Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Programöversikt Sjuksköterskeprogrammet (till och med HT2023)

   Sjuksköterskeprogrammet är 180 högskolepoäng, det motsvarar tre års studier. Av de tre åren är totalt cirka ett år klinisk träning, som du antingen gör på verksamhetsförlagd utbildning eller på Kliniskt träningscentrum. Hur poängen är fördelad på olika ämnen och upplägget per år kan du se på den här sidan.

   Programöversikten gäller till och med höstterminen 2023

   Informationen på den här sidan gäller utbildning som påbörjas till och med höstterminen 2023. För dig som påbörjar studier från och med vårterminen 2024, finns motsvarande information på Programöversikt Sjuksköterskeprogrammet (fr2024).

   Poäng per ämne

   I sjuksköterskeprogrammet ingår tre ämnen: omvårdnad, biomedicin och folkhälsovetenskap. Du har både teoretiska och kliniska studier i alla ämnen. Så här fördelas poängen mellan ämnena och mellan teori och praktik:

   • Omvårdnad 112,5 högskolepoäng (hp), varav 27,5 hp verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och 8,5 hp Kliniskt träningscentrum (KTC)
   • Biomedicin 52,5 hp, varav 8,5 hp VFU och 8 hp KTC
   • Folkhälsovetenskap 15 hp, varav 4,5 hp VFU och 0 hp KTC

   Poäng per undervisningsform

   • Teoretiska studier: 123 hp
   • Verksamhetsförlagd utbildning: 40,5 hp
   • Kliniskt träningscentrum: 16,5 hp

   Poängfördelningen gäller från höstterminen 2020 och en vecka motsvarar ungefär 1,5 hp.

   Ämnesdefinition och beskrivning: omvårdnad

   Läs aktuell ämnesdefinition på sidan Omvårdnad och ämnesbeskrivning på sidan Ämnesbeskrivning omvårdnad.

   Programmets upplägg, per år

   Termin 1

   • Omvårdnad: Omvårdnad – ämne och profession, 7,5 hp (Verksamhetsförlagd utbildning, vfu, 1,5 hp)
   • Omvårdnad: Vårdandets etik, 7,5 hp (vfu 1,5 hp, Kliniskt Träningscentrum, ktc, 1,5 hp)
   • Biomedicin: Anatomi och fysiologi 1, 7,5 hp
   • Biomedicin: Anatomi och fysiologi 2, 7,5 hp (ktc 1,5 hp)

   Termin 2

   • Folkhälsovetenskap: Hälsa och ohälsa utifrån ett folkhälsovetenskapligt perspektiv, 15 hp (vfu 4,5 hp)
   • Omvårdnad: Kommunikation i omvårdnad, 7,5 hp (vfu 1,5 hp, ktc 1,5 hp)
   • Biomedicin: Allmän farmakologi och Mikrobiologi, 7,5 hp (vfu 1,5 hp, ktc 1,5 hp)

   Termin 3

   • Omvårdnad: Omvårdnad vid ohälsa och sjukdom I, 15 hp (vfu 4 hp, ktc 3,5 hp)
   • Biomedicin: Patofysiologi och farmakologi I, 15 hp (vfu 2 hp, ktc 3,5 hp)

   Termin 4

   • Omvårdnad: Omvårdnad vid ohälsa och sjukdom II, 7,5 hp (vfu 1,5 hp, ktc 0,5 hp)
   • Omvårdnad: Delaktighet och lärande, 15 hp (vfu 4,5 hp)
   • Biomedicin: Patofysiologi och farmakologi II, 7,5 hp

   Termin 5

   • Omvårdnad: Hälsa och vårdande, 10 hp (vfu 6,5 hp, ktc 1,5 hp)
   • Omvårdnad: Vetenskaplig teori metod, 7,5 hp
   • Omvårdnad: Ledarskap och organisation i vården, 7,5 hp
   • Biomedicin: Klinisk biomedicin I, 5 hp (vfu 2,5 hp, ktc 1,5 hp)

   Termin 6

   • Omvårdnad: Examensarbete i omvårdnad, 15 hp
   • Omvårdnad: Vårdande och profession, 12,5 hp (vfu 6,5 hp)
   • Biomedicin: Klinisk biomedicin II, 2,5 hp (vfu 2,5 hp)

   Särskilda förkunskapskrav

   De särskilda förkunskapskrav som gäller vid antagning till kurser i programmet framgår av kursplanerna som beslutas av fakultetsnämnden. 

   • Genomgången kurs = studenten har varit registrerad på kursen, inga godkända betyg krävs. 
   • Godkänd kurs = studenten har ett godkänt betyg på hel kurs, det vill säga alla examinationsmoment ska vara godkända.

   Förkunskapskrav för antagning till kurser

   OM123G Omvårdnad – ämne och profession G1N, 7,5hp 50 %

   Särskilda förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och områdesbehörighet A 14/16: Matematik 2A/2B/2C. Naturkunskap 2: Samhällskunskap 1B/1A1+1A2 eller Matematik B, Naturkunskap B. Samhällskunskap A (eller motsvarande kunskaper).

   OM118G Vårdandets etik G1N, 7,5hp 50 %

   Särskilda förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och områdesbehörighet A 14/16: Matematik 2A/2B/2C. Naturkunskap 2: Samhällskunskap 1B/1A1+1A2 eller Matematik B, Naturkunskap B. Samhällskunskap A (eller motsvarande kunskaper).

   BM216G Anatomi och fysiologi 1 G1N, 7,5hp 50 %

   Särskilda förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och områdesbehörighet, A14/16: Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1 +1a2 eller Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.

   BM218G Anatomi och fysiologi 2 G1N, 7,5hp 50 %

   Särskilda förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och områdesbehörighet, A14/16: Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1 +1a2 eller Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.

   FH142G Hälsa och ohälsa utifrån ett folkhälsovetenskapligt perspektiv G1N, 15hp 100 %

   Särskilda förkunskapskrav: Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper)

   OM124G Kommunikation i omvårdnad G1F, 7,5hp 50 %

   Särskilda förkunskapskrav: Genomgångna kurser: OM123G-Omvårdnad – ämne och profession G1N och OM118G-Vårdandets etik G1.

   BM302G Allmän farmakologi och Mikrobiologi G1N, 7,5hp 50 %

   Särskilda förkunskapskrav: Genomgångna kurser: BM216G-Anatomi och fysiologi 1 G1N och BM218G-Anatomi och fysiologi 2 G1N (eller motsvarande kunskaper).

   OM330G Omvårdnad vid ohälsa och sjukdom I G1F, 15hp 50 %

   Särskilda förkunskapskrav: Godkänd OM118G-Vårdandets etik G1N och godkänd OM123G-Omvårdnad – ämne och profession G1N och genomgången OM124G-Kommunikation i omvårdnad G1F och godkända kurser BM216G-Anatomi och fysiologi 1 G1N och BM218G-Anatomi och fysiologi 2 G1N och genomgången BM302G-Allmän farmakologi och mikrobiologi G1N.

   BM339G Patofysiologi och farmakologi I G1F, 15hp 50 %

   Särskilda förkunskapskrav: Godkända kurser BM216G-Anatomi och fysiologi 1 G1N och BM218G-Anatomi och fysiologi 2 G1N och genomgången BM302G-Allmän farmakologi och mikrobiologi G1N och godkända kurser OM123G-Omvårdnad – ämne och profession G1N och OM118G-Vårdandets etik G1N och genomgången OM124G-Kommunikation i omvårdnad G1F.

   OM324G Omvårdnad vid ohälsa och sjukdom II G1F, 7,5hp

   Särskilda förkunskapskrav: Godkänd OM124G-Kommunikation i omvårdnad G1F och genomgången BM339-Patofysiologi och farmakologi I G1F och genomgången OM330G-Omvårdnad vid ohälsa och sjukdom I G1F(eller motsvarande kunskaper).

   OM325G Delaktighet och lärande G1F, 15hp

   Särskilda förkunskapskrav: Godkänd OM124G-Kommunikation i omvårdnad. Genomgångna kurser: OM330G-Omvårdnad vid ohälsa och sjukdom I G1F och BM339G-Patofysiologi och farmakologi I (eller motsvarande kunskaper).

   BM338G Patofysiologi och farmakologi II G1F, 7,5hp

   Särskilda förkunskapskrav: Godkänd OM124G-Kommunikation i omvårdnad G1F och genomgången BM339-Patofysiologi och farmakologi I G1F och genomgången OM330G-Omvårdnad vid ohälsa och sjukdom I G1F (eller motsvarande kunskaper).

   OM535G Hälsa och vårdande G2F, 10hp

   Särskilda förkunskapskrav: Godkänd OM330G-Omvårdnad vid ohälsa och sjukdom I G1F och genomgången OM325G-Delaktighet och lärande G1F och godkänd BM339G-Patofysiologi och farmakologi I G1F och genomgången BM338G-Patofysiologi och farmakologi II G1F och godkänd BM302G-Allmän farmakologi och mikrobiologi G1N (eller motsvarande kunskaper).

   OM537G Vetenskaplig teori och metod G2F, 7,5hp

   Särskilda förkunskapskrav: Godkänd OM330G-Omvårdnad vid ohälsa och sjukdom I G1F och genomgången OM325G-Delaktighet och lärande G1F (eller motsvarande kunskaper).

   OM536G Ledarskap och organisation i vården G2F, 7,5hp

   Särskilda förkunskapskrav: Godkänd OM330G-Omvårdnad vid ohälsa och sjukdom I G1F och genomgången OM325G-Delaktighet och lärande G1F (eller motsvarande kunskaper).

   BM328G Klinisk biomedicin I G2F, 5hp

   Särskilda förkunskapskrav: Godkända kurser BM302G-Allmän farmakologi och mikrobiologi G1N och BM339G-Patofysiologi och farmakologi I G1F och genomgången BM338G-Patofysiologi och farmakologi II G1F och godkänd OM330G-Omvårdnad vid ohälsa och sjukdom I G1F och genomgången OM325G-Delaktighet och lärande G1F.

   OM525G Examensarbete i omvårdnad G2E, 15hp

   Särskilda förkunskapskrav: Godkänd OM325G-Delaktighet och lärande G1F och genomgången OM537G-Vetenskaplig teori och metod G2F samt genomgången OM535G-Hälsa och vårdande G2F. Då kursen är på fördjupningsnivån G2E krävs sammanlagt godkända kurser om minst 60 högskolepoäng i omvårdnad och biomedicin där de ovan angivna kurserna ingår.

   OM538G Vårdande och profession G2F, 12,5hp

   Särskilda förkunskapskrav: Godkända kurser OM325G-Delaktighet och lärande G1F och OM324G-Omvårdnad vid ohälsa och sjukdom II G1F och BM338-Patofysiologi och farmakologi II G1F och OM535G-Hälsa och vårdande G2F och BM538G-Klinisk biomedicin I G2F samt genomgången OM536G-Ledarskap och organisation i vården G2F. Då kursen är på fördjupningsnivån G2F krävs sammanlagt godkända kurser om minst 60 högskolepoäng i omvårdnad, där de ovan angivna kurserna ingår.

   BM329G Klinisk Biomedicin II G2F, 2,5 hp

   Särskilda förkunskapskrav: Godkända kurser BM302G-Allmän farmakologi och mikrobiologi G1N och BM339G-Patofysiologi och farmakologi I G1F och BM338G-Patofysiologi och farmakologi II G1F och OM330G-Omvårdnad vid ohälsa och sjukdom I G1F och OM325G-Delaktighet och lärande G1F och OM535G-Hälsa och vårdande G2F och BM538G-Klinisk biomedicin I G2F.

   Publicerad: 2020-10-12
   Senast ändrad: 2023-07-28
   Sidansvarig: webmaster@his.se