Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Biologiskt mångfaldsindex för mätning, övervakning och skötsel på landskapsnivå

   Forskningsgrupp Ekologisk modellering
   Forskningsmiljö Systembiologi

   Biologiskt mångfaldsindex för mätning, övervakning och skötsel på landskapsnivå

   Forskningsgrupp Ekologisk modellering
   Forskningsmiljö Systembiologi

   Kort om projektet

   Projektnamn

   Biologiskt mångfaldsindex för mätning, övervakning och skötsel på landskapsnivå

   Projekttid

   April 2019 – December 2021

   Finansiering och samverkan

   Länsstyrelsen Västra Götalands län, Naturvårdsverket, Boxholm & Mjölby kommun, SCA

   Sverige och de allra flesta andra länderna i världen har enats om att bevara biologisk mångfald, det vill säga variationen av arter och naturmiljöer. Vi behöver biologisk mångfald som är grunden till ekosystemtjänster. Några exempel på ekosystemtjänster är kolinbindning som bromsar global uppvärmning, vattenrening som ger oss rent dricksvatten och pollinering som ger oss goda skördar.

   Under lång tid har människan påverkat den biologiska mångfalden negativt. En stor orsak är den så kallade fragmenteringen av naturmiljöer som innebär att organismers livsmiljöer delas sönder och delvis försvinner genom att vi människor hugger ner skog, odlar upp, bygger vägar, bryter mineraler, med mera. Minskade resurser, längre vägar för att kunna sprida sig emellan livsmiljöer och minskade genpooler leder till att arter dör ut.

   Behövs metoder för estimering av biologisk mångfald?

   I hundratals år har forskare försökt uppskatta den biologiska mångfalden, till exempel hur många arter det finns på jorden. En siffra man kommit fram till är 8,7 miljoner. Att försöka leta reda på alla dessa arter, stora som små, uppskatta hur stora deras populationer är och hålla reda på hur det går för dem är dock en övermäktig uppgift. Det behövs därför olika metoder för estimera biologisk mångfald.

   Indikator på landskapsnivå – projektets mål

   Det här projektet har som mål att ta fram en indikator för att estimera biologisk mångfald på landskapsnivå. Visionen är att indikatorn kan ingå som del i beslutsstöd för bästa användning av mark och de naturmiljöer som finns i ett landskap. Frågor som skulle kunna analyseras med beslutsstödet är:

   • Hur förändras landskapets totala förmåga att stödja den biologiska mångfalden om förändringar av markanvändningen sker?
   • Vilken naturmiljö på landskapsnivå bidrar mest till biologisk mångfald?
   • Vilka är de viktigaste lokalerna för att upprätthålla arternas spridning landskapet?
   • Vilka är de lämpligaste lokalerna för kompensations- eller restaurationsåtgärder?

   Vad ska indikatorn innefatta?

   Som indikator kommer vi att utveckla och utvärdera ett index som uppskattar specifika landskaps förmåga att hålla biologisk mångfald. Indexet använder sig av information om landskapets ekologiska strukturer såsom; hur många olika typer livsmiljöer det finns, var livsmiljöerna finns, fragmenteringen av dessa, hur lätt det är för viktiga arter att sprida sig.

   Fallstudier med samverkande parter

   Tre fallstudier där användare pilottestar indexet kommer att göras i samverkan med Boxholm och Mjölby kommun, Länsstyrelsen i Borås samt SCA. Med i gruppen som referens kommer även representant från Naturvårdsverket att delta.

   Kommunikation om projektet

   Rapporter

   Projektledare

   Professor i biovetenskap/Prodekan

   Medverkande forskare

   Nils-Hassan Quttineh
   PhD Lektor i optimering, Linköpings Universitet

   Finansiering och samverkan

   Naturvårdsverket
   SCA
   Länsstyrelsen Västra Götaland
   Mjölby kommun
   Boxholm kommun
   Publicerad: 2020-01-10
   Senast ändrad: 2022-05-20
   Sidansvarig: webmaster@his.se