Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Inventering av invasiva främmande arter ”IFA” i Vänern

   Forskningsgrupp Ekologisk modellering
   Forskningsmiljö Systembiologi

   Inventering av invasiva främmande arter ”IFA” i Vänern

   Forskningsgrupp Ekologisk modellering
   Forskningsmiljö Systembiologi

   Kort om projektet

   Projektnamn

   Kartläggning, invasiva främmande arter, kräftdjur, Vänern, förstudie

   Projekttid

   Januari 2021 – Oktober 2021

   Finansiering och samverkan

   Vänerns vattenvårdsförbund, Länsstyrelsen Värmland, Länsstyrelsen Västra Götalands län, Havs- och vattenmyndigheten

   Invasiva främmande arter kan påverka den biologiska mångfalden eftersom de kan konkurrera ut inhemska arter eller sprida smittor. Konsekvenserna av främmande arter är ofta mycket kostsamma. Det är därför viktigt att upptäcka icke inhemska arter så tidigt som möjligt för att kunna bekämpa dem. Hur är situationen i Vänern? Forskare vid Högskolan i Skövde ska genomföra en förstudie med syftet att inventera invasiva främmande kräftdjur i landets största sjö. Bakom uppdraget står Vänerns vattenvårdsförbund och länsstyrelserna runt Vänern.

   Projektet ska kartlägga hur det ser ut med förekomsten av invasiva främmade arter i Vänern. Det är viktigt med tidig upptäckt av invasiva främmande arter för att om möjligt kunna bekämpa dessa. Det behövs då en metod för att kunna övervaka utvalda områden i Vänern för att slå larm om det visar sig att vi får in dessa arter. En bra plats för övervakning skulle kunna vara i några utav Vänerns stora hamnar.

   Syfte med förstudien är därför en första kartläggning över förekomsten av invasiva främmande kräftdjurarter i några utav Vänerns största hamnar samt övriga intressanta områden som förstudien visar. Projektet vill ta fram en fungerande metod för inventering av invasiva främmande arter och därmed möjliggöra tidig upptäckt av dessa arter i Vänern. En tidig upptäckt av arter i en vattenmiljö är helt avgörande för om det ska vara möjligt att vidtaga bekämpningsåtgärder. I förlängningen så skulle detta moment kunna ingå i det ordinarie miljöövervakningsprogrammet i Vänern om det faller väl ut. Slutresultatet kommer publiceras i Vänerns vattenvårdsförbunds årsskrift hösten 2021.

   Projektet i media

   Invasiva arter i Vänern - Avsnitt på urplay.se, inspelat på Naturum Vänerskärgården i oktober 2021. Finns tillgängligt att titta på till 30 juni 2023.

   https://www.mariestadstidningen.se/2020/12/25/sa-ska-frammande-arter-upptackas-i-vanern/

   https://sverigesradio.se/artikel/forskare-letar-ovalkomna-gaster-i-vanern

   https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/frammande-krabba-tar-over-vanern

   https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/sa-kan-ullhandskrabban-fran-vanern-ta-sig-till-norge

   https://www.vf.se/2021/10/15/invasiva-krabbor-efterlysta-kan-bli-ett-hot-i-vanern/

   https://sverigesradio.se/artikel/ullhandskrabban-hotar-djurlivet-i-vanern-kan-gora-enormt-stor-skada

   Nyheter från Högskolan

   Forskare har kartlagt invasiv krabba i Vänern 21-10-18
   Högskolans forskare inventerar invasiva arter i Vänern 21-01-21

   Läs rapporten

   Inventering av invasiva främmande arter i Vänern - Kinesisk ullhandskrabba

    

   Projektledare

   Lektor i biovetenskap

   Medverkande forskare

   Andrea Kilströmer
   Forskningsassistent

   Finansiering och samverkan

   Vänerns vattenvårdsförbund
   Länsstyrelsen Värmlands län
   Länsstyrelsen Västra Götalands län
   Publicerad: 2021-01-18
   Senast ändrad: 2021-01-18
   Sidansvarig: webmaster@his.se