Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Licentiat: Augmented Reality Smart Glasses as Assembly Operator Support

   Datum 14 januari
   Tid 13:00 - 17:00
   Plats ASSAR Industrial Innovation Arena samt via Zoom

   Oscar Danielsson försvarar sin licentiatuppsats "Augmented Reality Smart Glasses as Assembly Operator Support: Towards a Framework for Enabling Industrial Integration".

   Licentiatseminariet sker på ASSAR Industrial Innovation Arena men livesänds också via Zoom. 

   Titta på sändningen

   https://play.quickchannel.com/play/t92k7r

   Sammanfattning

   Operatörer kommer sannolikt fortsätta att vara en integral del av industriell montering inom en överskådlig framtid. Detta beror delvis på allt kortare livscykler och ökad variation på produkter gör det svårare att automatisera produktionen. Samtidigt som tekniska framsteg möjliggör mer digitalisering så ökar efterfrågan på individuellt designade produkter. De här förändringarna, i kombination med en global konkurrens, skapar en ökad press på operatörer att hantera stora mängder information inom en kort tidsram. Förstärkt verklighet (förkortat AR från engelska ”augmented reality”) har identifierats som en teknologi som effektivt kan presentera monteringsinstruktioner för operatörer. Smarta AR glasögon (förkortat ARSG från engelska ”AR smart glasses”) är en implementering av AR som är lämplig för operatörer eftersom de inte behöver använda sina händer för att bära dem och för att de kan presentera individuella instruktioner i rätt kontext direkt i deras verkliga arbetsmiljö. Det finns industri-företag som redan har börjat använda ARSG i produktion och det finns många förutsägelser om att ARSG kommer fortsätta att växa. För att kunna fullt integrera ARSG som ett bland många verktyg i en modern och komplex fabrik så måste dock ett företag ta hänsyn till ett flertal perspektiv. Den här avhandlingen undersöker både operatörs-perspektivet och beredningsperspektivet för att stödja industrins investeringsbeslut rörande ARSG.

   Målet med den här licentiatavhandlingen är att bidra med en grund för ett ramverk som kan möjliggöra för industrin att välja, integrera och underhålla ARSG i produkt-ion som ett värdeskapande operatörsstöd. Det här åstadkoms genom att undersöka den teoretiska grunden för ARSG-relaterad teknologi och dess mognad och även operatörernas behov i ARSG när de används i montering. Det filosofiska paradigm som har följts är pragmatism. Metodologin som har används är designvetenskap, kopplat till forskningsparadigmet blandade metoder. Data har samlats in genom demonstratorexperiment, intervjuer, observationer och litteraturstudier. Den här avhandlingen ger partiellt svar till det övergripande forskningsmålet.

   Avhandlingen visar att ämnet är möjligt att genomföra, relevant för industrin och ett originellt vetenskapligt bidrag. Observationer, intervjuer och en litteraturstudie gav en översikt av operatörsperspektivet. Några exempel från resultaten att lyfta fram är att operatörer är villiga att arbeta med ARSG, att operatörer behöver hjälp med att avlära sig gamla uppgifter såväl som att lära sig nya och att den optimala viktspridningen av ARSG beror på operatörernas huvudpositionering. Bland de preliminära resultaten från beredningsperspektivet inkluderas en generell avsaknad av standarder för AR gällande vertikala industriella tillämpningar, förbättrade verktyg för instruktionsskapande som stödjer snabbare instruktionsgenerering och stora variationer gällande specifikationer i tillgängliga ARSG.

   Framtida arbete inkluderar ett komplett svar till beredningsperspektivet samt att kombinera alla resultaten för att skapa ett ramverk för ARSG integration i industrin.

   Handledare:

   Anna Syberfeldt, professor, Högskolan i Skövde
   Magnus Holm, lektor, Högskolan i Skövde
   Peter Thorvald, biträdande professor, Högskolan i Skövde

   Opponent:

   Lennart Malmsköld, lektor, Högskolan Väst

   Examinator:

   Francesco Flammini, professor, Mälardalens högskola

   Kontakt

   Forskningsassistent

   Foto av Oscar Danielsson

   Oscar Danielsson

   Institutionen för ingenjörsvetenskap

   Publicerad: 2020-12-10
   Senast ändrad: 2020-12-10
   Sidansvarig: webmaster@his.se