Högskolans deltagande i Almedalen 2018

Högskolan i Skövde finns på plats i Visby under Almedalsveckan 2018. Syftet är framförallt att berätta om Högskolans forskning för politiker och andra beslutsfattare. På det sättet kan Högskolans forskningsresultat användas som underlag när viktiga beslut som påverkar vårt samhälle ska fattas.

Under 2018 års Almedalsvecka är Högskolan i Skövde medlem i den Västsvenska Arenan. Det innebär att Högskolans forskare får en och unik möjlighet att berätta om sin forskning för de viktiga beslutsfattare som finns på plats i Visby.

Högskolan i Skövdes arrangemang på den Västsvenska Arenan

Så ska datorspelens drivkrafter få fler i unga i sysselsättning

måndag 2 juli, 12:00-13:00 
Medverkande från Högskolan i Skövde: Katrin Dannberg. 
Läs mer om seminariet

Så samverkar vi för en livskraftig svensk tillverkningsindustri 

tisdag 3 juli, 10:30-11:30
Medverkande från Högskolan i Skövde: Anna Syberfeldt
Läs mer om seminariet

Så gör vi natur- och kulturarvet mer levande – digitalt

onsdag 4 juli, 9:00-10:00
Medverkande från Högskolan i Skövde: Lars Vipsjö
Läs mer om seminariet

Så ska svenska myndigheter behålla kontrollen över sin data

fredag 6 juli, 10:30-11:30
Medverkande från Högskolan i Skövde: Björn Lundell
Läs mer om seminariet

Högskolans samarrangemang

Politik och forskning - går det ihop

tisdag 3 juli 20:00 -21:00, akademikvällen på den Västsvenska Arenan
Ett sammarragemang mellan Chalmers, Göteborgs Universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst.
Läs mer om akademikvällen

Högskolan i Skövdes medarbetare vid andra aktörers arrangemang

tisdag 3 juli, 08:40 - 09:30, Slottsterassen 6, ovanför Skeppsbron
Hur kan vi förbättra den digitala arbetsmiljön i vården?
Arrangör: Sveriges yngre läkares förening
Medverkande från Högskolan i Skövde: Hanife Rexhepi

onsdag 4 juli, 16:00 -18:00, Björkanderska, Skeppsbron 24, Visby
Raseriet mot strejkrätten – vill regeringen öppna för avtalsshopping?
Arrangör: Stockholm-Gotlandsdistriktet av SAC Syndikalisterna
Medverkande från Högskolan i Skövde: Christer Thörnqvist

torsdag 5 juli, 13:00-13:45, Björkanderska, Skeppsbron 24, Visby
Hur skapas strategiska nyttoeffekter i öppna samverkansprojekt?
Arrangör: Open Source Sweden
Medverkande från Högskolan i Skövde: Björn Lundell

Presskontakt

Projektledning