Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Dan Högberg

   Professor i integrerad produktutveckling
   Institutionen för ingenjörsvetenskap
   Rum PA220C

   Profile at Kunskapsförmedlingen

   ORCID Profile
   ResearchGate Profile
   Google Scholar Profile

   Leader of the User Centred Product Design research group.

   Research interest

   Dan Högberg's research is about making user-centred information, e.g. ergonomics knowledge, relevant and easily available to product designers and engineers. These roles often need design methods and tools that facilitates the consideration of user aspects, along with other product/system requirements, in the complex time and budget constrained product realisation process. Central in Dan's research is digital human modelling (DHM) and how such technology can contribute in supporting designers and engineers to consider ergonomics/human factors proactively at virtual stages of the design process. Dan also conducts research in how sensors integrated into textiles can be used to evaluate ergonomics, including how the collected data can improve simulations in the virtual world.

   Dan is leader of the User Centred Product Design (UCPD) research group at University of Skövde. UCPD is one of several research groups within the research specialisation Virtual Engineering at the School of Engineering Science. The group's research is to a large extent carried out in close cooperation with industrial partners. UCPD has currently four focus areas: digital human modelling, anthropometry, industrial information design, and applications of smart textiles.

   Forskning

   2023

   Magnus Holm, Amos H. C. Ng, Dan Högberg, Anna Syberfeldt

   2023. Redaktörskap (samlingsverk). Open Access

   Andreas Lind, Veeresh Elango, Lars Hanson, Dan Högberg, Dan Lämkull, Pär Mårtensson, Anna Syberfeldt

   Andreas Lind, Lars Hanson, Dan Högberg, Dan Lämkull, Pär Mårtensson, Anna Syberfeldt

   Procedia CIRP

   2023. Artikel. https://doi.org/10.1016/j.procir.2023.09.191 Open Access

   Andreas Lind, Lars Hanson, Dan Högberg, Dan Lämkull, Anna Syberfeldt

   International Journal of Services Operations and Informatics

   2023. Artikel. https://doi.org/10.1504/IJSOI.2023.132345 Open Access

   Peter Mårdberg, Dan Högberg, Johan S. Carlson, Rikard Söderberg

   Advances in Digital Human Modeling: Proceedings of the 8th International Digital Human Modeling Symposium, 4-6 September 2023, Antwerp, Belgium

   2023. Konferensbidrag. https://doi.org/10.1007/978-3-031-37848-5_5

   2022

   Erik Brolin, Niclas Delfs, Martin Rebas, Tobias Karlsson, Lars Hanson, Dan Högberg

   Proceedings of the 7th International Digital Human Modeling Symposium (DHM 2022), August 29–30, 2022, Iowa City, Iowa, USA

   2022. Konferensbidrag. https://doi.org/10.17077/dhm.31759 Open Access

   Francisco Garcia Rivera, Dan Högberg, Maurice Lamb, Estela Perez Luque

   International Journal of Human Factors Modelling and Simulation

   2022. Artikel. https://doi.org/10.1504/ijhfms.2021.10048920

   Francisco García Rivera, Maurice Lamb, Dan Högberg, Anna Brolin

   SPS2022: Proceedings of the 10th Swedish Production Symposium

   2022. Konferensbidrag. https://doi.org/10.3233/ATDE220170 Open Access

   Lars Hanson, Dan Högberg, Erik Brolin, Erik Billing, Aitor Iriondo Pascual, Maurice Lamb

   Proceedings of the 21st Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2021): Volume V: Methods & Approaches

   2022. Konferensbidrag. https://doi.org/10.1007/978-3-030-74614-8_44

   Lars Hanson, Dan Högberg, Anna Brolin, Erik Brolin, Mikael Lebram, Aitor Iriondo Pascual, Andreas Lind, Niclas Delfs

   Proceedings of the 7th International Digital Human Modeling Symposium (DHM 2022), August 29–30, 2022, Iowa City, Iowa, USA

   2022. Konferensbidrag. https://doi.org/10.17077/dhm.31747 Open Access

   Pågående projekt

   Vi formar framtidens virtuella fabriker

   Virtuella fabriker med kunskapsdriven optimering (VF-KDO) är en åttaårig forskningsprofil som koordineras av Högskolan i Skövde. Forskningen inom profilen ska bidra till att stärka industrins konkurrenskraft.

   Oktober 2018 - September 2026 Virtual Engineering

   PLENUM

   Den pågående elektrifieringen av fordonsindustrin kommer inledningsvis lida av stor kompetensbrist, det är nya kunskaper krävs för att driva framtidens fordonsindustri. Enligt EG beräknas kompetenstappet inom exempelvis battericellsanläggningarna vara upp emot 800 000 personer fram till 2025. Och även om det finns personal är inte fabrikerna färdigbyggda vilket gör det omöjligt att utbilda personal på plats.

   September 2022 - September 2025 Virtual Engineering

   EWASS

   Projektet EWASS ska hjälpa industrin att säkerställa ett hållbart arbetsliv genom att stärka anställda vid montering av kablar med hjälp av simuleringar och robotar.

   Juni 2022 - Juni 2025 Virtual Engineering

   TIMEBLY

   Projektet TIMEBLY ska utveckla tidsunderlag för manuella monteringsoperationer vid små volymer och stor variation.

   November 2021 - Oktober 2024 Virtual Engineering

   ADOPTIVE

   Syftet med projektet Automated Design and Optimisation of Vehicle Ergonomics (ADOPTIVE) är att studera användarens fysiska interaktion med fordonet och att utveckla metoder för avancerade fordonsergonomiska analyser som utförs i simuleringsverktyg.

   Mars 2021 - Februari 2024 Virtual Engineering

   Avslutade projekt

   Synergi Virtual Ergonomics (SVE)

   FN:s globala mål för hållbar utveckling och de europeiska och svenska forskningsagendorna ger uttryck för behov av effektiva verktyg och metoder för att stärka vår förmåga att övervaka och förebygga arbetsrelaterade besvär och sjukdomar. Europeiska och svenska forskningsagendor efterfrågar även effektiva digitaliseringsverktyg för design, modellering, simulering, optimering, visualisering och prognostisering av produkter, tillverkningsprocesser, resurser, system och fabriker under deras livscykler.

   Oktober 2019 - September 2023 Virtual Engineering

   VIVA – den virtuella fordonsmontören

   Syftet med projektet VIVA (Virtual Vehicle Assembler) är att bedriva forskning och utveckling som förser den svenska fordonsindustrin med ett effektivt och användbart ergonomisimuleringsverktyg (digital human modelling - DHM). Verktyget stödjer ingenjörer att, redan i tidiga utvecklingsfaser, fatta riktigare beslut om ergonomi för operatörer i framtida arbetsstationer.

   Maj 2019 - April 2022 Virtual Engineering

   SUMMIT

   Projektet SUMMIT syftar till att bjuda den svenska industrin att använda Virtual Development Laboratory (VDL) på Chalmers. Tillsammans kan då akademi och industri samarbeta, utveckla och demonstrera de verkliga fördelarna med digitalisering.

   November 2017 - December 2021 Virtual Engineering

   MOSIM

   Visionen för MOSIM-projektet är ett öppet modulärt ramverk för effektiv och interaktiv simulering och analys av realistiska mänskliga rörelser för professionella tillämpningar. Verksamheter inom digital modellering, i synnerhet simulering av mänskliga rörelser, har under de senaste årtiondena trätt fram inom olika sektorer av den europeiska ekonomin, alltifrån bilar och lastbilar, hälso- och sjukvård, byggindustri och simulering av gångtrafikanter till spelindustrin.

   September 2018 - December 2021 Virtual Engineering

   Virtual Driver Ergonomics

   Syftet med projektet Virtual Driver Ergonomics (KK-stiftelsen/INFINIT Dnr 20160296) var att bedriva forskning relaterad till utvecklingen av det svenska digitala mänskliga modelleringsverktyget (DHM) IPS IMMA så att det kan hjälpa produktutvecklare i fordonet. industrin att utföra snabba och objektiva analyser av interaktion mellan förare och fordon av fysisk ergonomi.

   Januari 2017 - Januari 2019 Virtual Engineering

   Virtual Verification of Human-Robot Collaboration

   Målet med projektet Virtual Verification of Human-Robot Collaboration (Vinnova Dnr 2015-03719) är att utföra forsknings- och utvecklingsåtgärder som behövs för att skapa ett simuleringsverktyg som underlättar effektiv och giltig simulering av människa-robotsamarbete och där hänsyn tas till mänsklig variation stöds.

   Januari 2016 - December 2018 Virtual Engineering

   DesTex

   Projektet och satsningen Design, Textiles and Sustainable Development (DesTex) (VGR Dnr RUN 612-0016) syftar till att stärka Västra Götalandsregionen (VGR) som ett ledande kunskapsområde.

   Januari 2016 - December 2018 Virtual Engineering

   CROMM

   CROMM (Creation of Muscle Manikins)-projektet (Vinnova Dnr 2012-04584) kommer att resultera i en användarvänlig och högautomatiserad mjukvara.

   Januari 2013 - December 2016 Virtual Engineering

   Virtual Driver

   Syftet med Virtual Driver-projektet (KK-stiftelsen/INFINIT Dnr 20140296) var att genomföra forskning relaterad till utvecklingen av det svenska digitala mänskliga modelleringsverktyget (DHM) IMMA (Intelligently Moving Manikins) för att vidareutveckla verktyget så att det kan användas i fordonsindustrin för att utföra effektiva och giltiga virtuella analyser av interaktion mellan förare och fordon.

   Januari 2015 - Januari 2016 Virtual Engineering

   IMMA

   Målet med IMMA-projektet (ProViking/PV09.13) är att utveckla ett vägplanerverktyg som hittar ett kollisionsfritt och biomekaniskt acceptabelt sätt för en del och den människa som monterar delen, sedd som ett system.

   Januari 2009 - December 2013 Virtual Engineering

   Digital Albert

   Syftet med forskningsprojektet Digital Albert (KK-stiftelsen Dnr. 2007/0137) är att effektivisera produktutvecklingsprocesser genom att utbyta kunskap och erfarenheter om användarcentrerade designmetoder och teknologier mellan de två grenarna: fordons- och hälsovårdsindustrin.

   Januari 2008 - December 2009 Virtual Engineering
   Publicerad: 2020-01-09
   Senast ändrad: 2020-01-09
   Sidansvarig: webmaster@his.se