Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Bioinformatik - magisterprogram

   Program, Avancerad nivå, 60 hp, BIIMA
   Magisterexamen

   Bioinformatik - magisterprogram

   Program, Avancerad nivå, 60 hp, BIIMA
   Magisterexamen

   Anmälan

   Välj ett tillfälle för att visa utbildningsplan, kursutbud och behörighetskrav.

   Vår 2024, Plats: Campus (Skövde), Takt: 100%

   Anmälan stängd

   Anmälan

   15 september 2023 - 16 oktober 2023

   Ange kod HS-31119 på antagning.se

   Utbildningsplan

   Ej fastställd

   När? Var? Hur?

   Pågår: 15 januari 2024 - 19 januari 2025
   Plats: Skövde, Campus
   Takt: 100%

   Kursplaner

   För alla kurser i programmet, se utbildningsplanen.

   Behörighet

   Ej fastställt

   Urval

   Avklarade högskolepoäng.

   Språk

   Undervisningen ges på engelska.
   Vill du medverka i utformningen av morgondagens sjukvård och läkemedel? Genom det tvärvetenskapliga magisterprogrammet Bioinformatik kombinerar du biologi med IT-verktyg hämtade från datalogin. Det ger dig möjligheter att hantera, organisera och analysera stora biologiska datamängder, för att bidra till ökad förståelse av till exempel sjukdomsförlopp och hur patienter svarar på läkemedel.

   Om programmet

   Den här utbildningen ger dig en bred specialkompetens inom bioinformatik. Du får också utveckla din förmåga att självständigt lösa problem, planera, genomföra analyser och samla in, bearbeta och kritiskt bedöma resultat.

   Det här läser du på programmet

   Inom ämnet bioinformatik läser du kurser som fokuserar på bland annat bioinformatiska algoritmer, programmering, storskalig dataanalys samt bioinformatisk forskning och utveckling. Du ska också göra ett examensarbete inom området bioinformatik. I studierna varvar du föreläsningar med laborationer i datormiljö. Du lär dig olika datorbaserade verktyg för att sammanställa och analysera data från forskningsprojekt och biologiska experiment samt olika metoder för analys av bland annat DNA-sekvenser och genuttrycksdata.

   Programmet är ettårigt och den första terminen innehåller fyra kurser. De två första kurserna är Bioinformatiska koncept och metoder och Bioinformatisk analys med Python. De ger en bred introduktion till fältet, och grunderna i programmering och algoritmutveckling. Därefter läser du kurserna Bioinformatisk analys med R och Bioinformatik forskningsprocessen. Bioinformatisk analys med R introducerar programmeringsspråket R och statistisk analys av storskalig biologisk data. Bioinformatik forskningsprocessen innehåller en seminarieserie som ger dig inblick i aktuell forskning. Det är även en förberedande kurs inför examensarbetet. Den andra terminen ägnas åt examensarbetet där du formulerar och arbetar med ett relevant forskningsproblem. All undervisning är på engelska.

   Jobb efter examen

   Arbetsmarknaden inom bioinformatik utvecklas hela tiden. Genom den snabbt ökande tillgången på ny biologisk information, ökar behovet av utbildade bioinformatiker. Jobben finns inom biovetenskapliga företag, bland annat läkemedelsföretag. Beroende på vad du har studerat i din grundutbildning kan du till exempel arbeta som molekylärbiolog genom att använda bioinformatiska metoder, eller som bioinformatiker genom att utveckla nya bioinformatiska metoder och verktyg.

   Läsa vidare efter programmet

   Efter avlagd examen kan du fortsatta med forskarutbildning i bioinformatik.

   Forskning inom området

   Forskningen inom det bioinformatiska området går snabbt framåt. Den kan delas in i utveckling av nya bioinformatiska verktyg och tillämpning av verktyg för att analysera biologiska data. De viktigaste forskarområdena för forskargruppen på Högskolan i Skövde är i dagsläget identifiering av biomarkörer. Gruppen arbetar med bioinformatiska studier inom stamcellsdifferentiering.

   Förkunskapskraven till programmet är en kandidatexamen i biomedicin, molekylärbiologi eller datavetenskap, eller motsvarande.

   Kontakt

   Programansvarig

   Studie- och karriärvägledare

   Vill du ha mer information om utbildningen?
   Vi mejlar mer information om programmet och inför ansökan!

   De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

   Publicerad: 2020-01-27
   Senast ändrad: 2023-07-27
   Sidansvarig: webmaster@his.se