Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Disputation: Designing Advertisement Systems with Human-Centered Artificial Intelligence

   Datum 1 november
   Tid 10:00 - 14:00
   Plats Insikten, Portalen, Högskolan i Skövde, Kanikegränd 3A

   Johannes Sahlin försvarar sin avhandling "Designing Advertisement Systems with Human-Centered Artificial Intelligence".

   Disputationen hålls i sal Insikten, hus Portalen, Högskolan i Skövde. 

   Sammanfattning

   Marknadsföringspraktiker uppmanar till att använda artificiell intelligens (AI) för att förbättra reklam. Praktikerna identifierar vikten av att integrera AI i sina strategier för att vara konkurrenskraftiga. För att möta förfrågan startades detta forskningsinitiativ inom designvetenskapsperspektiv för att skapa ett människocentrerat AI-­verktyg med målet att förbättra reklamannonser genom att lära sig av konsumentbeteende.

   Målet är att utveckla ett marknadsföringsoptimeringssystem med människocentrerad AI och skapa ett Information System Design Theory (ISDT). Genom arkitekturella modeller, metoder, teknologiska regler och designprinciper skapas begynnande designteori som fungerar som ett tidigt steg till designteorin.

   Action Design Research-metoden används för att bygga och studera det utvecklade systemet. Metoden innefattar flera designcykler av utveckling, intervention och utvärdering. Dessa designcykler utförs iterativt och inkrementellt, vilket gradvis utvecklar det föreslagna systemet samtidigt som designkunskap formaliseras.

   Systemet utvecklas och studeras genom flera artiklar som fokuserar på att ge designkunskap från både utvecklingsprocessen och det faktiska systemet. Dessa artiklar presenterar begynnande designkunskap i form av modeller, teknologiska regler och designprinciper. Dessutom placerar avhandlingen artiklarna inom det mer abstrakta perspektivet av informationssystemets designteori. Artiklarna studeras sedan utifrån de olika designteoridelarna, vilket inkluderar syfte och omfattning, centrala koncept, principer för form och funktion, artefaktens föränderlighet, rättfärdigande kunskap, testbara designförslag, principer för implementation och förklarande instansiering.

   Denna avhandling diskuterar den genomförda designvetenskapliga forskningsprocessen, som jämförs med utmaningar som stöttes på under forskningsprojektet. Teoretiska, empiriska och artefaktbaserade forskningsbidrag redovisas, och deras konsekvenser för både forskning och praktik diskuteras mot slutet av avhandlingen. Forskningens kvalitet undersöks med hänsyn till relevans, nyskapande, användbarhet, genomförbarhet, rigorös design, rigorös utvärdering och transparens av artefakten som produceras genom avhandlingen. Avhandlingen drar slutsatsen att den har levererat ISDT. Dessutom fungerar systemet som ett värdefullt exempel på hur AI kan nyttjas för att optimera digitala annonser. Avhandlingen avslutas med att ge rekommendationer för framtida forskning.

   Opponent

   Leona Chandra Kruse, docent, University of Liechtenstein

   Handledare

   Håkan Sundell, biträdande professor, Högskolan i Borås
   Gideon Mbiydzenyuy, lektor, Högskolan i Borås
   Jesper Holgersson, lektor, Högskolan i Skövde

   Betygsnämnd

   Annika Andersson, professor, Örebro universitet
   Pär Ågerfalk, professor, Uppsala universitet
   Asle Fagerstrøm, professor, Kristiania University College

   Publicerad: 2023-09-26
   Senast ändrad: 2023-09-26
   Sidansvarig: webmaster@his.se