Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Disputation: Att sträva efter mening i en krympande värld

   Datum 29 april
   Tid 13:00 - 16:00
   Plats Zoom eller Insikten, Portalen, Högskolan i Skövde, Kanikegränd 3A

   Cecilia Åberg försvarar sin avhandling "Att sträva efter mening i en krympande värld - Äldre personers erfarenheter av reflekterande KRAFT-givande samtal inklusive ett digitalt verktyg."

   Disputationen sker i Insikten, Portalen men sänds även via Zoom.

   Titta via länken: https://his-se.zoom.us/j/65782198954?pwd=Tm1JSDRHcTN2RzIxRytNWHd3WFpwdz09

   Sammanfattning

   Det handlar om att fokusera på det man faktiskt kan göra något åt i sitt liv och inte på de hinder och problem som ändå inte går att påverka. Det är utgångspunkten för forskningsprojektet Reflekterande KRAFT-Givande Samtal (KRAFT).

   Samtalsmetoden KRAFT utvecklades utifrån ett livsvärldsperspektiv med fokus på att identifiera och möta de behov som äldre personer har för att främja hälsa och välbefinnande i livet.

   Det övergripande syftet med avhandlingen var att beskriva hur livet med långvariga hälsoproblem erfars och påverkas av interventionen Reflekterande KRAFT-Givande Samtal, inklusive appen egenKRAFT, för äldre personer som bor i hemmet.

   Olika metoder användes i de fyra delstudierna. Tre av studierna hade en kvalitativ, beskrivande och induktiv design baserad på individuella intervjuer och skrivna reflektioner av äldre personer som ingick i interventionsgruppen (Papers I–III), analyserade med fenomenologi (Papers I-II) och fenomenografi (Paper III). En studie hade en kvasi-experimentell kontrollgruppsdesign med före och efter test (Paper IV) analyserad med icke-parametriskt parad statistik. Totalt 60 äldre personer ingick i studien.

   Resultatet visar att KRAFT-samtalen har signifikant positiva omedelbara effekter i form av en upplevd minskad inverkan av hälsoproblem i dagligt liv och ett ökat välbefinnande efter varje enskilt samtal. KRAFT-samtal med en existentiell dimension beskrivs som ett startskott och ger en "skjuts" framåt i rätt riktning mot glädje och mening i livet. Samtal av denna karaktär har saknats, eftersom de äldre personerna ofta väljer att inte ha existentiella samtal med sin familj, samt att vårdare inte är följsamma till den äldre personens behov.

   För att bidra till ett hälsosamt åldrande behöver vårdpersonal ges gynnsamma förutsättningar för vårdande samtal samt kunskap om betydelsen av samtal på livsvärldsteoretisk grund. Vidare krävs en ökad förståelse och möjligheter för att ge det digitala stöd som äldre personer med långvariga hälsoproblem behöver för att kunna delta i det digitala samhället.

   Handledare

   Mia Berglund, biträdande professor, Högskolan i Skövde
   Catharina Gillsjö, biträdande professor, Högskolan i Skövde
   Jenny Hallgren, docent, Högskolan i Skövde

   Opponent

   Eva Brink, senior professor, Högskolan Väst

   Betygskommitté:

   Cecilia Fagerström, professor, Linnéuniversitetet
   Gunilla Borglin, professor, Diaconal University College, Oslo, Norge
   Anders Broström, professor, Jönköping University
   Suppleant: Martin Gellerstedt, professor, Högskolan i Skövde

   Kontakt

   Lektor i omvårdnad

   Publicerad: 2022-03-10
   Senast ändrad: 2022-03-10
   Sidansvarig: webmaster@his.se