Designingenjör, 180 hp

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.

<ul class='stripped'><li>Högskoleingenjörsexamen</li><li>Kandidatexamen</li></ul>


Programmet har fokus på effektiva och kreativa metoder för produktutveckling och design. Efterfrågan på välutbildade ingenjörer är mycket stor, även internationellt sett. Kombinationen av design och teknik ger dig extra styrka.

En designingenjör utvecklar produkter och system utifrån användarens behov och förutsättningar, de begränsningar och möjligheter som tekniken ger och miljöanpassa dem för en hållbar utveckling för framtiden.

Designingenjören formger dessutom utifrån de upplevelser produkten ska förmedla. Som designingenjör vet du hur man tar fram underlag för produkter som blir uppskattade och användbara. Du får kännedom om hela produktframtagningsprocessen, från behov till färdig produkt, men din styrka ligger i att förstå användarens behov och omsätta detta i en mångfald av kreativa produktlösningar.

Det här läser du på programmet Designingenjör

Under första året läser du tillsammans med andra ingenjörer och får en bred överblick över många aspekter av ingenjörsarbete. Under år två blir utbildningen mer fördjupad inom produktutveckling. Examensarbetet gör du under din sista termin – nästan alltid som ett projekt kopplat till något företag. Programmets huvudämne är integrerad produktutveckling. Du får till exempel läsa kurser i industridesign, produktutveckling, designmetodik och ergonomi som ger dig kunskaper för att ta fram attraktiva och användbara produkter. Du lär dig skapa prototyper och hur datorstöd, såsom CAD-program, kan användas för effektiv produktutveckling. För att produkterna ska klara belastningar läser du mekanik samt hållfasthet- och materiallära. Utbildningen kompletteras med kurser i hållbar utveckling, produktionsmetoder, materialval, matematik samt ekonomi.

Jobb efter examen som designingenjör

Industrin har stora behov av välutbildade högskoleingenjörer, både idag och i framtiden. Designingenjörsprogrammet ger dig en bred kunskapsbas och attraktiv utbildning där din yrkesroll kan vara allt från konstruktör, produktutvecklare, projektledare till entreprenör med exempelvis konsultuppdrag. Din utbildning är internationellt gångbar, vilket ger dig en enorm arbetsmarknad – som dessutom efterlyser din kompetens med kombination av design och teknik.

Läsa vidare efter programmet Designingenjör

Efter avslutad utbildning har du en högskoleingenjörsexamen och en kandidatexamen. Därefter finns möjlighet att läsa vidare till en magister- (60 hp) eller masterexamen (120 hp) på våra universitet eller på andra lärosäten – både i Sverige och utomlands.

Forskning inom ämnesområdet på Högskolan i Skövde

Se hemsidan för Produktdesign inom forskningscentrat Virtuella system.

Fråga din HJÄLTE

Bild på Linnéa Efraimsson

Linnéa är din HJÄLTE och finns tillgänglig för frågor hela vägen fram till terminstart.
Läs mer om Linnéa och hennes studier på Designingenjörsprogrammet.

 

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.

  • Högskoleingenjörsexamen
  • Kandidatexamen


Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

NATHANAËL KUIPERS

Programansvarig


0500-448513
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

FrågaStudie- och karriärvägledare Ulrika Granlid

studievägledare

Ulrika Granlid

ulrika.granlid@his.se
0500-448701

Sök till programmet

Du gör din anmälan via webbportalen www.antagning.se mellan 15 mars och 15 april. Du anmäler dig direkt på hemsidan genom att skapa ett användarkonto. När du är inloggad kan du välja vilka utbildningar du vill anmäla dig till.