Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Disputation: Cognitively inspired design: Re-think the wheel for self-driving cars

   Datum 18 december
   Tid 13:15 - 17:00
   Plats Högskolan i Skövde, Hus D, Sal D107

   Sara Mahmoud försvarar sin avhandling "Cognitively inspired design: Re-think the wheel for self-driving cars".

   Disputationen sker i sal D107 på Högskolan i Skövde, men kommer också att sändas digitalt. Titta på sändningen.

   Sammanfattning

   Den här avhandlingen undersöker Kognitivt Inspirerad Design (eng. Cognitively Inspired Design) vilket benämner processen att applicera kognitiva ramverk och teorier i en annan kontext. Avhandlingen studerar relationen mellan kognitionsvetenskap och den traditionella systemutvecklingsprocessen. Det finns flera olikheter och utmaningar som gör det svårt att designa ett nytt kognitivt system utifrån kognitionsvetenskap. För att undersöka denna process har flerlagersmodellen från Guest och Martin (2021) använts. Modellen består av en sekvens av sex lager som en forskare följer i steg från ett kognitivt ramverk till ett empiriskt experiment. Den här flerlagersmodellen är en banfunktion (eng. path function) där varje lager tar input från det tidigare lagret och ger output till nästföljande lager. Avhandlingens genomförs i kontexten av självkörande bilar. Självkörande bilar anses behöva en hög nivå av intelligens och kognitiva förmågor i och med att de måste agera i faktiska körsituationer där felbeslut kan kosta människoliv. Avhandlingen analyserar Kognitivt Inspirerad Design inom ramen för tre huvudsakliga studier.

   Den första studien gör en jämförande teoretisk analys kring hur kognitiva paradigm och nuvarande AI-tekniker i självkörande bilar förhåller sig till varandra. Avhandlingen argumenterar för att det emergenta paradigmet är outforskat i denna kontext och bör studeras mer. Det emergenta paradigmet fokuserar på den interaktiva karaktären av mänsklig kognition. Analysen presenterar vilka möjligheter som öppnas för utvecklingen av självkörande bilar genom att applicera emergenta paradigmets olika egenskaper.

   Den andra studien fokuserar på flerlagersmodellen i kontexten av en specifik teori inom det emergenta paradigmet. Studien fokuserar på hur människor lär sig från olika hypotetiska scenarier innan de faktiskt behöver träffa på dem i den verkliga världen, med särskilt fokus på ovanliga situationer som sällan inträffar. Studien undersöker hur mekanismer automatiskt kan skapa de här hypotetiska scenarierna, det vill säga utan att någon mänsklig utvecklar behöver manuellt designa situationerna. Studien använder sig av ”gradvis inlärning” (eng. curriculum learning) som en möjlig teoribas som med hjälp av flerlagersmodellen överförs till ett experiment som undersöker relationen mellan gradvis inlärning som teori för människor och för artificiella kognitiva system.

   Den tredje studien fokuserar på mer omdebatterade teorier inom det emergenta paradigmet, nämligen så kallad enaktiv (eng. enactive) och förkroppslig (eng. embodied) kognition. De här teorierna har väckt uppmärksamhet på grund av deras möjliga förbättringspotential av artificiella kognitiva system. Flerlagersmodellen används i det här fallet för att undersöka hur dessa teorier kan appliceras på självkörande bilar. Studien beaktar hur de stödjer respektive hindrar appliceringen på självkörande bilar.

   Avhandlingen avslutas med en diskussion om var Kognitivt Inspirerad Design står idag och vilka aspekter forskare och utvecklare behöver tänka på före, under och efter transformationen från teori till utvecklat system.

   Generellt sett har denna avhandling studerat kognitiva teorier främst från ett ingenjörsperspektiv. Avhandlingens fokus har varit på att studera Kognitiv Inspirerad Design utifrån ett transformationsprocessperspektiv; målet har alltså inte varit att faktiskt skapa ett nytt kognitivt system.

   Opponent

   Alessandro Di Nuovo, professor, Sheffield Hallam University, Storbritannien

   Handledare

   Serge Thill, associate professor, Radboud University, Nederländerna
   Henrik Svensson, lektor, Högskolan i Skövde
   Erik Billing, biträdande professor, Högskolan i Skövde

   Betygskommitté

   Elin Anna Topp, universitetslektor, Lunds universitet
   Gordana Dodig-Crnkovic, professor, Chalmers tekniska högskola, Mälardalens universitet
   Keith L. Downing, professor, Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

   Kontakt

   Doktorand i informationsteknologi

   Sara Mahmoud

   Institutionen för informationsteknologi

   Publicerad: 2023-11-20
   Senast ändrad: 2023-11-20
   Sidansvarig: webmaster@his.se