Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Jane Synnergren

   Professor i bioinformatik
   Institutionen för biovetenskap
   Rum G2262

   Forskning

   2024

   Hernán González-King, Patricia G. Rodrigues, Tamsin Albery, Benyapa Tangruksa, Ramya Gurrapu, Andreia M. Silva, Gentian Musa, Dominika Kardasz, Kai Liu, Bengt Kull, Karin Åvall, Katarina Rydén-Markinhuhta, Tania Incitti, Nitin Sharma, Cecilia Graneli et al.

   Journal of Extracellular Vesicles

   2024. Artikel. https://doi.org/10.1002/jev2.12445 Open Access

   Susanna Larsson, Sandra Holmgren, Lachmi Jenndahl, Benjamin Ulfenborg, Raimund Strehl, Jane Synnergren, Nidal Ghosheh

   ACS Omega

   2024. Artikel. https://doi.org/10.1021/acsomega.3c07098 Open Access

   Sandra Tejedor, Maria Wågberg, Cláudia Correia, Karin Åvall, Mikko Hölttä, Leif Hultin, Michael Lerche, Nigel Davies, Nils Bergenhem, Arjan Snijder, Tom Marlow, Pierre Dönnes, Regina Fritsche-Danielson, Jane Synnergren, Karin Jennbacken et al.

   2023

   Katarzyna Marzec-Schmidt, Nidal Ghosheh, Sören Richard Stahlschmidt, Barbara Küppers-Munther, Jane Synnergren, Benjamin Ulfenborg

   Stem Cells

   2023. Artikel. https://doi.org/10.1093/stmcls/sxad049 Open Access

   Muhammad Nawaz, Sepideh Heydarkhan-Hagvall, Benyapa Tangruksa, Hernán González-King Garibotti, Yujia Jing, Marco Maugeri, Franziska Kohl, Leif Hultin, Azadeh Reyahi, Alessandro Camponeschi, Bengt Kull, Jonas Christoffersson, Ola Grimsholm, Karin Jennbacken, Martina Sundqvist et al.

   Advanced Science

   2023. Artikel. https://doi.org/10.1002/advs.202206187 Open Access

   Mikael Sandstedt, Kristina Vukusic, Markus Johansson, Marianne Jonsson, Rasmus Magnusson, Lillemor Mattsson Hultén, Göran Dellgren, Anders Jeppsson, Anders Lindahl, Jane Synnergren, Joakim Sandstedt

   American Journal of Physiology. Heart and Circulatory Physiology

   2023. Artikel. https://doi.org/10.1152/ajpheart.00438.2023

   Jacob Sjölin, Marianne Jonsson, Charlotta Orback, Anders Oldfors, Anders Jeppsson, Jane Synnergren, Victoria Rotter Sopasakis, Kristina Vukusic

   Stem Cells and Development

   2023. Artikel. https://doi.org/10.1089/scd.2022.0253 Open Access

   Sören Richard Stahlschmidt, Benjamin Ulfenborg, Jane Synnergren

   Bioinformatics and Biomedical Engineering: 10th International Work-Conference, IWBBIO 2023, Meloneras, Gran Canaria, Spain, July 12–14, 2023, Proceedings, Part I

   2023. Konferensbidrag. https://doi.org/10.1007/978-3-031-34953-9_8

   Klas Österberg, Yalda Bogestål, Lachmi Jenndahl, Tobias Gustafsson-Hedberg, Jane Synnergren, Gustav Holmgren, Eva Bom, Sarunas Petronis, Annika Krona, Jonna S. Eriksson, Jennifer Rosendahl, Veronica Crisostomo, Francisco M. Sanchez-Margallo, Claudia Baez-Diaz, Raimund Strehlc et al.

   Biomaterials Science

   2023. Artikel. https://doi.org/10.1039/d2bm02011d Open Access

   2022

   Markus Johansson, Benyapa Tangruksa, Sepideh Heydarkhan-Hagvall, Anders Jeppsson, Peter Sartipy, Jane Synnergren

   Pågående projekt

   Digitaliserat AI-verktyg för säkrare ATMPs

   Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs) är ett snabbt växande forskningsfält inom medicin med stor potential, där det finns ett växande behov av robusta och effektiva metoder för att karaktärisera och klassificera processer för bedömning av säkerhetsaspekter kring behandlingen. Projektet samlar intressenter från akademi och industri för utveckling av AI-baserade metoder för säkerhetsbedömning av ATMPs och för att identifiera nya säkerhetsbiomarkörer för att upptäcka avvikelser i tidiga skeden av ATMP-tillverkningsprocessen.

   November 2023 - Oktober 2026 Systembiologi

   ”Deep-learning” för ATMP tillverkning

   I projektet utvecklas och implementeras en innovative Deep-Learning (DL) metod för kvalitetsanalyser. För utveckling av metoden används humana embryonala stamceller som modellsystem för en stegvis utveckling av ett neuralt nätverk (NN) för klassificering av cellkvalitet med hjälp av kvantitativ PCR data (qPCR).

   Oktober 2022 - September 2024 Systembiologi

   BIO-AID - Biomedicinsk AI-driven dataanalys

   Artificiell intelligens (AI) är en viktig drivkraft som snabbt håller på att transformera sjukvård och läkemedelsindustrier på många sätt. Den stora mängden biomedicinsk data som idag finns tillgänglig erbjuder unika möjligheter att utveckla olika AI-baserade modeller. Det finns dock många utmaningar associerade med tillämpning av AI-metoder inom Life Science som ännu inte adresserats.

   Oktober 2020 - September 2024 Systembiologi

   Avslutade projekt

   Biomarkörer för toxicitetstestning

   Detta är ett av tre delprojekt inom synergiprojektet BioMine – Data-mining för identifiering, selektion och validering av biomarkörer. Delprojektet undersöker storskalig biomolekylär data för att identifiera specifika markörer som kan användas för att påvisa toxiska effekter på humana celler. Projektet är ett samarbete mellan Högskolan i Skövde, AstraZeneca Gothenburg och Takara Bio Europe.

   Oktober 2017 - Maj 2022 Systembiologi

   Data-mining för identifiering, selektion och validering av biomarkörer

   Inom BioMine-projektet studerar vi möjligheterna att använda storskalig biologisk data för att identifiera och validera biomarkörer inom Life-Science-området. Biomarkörer blir allt viktigare inom det biomedicinska området, och det finns ett växande behov av att identifiera nya markörer för diagnostik av sjukdomar och sjukdomsprogression.

   Oktober 2017 - Maj 2022 Systembiologi

   Biomarkörer för sjukdomsmodellering

   Detta är ett av tre delprojekt inom synergiprojektet BioMine - Data-mining för identifiering, selektion och validering av biomarkörer. Delprojektet undersöker storskalig biomolekylär data för att identifiera specifika markörer som kan användas för att studera olika sjukdomar.

   Oktober 2017 - Maj 2022 Systembiologi

   Vävnadsteknik för tillverkning av transplantat

   Vävnadsteknik för tillverkning av transplantat (TransTissuE) är ett samverkansprojekt mellan Högskolan i Skövde, VERIGRAFT och XVIVO. Tillsammans vill vi utveckla metoder och strategier för att optimera tillverkningen av individanpassade kärltransplantat.

   April 2019 - September 2021 Systembiologi

   CardioTrophy - för minskad sjuklighet och dödlighet i kardiovaskulära sjukdomar

   Den framgångsrika utvecklingen av stamcellsforskningen de senaste åren har möjliggjort att det nu går att framställa stora mängder av mänskliga celler för användning inom olika in vitro tillämpningar. Detta förväntas ha särskilt stor betydelse för läkemedelsutvecklingen eftersom man nu kan testa många olika substanser parallellt i laborativa experiment. CardioTrophys målsättning är att, genom att generera ny kunskap, bidra till få fram nya behandlingar och terapier för att minska sjuklighet och dödlighet i kardiovaskulära sjukdomar.

   Mars 2017 - Februari 2021 Systembiologi

   AlgorOmics - vi utvecklar nya algoritmer för biomarkörsidentifiering

   Inom AlgorOmics vill vi utveckla och implementera algoritmer för integration, visualisering och analys av storskaliga omics-data, med tillämpningar i stamcellsdifferentiering och läkemedelsutveckling.

   April 2017 - Mars 2020 Systembiologi

   Biomedical Big Data

   Detta projekt är ett delprojekt i ett större synergiprojekt (BISON) med fokus på dataanalys av Big data. Projektet syftar till att utveckla bioinformatiska metoder och algoritmer för analys och integrering av storskalig biomedicinsk data. De senaste åren har en massiv digitalisering av data och information genomförts i samhället och majoriteten av all världens information uppskattas numera vara digital.

   Oktober 2015 - September 2019 Systembiologi

   Human stamcellsbaserad in vitro modell av blod-hjärnbarriären

   Läkemedelsindustrin har ett omedelbart behov av in vitro-modeller med hög human relevans som kan användas för att modellera viktiga funktioner i olika organ. Projektet vill utveckla en human in vitro-modell baserad på humana pluripotenta stamceller som kan modellera viktiga aspekter av blod-hjärnbarriären.

   Oktober 2015 - September 2018 Systembiologi

   Avvikande metyleringsmönster i stamcellsderiverade hepatocyter

   Humana pluripotenta stamceller (hPSCs) har unika egenskaper såsom proliferation och förmåga att differentiera till funktionella celltyper. Dessa egenskaper gör hPSCs till en lovande källa av humana celler som kan användas för grundforskning, läkemedelsutveckling och regenerativ medicin.

   Juli 2013 - Juni 2016 Systembiologi
   Publicerad: 2020-01-09
   Senast ändrad: 2020-01-09
   Sidansvarig: webmaster@his.se