Caroline Bäckström

Caroline Bäckström

Lektor i omvårdnad

Institutionen för hälsovetenskaper

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • G1605

Programansvarig Barnmorskeprogrammet.

Caroline Bäckström är legitimerad sjuksköterska och barnmorska. Hon har erfarenhet från arbete inom olika delar av hälso- och sjukvården, mestadels inom barnafödande som förlossning och BB-vård men även inom neonatologi och akutsjukvård. Sedan år 2016 arbetar Caroline som lärare vid Högskolan Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.

Caroline bedrev sina forskarstudier vid Forskarskolan Hälsa och Välfärd vid Jönköping University och disputerade 2 februari 2018 på avhandlingen "Professional and Social Support for First-time Mothers and Partners During Childbearing".

Sedan år 2018 är Caroline programansvarig för barnmorskeprogrammet vid Högskolan Skövde.

Undervisning

Caroline undervisar mest inom barnmorskeprogrammet men även inom sjuksköterskeprogrammet.

Forskning

Carolines forskning berör professionellt och socialt stöd i samband med barnafödande. Caroline tillhör forskargruppen Kvinna, barn familj samt ämnesområdet Reproduktiv, Perinatal och Sexuell hälsa (RPSH).

Publikationer

Caroline Bäckström