Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Disputation: Facilitating the Implementation and Use of Self Service Business Intelligence

   Datum 5 maj
   Tid 13:00 - 16:30
   Plats Insikten, Portalen och via Zoom, Kanikegränd 3A

   Christian Lennerholt försvarar sin avhandling "Facilitating the Implementation and Use of Self Service Business Intelligence".

   Disputationen sker i Insikten, Portalen men sänds också via Zoom.

   Titta på sändningen

   https://his-se.zoom.us/j/67429564789?pwd=bk9lMVlsb1FtSlVRb0tHMWhNbW1EUT09

   Sammanfattning

   I traditionell Business Intelligence (BI) är det vanligt att tekniska BI-användare serverar BI-lösningar till icke-tekniska användare. När datavolymen och användningsfrekvensen av BI ökar hinner inte de tekniska användarna att bemöta och uppfylla allas behov. Self-Service Business Intelligence (SSBI) är en relativt ny och framtida trend som bemöter denna problematik genom att låta alla användare använda BI på ett självförsörjande sätt utan hjälp från en teknisk BI-användare.

   Målet med SSBI är att underlätta användandet av BI genom att låta alla användare utföra deras analyser på egen hand. Användare tillåts att komma åt och använda data helt på egen hand vilket minskar tiden det tar att använda BI. Samtidigt minskar pressen på IT-avdelningen eftersom tekniska BI-användare inte behöver ge support eller servera användarna. SSBI möjliggör att organisationer kan fatta tidskritiska beslut utan att behöva vänta på BI-rapporter som i vanliga fall kan ta veckor eller månader innan de är färdiga. Organisationer sparar resurser eftersom alla användare kan arbeta mer effektivt och på ett mer självständigt sätt jämfört med traditionell BI.

   Även om SSBI erbjuder många fördelar jämfört med traditionell BI har många organisationer fortfarande svårt att implementera SSBI. Processen att implementera och använda SSBI är inte en enkel uppgift. Det finns inte någon klar plan för hur fördelarna med SSBI uppnås. Därför är målet med denna avhandling är att underlätta implementeringen och användningen av SSBI. Två delmål har formulerats för att uppnå huvudmålet. Första delmålet inkluderar att identifiera vilka utmaningar som organisationer möter när dem implementerar och använder SSBI. Det andra delmålet identifierar framgångsfaktorer för hur man ska bemöta och hantera de relaterade SSBI utmaningarna.

   Fallstudie är den valda forskningsmetoden för att uppnå målet med avhandlingen. Fallstudien involverar ett BI-konsultföretag och två av deras huvudkunder. Samtliga är mediumstora organisationer som anses vara mest erfarna med att implementera SSBI inom konsulternas kundkrets.

   För det första delmålet har ett ramverk skapats kallat ”AQUIRE”. Ramverket innehåller 37 SSBI utmaningar som har identifierats och organiserats i fem kategorier: åtkomst och användning av data, datakvalité, användarens självförsörjande, skapa rapporter samt utbildning. I delmål 2 har nio framgångsfaktorer inom implementering och användning av SSBI identifierats. Dessa beskriver även hur de kan tillämpas över tid. Initialt kan pilotgrupper och champions öka intresset av SSBI. Sedan kan användargrupper och deras behov av data identifieras samt även ge ansvaret för att kunna ändra felaktig data på egen hand. Därefter kan en gemensam definition av data samt standardrapporter skapas, vilket underlättar för användare att använda data på egen hand. När detta är på plats kan högsta ledningen möjliggöra att verksamheten ansvarar och förvaltar SSBI och dess innehåll och att anställda på IT-avdelningen integreras och arbetar närmare verksamheten. Slutligen ska även utbildning av SSBI anpassas separat till icke-tekniska användare och tekniska BI-användare över tid. 

   Handledare:

   Joeri van Laere, lektor, Högskolan i Skövde
   Eva Söderström, biträdande professor, Högskolan i Skövde

   Opponent:

   Barbara Dinter, professor, University of Technologgy of Chemnitz

   Betygskommitté:

   Celina M. Olzsak, professor, University of Economics in Katowice
   Marko Kohtamäki, professor, University of Vaasa
   Gustaf Juell-Skielse, professor, Högskolan i Borås
   Suppleant: Birgitta Lindström, biträdande professor, Högskolan i Skövde

   Kontakt

   Lektor i informationssystemutveckling

   Publicerad: 2022-04-13
   Senast ändrad: 2022-04-13
   Sidansvarig: webmaster@his.se