Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Paavo Pylkkänen

   Lektor i teoretisk filosofi
   Institutionen för biovetenskap
   Rum G1257

   "Tidigt i mina studier blev jag intresserad av det psykofysiska problemet, och problemet att tolka kvantteorin, och jag antar att dessa intressen har fortsatt vara närvarande under hela min karriär"

   Medvetandet och kvantfysikens världsbild

   Å ena sidan är jag intresserad av hur modern fysik, och kvantteori i synnerhet, påverkar vår allmänna vetenskapliga världsbild. Å andra sidan är jag intresserad av huruvida mentala fenomen – inklusive den medvetna upplevelsen – kan förstås på ett nytt sätt i ljuset av en sådan kvantteoretisk världsbild. Jag har fokuserat på fysikerna David Bohm och Basil Hileys tolkningar av kvantteorin. De områden som är relevanta för min forskning är således filosofi, medvetandestudier, kognitiv (neuro) vetenskap och fysik.

   Forskning

   Mina nuvarande projekt relaterar till några mycket spännande utvecklingar inom mina intresseområden. Inom filosofin har Ladyman och Ross föreslagit en naturalistisk metafysik som de kallar "ontisk strukturell realism". Även om jag har sympati med många aspekter av detta program, är det flera saker jag är oenig i och överväger därför för närvarande alternativa sätt att naturalisera metafysik. (För att ta del av ett preliminärt försök, se min bok Mind, Matter and the Implicate Order, Springer, 2007, där jag utvecklar några av Bohms idéer.) Inom kvantfysik, interagerar jag med Basil Hiley i syfte att få fram den filosofiska betydelsen av hans senaste utveckling av Bohms program inom kvantteorin. Inom medvetandestudier, diskuterar jag med narkosläkaren Stuart Hameroff och filosofen Rocco Gennaro angående möjligheterna att kombinera kvantteoretiska modeller av medvetandet med så kallade ”higher-order” teorier om medvetandet. Dessutom följer jag och kommer att kommentera den senaste tidens fascinerande framsteg inom kvantkognition (se till exempel artikeln av Pothos och Busemeyer i Behavioral and Brain Sciences vol. 36, 2013).

   Tidigt i mina studier blev jag intresserad av det psykofysiska problemet, och problemet att tolka kvantteorin, och jag antar att dessa intressen har fortsatt vara närvarande under hela min karriär och att de har lett mig dit jag är idag. Som torde framgå av ovanstående är ett huvudsyfte med min forskning att hjälpa filosofi, medvetandestudier och den kognitiva (neuro) vetenskapen att ta i betraktelse de radikala implikationerna av kvantmekanik och relativitetsteori. Jag tror att detta skulle öppna upp ett helt nytt sätt att förstå många av de avgörande problemen inom dessa områden. Som Peter Bruza nyligen har betonat, är kvantteorin inte bara en fysisk teori, utan också en ram inom vilken andra teorier kan utvecklas. En sådan ram skulle också möjliggöra ett nytt sätt att tänka – vi kan kalla det kvantteoretisk tänkande. Detta kan tillåta oss att transcendera de mekanistiska tankevanorna i Newtons fysik och modern neurovetenskap som underförstått dominerar och begränsar våra nuvarande försök att förstå sinnet och medvetandet.

   Expertområden

   • Medvetandefilosofi
   • Vetenskapsfilosofi
   • Fysikens filosofi
   • Medvetandestudier
   • Metafysik
   • Kunskapsteori

   Utbildning

   Filosofi

   Filosofi är disciplinen som studerar de grundläggande villkoren för tillvaron, kunskapen och moralen.

   Forskning

   2023

   Paavo Pylkkänen

   Past. Future. Philosophy.: Proceedings of the Philosophical Society of Finland Colloquium 2022

   2023. Kapitel i bok. Open Access

   2022

   Basil J. Hiley, Paavo Pylkkänen

   Consciousness and Quantum Mechanics

   2022. Kapitel i bok.

   Paavo Pylkkänen

   Metaphors and Analogies in Sciences and Humanities: Words and Worlds

   2022. Kapitel i bok. https://doi.org/10.1007/978-3-030-90688-7_11

   2021

   Paavo Pylkkänen

   Fri vilja och mänskligt ansvar: Illusion eller verklighet?

   2021. Kapitel i bok.

   2020

   Paavo Pylkkänen

   The Routledge Handbook of Panpsychism

   2020. Kapitel i bok.

   2019

   Paavo Pylkkänen

   Quanta and Mind: Essays on the Connection between Quantum Mechanics and the Consciousness

   2019. Kapitel i bok. https://doi.org/10.1007/978-3-030-21908-6_14

   Jan Walleczek, Gerhard Grössing, Paavo Pylkkänen, Basil Hiley

   Entropy

   2019. Artikel, editorial. https://doi.org/10.3390/e21020113 Open Access

   Jan Walleczek, Gerhard Grössing, Paavo Pylkkänen, Basil Hiley

   2019. Redaktörskap (samlingsverk). https://doi.org/10.3390/books978-3-03897-617-2 Open Access

   2018

   Paavo Pylkkänen

   The Routledge Handbook of Consciousness

   2018. Kapitel i bok. https://doi.org/10.4324/9781315676982-17

   Publicerad: 2020-01-09
   Senast ändrad: 2020-01-09
   Sidansvarig: webmaster@his.se