Hur får Sverige mer konkurrenskraft för forskningspengarna?

Varje år går 90 procent av forskningsanslagen till de stora universiteten. Den företagsnära forskningen på högskolorna får stå tillbaka i nationell forskningspolitik. Sverige behöver en smartare strategi som ökar forskningspotentialen.

Den företagsnära och innovationstäta forskningen blomstrar på högskolorna. Ändå går bara 10 procent av de statliga forskningsanslagen till den. Regionerna tar nu ett större ansvar i frågan, men vad gör staten för att företagen ska få tillgång till forskningssamarbeten? Högskolorna och företagen behöver mer forskningsmedel och en ny strategi för smartare fördelning för att öka Sveriges innovationer och företagstillväxt.

Seminariet

Med regionala satsningar och egna investeringar skapas ny forskning i unikt samarbete mellan högskolor i Västra Götaland. Rektorer Sigbritt Karlsson, Högskolan i Skövde och Björn Brorström, Högskolan i Borås inleder med att berätta om två nydanande forskningsmiljöer i samarbete. Är samarbeten av denna modell framtiden för svensk forskning? Är samarbeten bara av godo? Konkurrera och samtidigt samarbeta. Svår ekvation? Hur ser den politiska viljan ut för den akademiska Sverigekartan på sikt? Hur ser visionen ut och hur ska den förverkligas?

panel boråsseminariet

Mer information om forskningssamarbetet

Forskningssamarbetet mellan Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås

Logotyper Högskolan i Skövde, Högskolan i Borås och Västra Götalandsregionen

Producent Allaf film & mediaproduktion
 

Högskolan i Skövde samarbetar med Högskolan i Borås

Praktisk information

Vad: Seminarium med paneldebatt

Tid: Torsdag 3 juli, kl. 10.30-11.30

Plats: Västsvenska Arenan, Cramérgatan 3, lokal E35, Almedalen

Karta Almedalen 2014

Länkar

Högskolan i Borås