare i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. Han menar att uppdragsutbildningen är avgörande för att kunna omsätta teori i praktik.

   – Att tillsammans med kursare arbeta praktiskt med ISO 27000 och metodstödet gör det enklare att förstå hur vi kan omvandla det teoretiska till praktik och på så sätt få verkstad i vår organisation, säger Matts Larsson.

   Både Matts Larsson och Tore Johnsson lyfter fram fördelen att utbildningen ger tillgång till ett mycket användbart nätverk av andra personer som arbetar med informationssäkerhet.

   – Alla deltagare jag träffar, och det är ganska många, är mycket nöjda. Denna nöjdhet har gett oss möjlighet att starta ett nätverk kring informationssäkerhet där vi på deltagarnas villkor kan fortsätta deras kompetensutveckling och ge en grund för utbyte av erfarenheter, säger Tore Johnsson.

   Får fart på det systematiska informationssäkerhetsarbetet

   Det systematiska informationssäkerhetsarbetet är något som varje organisation behöver. Det gäller oavsett om det handlar om ett företag eller verksamhet inom offentlig sektor men många kämpar med att få fart på arbetet.

   – Här kan vår utbildning vara ett stöd i det arbetet och få årshjulet och systematiken att börja snurra, säger Rose-Mharie Åhlfeldt, biträdande professor i informationsteknologi på Högskolan i Skövde och en av lärarna under utbildningen.

   Totalt har över 100 deltagare med representanter från 42 av 49 kommuner i regionen deltagit. Rose-Mharie Åhlfeldt berättar att många av de som genomfört utbildningen har stärkt både sin egen och organisationens kompetens och fått nya uppdrag inom ledande befattningar. Hon bekräftar bilden av att deltagarna kunnat dra nytta av de nätverk som byggts upp inom regionen.

   – Ett flertal av deltagarna har fått ledande roller inom informationssäkerhet, mycket på grund av utbildningen. Det gäller i VGR, Länsstyrelsen men också inom kommunerna. Det är kul att se att det bildats ett nätverk av kursdeltagare som byggs på allt eftersom vi utbildar deltagare. I nätverket kan de fortsätta stötta varandra även efter utbildningen.

   Gigantiskt kompetensbehov

   I tider där behovet av stärkt informationssäkerhet står högt på agendan är kompetensbehovet gigantiskt och det finns stora brister med kompetensförsörjningen. Det som ofta lyfts är teknikaspekten och många tror att det endast är tekniker som kan arbeta med de här frågorna. Rose-Mharie Åhlfeldt betonar dock att informationssäkerhet är mer än IT-säkerhet och cybersäkerhet.

   – Det handlar om att hantera all information oavsett om det sker digitalt, på papper eller muntligt och det finns en rad frågor för en organisation att hantera.

   Hur ska vi arbeta med frågorna, vad är ledningens viljeinriktning, finns det grundläggande styrdokument, hur vet vi vilka risker som är kritiska, är några exempel på sådana frågor.

   – Det är här som det systematiska arbetet kommer in och det gäller att få lämpliga och relevanta säkerhetsåtgärder på plats, både tekniska och mer organisatoriska i form av rutiner, vägledningar, processer och uppföljningar. Viktigt att se det som ett långsiktigt förbättringsarbete säger Rose-Mharie Åhlfeldt.

   Intresserad av uppdragsutbildningen?

   Läs mer om uppdragsutbildningen: Informationssäkerhet - införande av ledningssystem för informationssäkerhet.

   Kontakt

   Bitr. professor i informationsteknologi

   Publicerad: 2022-10-07
   Senast ändrad: 2022-10-07
   Sidansvarig: webmaster@his.se