Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Utveckling av den metaboliska teorin för ekologi

   Forskningsgrupp Ekologisk modellering
   Forskningsmiljö Systembiologi

   Utveckling av den metaboliska teorin för ekologi

   Forskningsgrupp Ekologisk modellering
   Forskningsmiljö Systembiologi

   Kort om projektet

   Projektnamn

   ACME: Utveckling av den metaboliska teorin för ekologi

   Projekttid

   Januari 2019 – December 2023

   Finansiering och samverkan

   Vetenskapsrådet

   Ekologi som vetenskap har saknat en generell vetenskaplig teori som gör förutsägelser om ekologiska fenomen på olika nivåer, men nu finns en kandidat till en sådan teori. Denna kallas för den Metaboliska Teorin för Ekologi (MTE) och utgår från att energianvändning (metabolism) är en central process för alla organismer som delvis kan förutsägas utifrån organismens storlek och sedan användas för att göra förutsägelser av ekologiska processer på populations- och samhällsnivå. I vissa kretsar finns dock skepsis mot MTE som en generell teori, och det empiriska stödet hittills är blandat. I detta projekt ska olika förutsägelser från MTE undersökas för att testa teorin och om den eventuellt behöver modifieras för att bli ”bättre”.

   I detta projekt kommer vi att:

   • kvantitativt analysera användningen av den Metaboliska Teorin för Ekologi (MTE) på flera olika ekologiska organisationsnivåer
   • utveckla MTE genom att studera vilka ytterligare faktorer utöver effekten av kroppsstorlek på metabolism som behöver tas hänsyn till för att öka dess användbarhet.

   För det första, kommer vi att studera hur sambandet mellan tillväxt och dödlighet ser ut i resursbegränsade populationer. Här gör MTE en förutsägelse om att när en population, som består av individer som växer, utnyttjar resurserna fullt ut så sker ytterligare tillväxt hos individerna utefter en så kallad självtunningslinje vars lutning bestäms av den metaboliska hastigheten och temperaturen. Hur korrekt denna förutsägelse är kommer att analyseras med hjälp av laboratorieförsök på olika evertebrater (bland annat hussyrsa).

   För det andra kommer vi, med hjälp av växthusförsök och datorsimuleringar att studera hur väl arters påverkan på varandra kan förutsägas från deras kroppsvikt och om detta sedan kan användas för att göra förutsägelser om hur ett helt ekologiskt system fungerar och reagerar då det påverkas av olika faktorer.

   För det tredje kommer vi, med hjälp av tidigare ej analyserade empiriska data från olika ekosystem, att undersöka hur olika välkända mönster på ekosystemnivå, såsom sambandet mellan arters kroppsstorlek och deras talrikhet, och sambandet mellan kroppsstorlek och trofisk position (på vilken nivå en art befinner sig) i en födoväv, kan förklaras.

   Sammantaget utgör detta en kritisk och systematisk utvärdering av användbarheten av MTE som kommer att ge en större förståelse för de olika faktorer som påverkar enskilda populationer, hur de interagerar med varandra, och vilka mönster de ger upphov till i ekologiska system. Denna kunskap är viktig för att med hjälp av modeller bättre kunna förutsäga hur olika typer förändringar och störningar i miljön kan komma att påverka såväl enskilda arter som hela ekosystem.

   Projektledare

   Professor i biovetenskap

   Medverkande forskare

   Publicerad: 2020-01-22
   Senast ändrad: 2021-08-27
   Sidansvarig: webmaster@his.se