Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Disputation: Context-Based Micro-Training - Enhancing cybersecurity training for end-users

   Datum 17 oktober
   Tid 13:00 - 16:00
   Plats ASSAR, samt via Zoom, Kavelbrovägen 2B, Skövde

   Joakim Kävrestad försvarar sin avhandling "Context-Based Micro-Training - Enhancing cybersecurity training for end-users".

   Disputationen sker på ASSAR Industrial Innovation Arena men sänds även via Zoom.

   Titta på sändningen

   https://play.quickchannel.com/play/q1k2wwx

   Sammanfattning

   Denna forskning adresserar mänskliga aspekter på cybersäkerhet genom att utveckla en metod för cybersäkerhetsträning av användare. Forskningen motiveras med att användarbeteende anses vara en av de attackvektorer som angripare oftast använder. Att använda social manipulation, gissa lösenord och liknande för att utnyttja mänskligt beteende är vanligt. Vissa rapporter hävdar till och med att mänskligt beteende utnyttjas i 95% av alla cyberattacker.

   Användarbeteende relaterat till cybersäkerhet har diskuterats i forskningen under lång tid. Det beskrivs ofta att användare behöver stöd för att agera säkert och träning föreslås ofta som sättet för att förbättra användarbeteenden. Det finns flera olika träningsmetoder att tillgå, bland annat lärarledd träning, spelbaserad träning och eLearning. Trots att det finns en mångfald av träningsmetoder har effektiviteten hos dessa metoder blivit ifrågasatt i samtida forskning. Forskning visar att existerande träningsmetoder inte ger tillräckligt bestående kunskap eller har tillräckligt hög användningsgrad.

   Målet med denna forskning är att adressera problemen med existerande metoder för cybersäkerhetsträning genom att utveckla en ny metod för cybersäkerhetsträning av användare. Designbaserad forskning tillämpades för att utveckla den nya metoden i tre allt mer komplexa designcykler. Principer för cybersäkerhetsträning utvecklades baserat på tidigare forskning och teorin Technology Acceptance Model. Dessa principer utgjorde startpunkten för denna forskning. Resultatet är en teoretisk grundad metod för cybersäkerhetsträning vilken beskriver mål och riktlinjer för hur träning kan implementeras. Metoden har utvärderats i flera steg med fler än 1800 enkätdeltagare och 300 deltagare i olika experiment. Utvärderingarna visar att metoden kan stödja användare att agera säkert och att metoden uppskattas av användare.

   Det huvudsakliga bidraget från denna forskning är metoden för säkerhetsträning, KontextBaserad MikroTräning (CBMT). CBMT är ett teoretiskt bidrag som beskriver mål och riktlinjer för säkerhetsträning av användare. Yrkesverksamma kan använda metoden som en guide för implementation av säkerhetsträning eller som ett stöd vid upphandling av säkerhetsträning. Forskningen visar också att det är viktigt att integrera användbarhet i utvecklingen av säkerhetsrutiner. När användare är positiva till träning, och de rutiner träningen förmedlar, ökar sannolikheten att användarna tillämpar rutinerna. Avslutningsvis påvisar forskningen att det är svårt för användare att följa säkerhetsråd. Även om träning är avgörande föreslår denna forskning att träning i sig inte är tillräckligt. Framtida forskning behöver studera samspelet mellan träning och andra stödfunktioner för användare.

   Opponent

   Lothar Fritsch, professor, Oslo Met

   Handledare

   Marcus Nohlberg, docent, Högskolan i Skövde
   Rose-Mharie Åhlfeldt, biträdande professor, Högskolan i Skövde
   Steven Furnell, professor, University of Nottingham

   Betygskommitteé

   Andreas Jacobsson, biträdande professor, Malmö universitet
   Sonja Buchegger, professor, KTH
   Louise Yngström, professor emerita,  Stockholms universitet
   Anna Syberfeldt, professor, Högskolan i Skövde (ersättare)

   Kontakt

   Bitr. avd. chef/Lektor i informationsteknologi

   Joakim Kävrestad

   Institutionen för informationsteknologi

   Publicerad: 2022-09-21
   Senast ändrad: 2022-09-21
   Sidansvarig: webmaster@his.se