Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Synergi Virtual Ergonomics (SVE)

   Forskningsgrupp User Centred Product Design
   Forskningsmiljö Virtual Engineering

   Kort om projektet

   Projektnamn

   Synergy Virtual Ergonomics (SVE)

   Projekttid

   Oktober 2019 – September 2023

   Finansiering och samverkan

   KK-stiftelsen, CEVT, Ericsson, Feelgood, Fraunhofer-Chalmers Centre (FCC), Nevs, Scania, Volvo Cars

   FN:s globala mål för hållbar utveckling och de europeiska och svenska forskningsagendorna ger uttryck för behov av effektiva verktyg och metoder för att stärka vår förmåga att övervaka och förebygga arbetsrelaterade besvär och sjukdomar. Europeiska och svenska forskningsagendor efterfrågar även effektiva digitaliseringsverktyg för design, modellering, simulering, optimering, visualisering och prognostisering av produkter, tillverkningsprocesser, resurser, system och fabriker under deras livscykler.

   Forsknings- och utvecklingsområdet virtuell ergonomi, som är ett av kärnområdena inom forskningsmiljön INFINIT vid Högskolan i Skövde, ligger vid skärningspunkten mellan två viktiga och utmanande behov: hållbar utveckling och digitalisering.

   Forskningsfråga

   Den grundläggande forskningsfrågan för projektet Synergy Virtual Ergonomics är: ”Hur kan man designa, realisera och validera användbara beslutsstödsystem och tillhörande metoder med hänsyn till såväl fysisk och kognitiv ergonomi som till systemprestanda i virtuell och fysisk verklighet för utveckling och drift inom industri samt hälso- och sjukvård?”

   Den centrala forskningsfrågan har delats upp i tre sinsemellan sammanlänkade delområden med detaljerade forskningsmål:

   • Fysisk ergonomi och systemprestanda
   • kognitiva funktionaliteter
   • spelifiering av ergonomisimulering

   Projektet har tre teman som spänner över dessa delområden och skapar en matrisstruktur:

   • Modellering av beteende och utseende
   • utvärdering
   • interaktion

   Bidrag till forskningsfältet

   Projektet bidrar till att öka kunskapen inom forskningsfältet virtuell ergonomi och till att Högskolan i Skövde bibehåller sin ledande ställning inom det nationella fältet och stärker dess internationella anseende. Bidragen till forskningen kommer mer specifikt att inkludera tekniker och metoder för att fatta välinformerade designbeslut utifrån ergonomi, främst under de virtuella stadierna av produktrealiseringen. Det rör sig bland annat om representation av mänsklig mångfald, lösningar för digitala tvillingar, modellering och utvärdering av kognitiv ergonomi, instruerande av datormanikiner utifrån egna demonstrationer, applicering av personas-beskrivningar på datormanikinerna samt interaktion med datormanikiner i virtuell verklighet (VR).

   Samarbeten och fortsatt utveckling

   Forskningen utförs tillsammans med industripartners. För att testa, demonstrera och validera forskningsresultat kommer de resultat som tas fram under projektet att implementeras i IPS IMMA, som är en testbäddsplattform för kontinuerlig utveckling av ergonomisimuleringsprogramvara. Projektet bidrar till att utveckla en sammanhållen forsknings- och utbildningsmiljö för virtuell ergonomi vid Högskolan och innebär ett viktigt bidrag till Högskolan i Skövdes övergripande tema för forskning och utbildning: digitalisering för hållbar utveckling.

   Film från projektet


   Publikationer

   2023

   Projektledare

   Professor i integrerad produktutveckling

   Bitr. professor i informationsteknologi

   Professor i integrerad produktutveckling

   Medverkande forskare

   Foto av Jessica Lindblom
   Jessica Lindblom
   Bitr. professor i informationsteknologi
   Julia Rosén
   Doktorand i informationsteknologi
   Publicerad: 2020-01-24
   Senast ändrad: 2020-01-24
   Sidansvarig: webmaster@his.se