Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   BIstånd – en kartläggning av egenskaperna hos nordiska bin

   Forskningsgrupp Ekologisk modellering
   Forskningsmiljö Systembiologi

   BIstånd – en kartläggning av egenskaperna hos nordiska bin

   Forskningsgrupp Ekologisk modellering
   Forskningsmiljö Systembiologi

   Kort om projektet

   Projektnamn

   BIstånd till nordiska bin – unik resurs för framtidens ekosystemtjänster

   Projekttid

   Januari 2019 – December 2021

   Finansiering och samverkan

   Interreg Sverige-Norge, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Nordens Ark, Högskolan i Skövde, Umeå Universitet, Göteborgs universitet, Norges Birøkterlag

   Vi har nog alla sett ett bi landa på en blomma. Biet är en av våra pollinatörer – de som ger oss våra livsviktiga grödor. Faktum är att bin är nödvändiga för mänsklighetens överlevnad. De senaste årens rapporter visar dock att våra bin inte mår så bra. Därför ska vi i vårt forskningsprojekt, BIstånd till nordiska bin, jämföra biraser som idag används inom svensk och norsk biodling. Vilka egenskaper kan tillsammans utgöra framtidens bi?

   När vi genomför våra jämförelser kommer vi på ett systematiskt sätt att dokumentera de egenskaper hos biet som har betydelse för avkastningen och för pollinering av vilda och odlade växter, och som varierar med klimat- och miljöförhållanden. Resultaten kommer att vara viktiga för att bygga en framtida bihållning och biavel i ett snabbt föränderligt klimat med mer resistenta nordiska bin.

   Våra bin

   Tambin, även kallat honungsbiet, har mycket gamla anor i Europa och många lokalt anpassade raser har utvecklats under flera tusen år. I Skandinavien har vi det nordiska biet (Apis mellifera mellifera) som idag är en hotad ras. Både våra tambin och vildbin utför kritiskt viktiga ekosystemtjänster, framförallt är de pollinerare av våra vilda växter och nyttoväxter. Det ekonomiska värdet är mycket stort och vi är beroende av ett välmående bisamhälle.

   Vad gäller tambiet så varierar de olika arterna och underarternas egenskaper kring att hitta föda och effekten av deras pollinering. Forskning visar att de har utvecklat lokala anpassningar till miljö och klimat men medparten av vår kunskap vilar på anekdotisk grund och är i stort behov av vetenskaplig underbyggnad genom systematisk insamling av data i jämförande studier över längre tid.

   Sätter upp fem bigårdar i Norge och Sverige

   BIstånd till nordiska bin är ett norskt-svenskt samarbete, tillsammans kommer vi att sätta upp fem bigårdar i Norge och Sverige där alla raser (Apis mellifera mellifera, carnica, ligustica och Buckfast hybrid) undersöks parallellt med olika metoder. Man kommer bland annat att titta på arbetarbiets livslängd, pollenspektrum och diversitet hos insamlat pollen, samt biets resistens mot patogener. Resultaten kommer att vara viktiga för att bygga en framtida bihållning och biavel i ett snabbt föränderligt klimat med mer resistenta nordiska bin.

   Vill skapa medvetenhet hos allmänheten

   Det kommer årligen alarmerande rapporter kring minskningen av pollinatörer. Därför är en viktig del att sprida kunskap och medvetenhet hos allmänheten om projektet, det nordiska biet och dess viktiga funktion i vårt ekosystem.

   Projektet i media

   Pressmeddelande

   Projektets partners

   Projektet har flera olika partners och finansiärer.

   Kontakt

   Lektor i biovetenskap

   Medverkande forskare

   Finansiering och samverkan

   Europeiska regionala utvecklingsfonden
   Publicerad: 2020-01-10
   Senast ändrad: 2022-11-23
   Sidansvarig: webmaster@his.se