Personal, organisation och ledarskap, 180 hp

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2, Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, Matematik B.

Kandidatexamen
Under bearbetning
Gamla utbildningsplaner

Det krävs rätt kompetens för att få fram det bästa både ur företag och av människor. POL-programmet ger dig värdefulla kunskaper för strategiska beslut i organisationers förändringsarbete såväl som operativt arbete kring personal och ledarskap. Efter examen kan du arbeta med personal- och organisationsfrågor på en bred arbetsmarknad – och har många olika roliga jobb som väntar.

POL-programmet ger dig en bred och gedigen utbildning i företagsekonomi och socialpsykologi. Du får du lära dig hur man får arbetsplatser att fungera och utvecklas och hur man motiverar människor. 

Det här läser du på Personal, organisation och ledarskapsprogrammet (POL)

Det första året läser du grundkurser i företagsekonomi och socialpsykologi. Under ditt andra år fortsätter du med fördjupningskurser inom dessa ämnen. Det tredje och sista året fokuserar på fördjupningsstudier inom företagsekonomin. Under utbildningen läser du dessutom kurser i juridik, statistik och nationalekonomi. Du gör ditt examensarbete om 15 hp under den sista terminen – oftast i samarbete med något företag.

Målsättningen är att du som student ska kunna åka på utbytesstudier under en termin inom ramen för din utbildning. Det är även möjligt att åka som utbytesstudent en eller två terminer efter avslutad utbildning.

Jobb efter examen som personalvetare

Som personalvetare kommer du att arbeta med ett företags eller organisations mänskliga resurser, så kallade HR-frågor. Personalvetare arbetar strategiskt och operativt med personal-, organisations- och ledarskapsfrågor. Det innebär att arbeta som stödjande och rådgivande till arbetsgivare och anställda konkret genom bl a rekrytering, utveckling och avveckling av personal men även strategiskt långsiktigt för att skapa en hållbar utveckling för organisationens medarbetare.

Möjliga arbetsplatser finns både inom den privata och offentliga sektorn, i Sverige eller utomlands. Du kan även bedriva konsultverksamhet.

Arbetsmarknadsprognoser för personalvetare talar för att det råder balans – vilket innebär att antal lediga jobb antas motsvara antal nyutexaminerade studenter.

Läsa vidare efter Personal, organisation och ledarskapsprogrammet (POL)

Tre års studier på Personal, organisation och ledarskap leder till en kandidatexamen i företagsekonomi. Efter avslutad utbildning kan du fortsätta med magisterutbildningen Ledarskap och verksamhetsutveckling på Högskolan i Skövde. Du kan också påbörja magisterstudier (60 hp) eller ta en masterexamen (120 hp) på andra lärosäten, både i Sverige och utomlands.

Forskning inom företagsekonomi på Högskolan

Läs mer på hemsidan för forskningscentrat Framtidens Företagande.

 

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2, Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, Matematik B.

Kandidatexamen
Under bearbetning
Gamla utbildningsplaner

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

TONY PEHRSON

Programansvarig


0500-448857
Tony Pehrson
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

FrågaStudie- och karriärvägledare Ulrika Granlid

studievägledare

Ulrika Granlid

ulrika.granlid@his.se
0500-448701

Sök till programmet

Du gör din anmälan via webbportalen www.antagning.se mellan 15 mars och 15 april. Du anmäler dig direkt på hemsidan genom att skapa ett användarkonto. När du är inloggad kan du välja vilka utbildningar du vill anmäla dig till.