Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Högskolan i Skövde, länk till startsida

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Catharina Gillsjö

   Bitr. professor i omvårdnad
   Institutionen för hälsovetenskaper
   Rum G3604

   Bibliography 

   Catharina Gillsjö, PhD, FNP, RN, is a registered nurse with a post graduate diploma as a public health specialist in nursing, and a family nurse practitioner with a master of science in nursing. She earned her PhD in a Joint PhD Program in Nursing between University of Rhode Island, USA and University of Skövde, Sweden. Her research interest includes the health and well-being of older adults in various contexts, especially that of the home. It also encompasses common health problems associated with aging, such as long-term musculoskeletal pain. Catharina is a lecturer at University of Skövde with a special educational interest in advanced practice nursing. She is interested in national and international collaboration in research and education.

   Forskningsområden

   Mitt forskningsintresse är främst inriktat på äldre personer i hemmet och deras hälsa och välbefinnande. Äldre personer drabbas av olika hälsoproblem, vilka ofta är förenade med smärta. Den vanligaste smärtan hos äldre är relaterad till leder, muskler och skelett. Det övergripande syftet i min avhandling var att beskriva äldre personers erfarenheter av hemmet och erfarenheter av leva med att leva med långvarig smärta i hemmet. Hemmet som begrepp och äldres erfarenheter av hemmet undersöktes i två delstudier. Resultatet visade att de äldre har svårt att tänka sig att leva utan sitt hem. De fruktade att förlora sitt hem. Hemmet visade sig vara intimt och integrerat med den äldre personens existens och livet självt. Det var förenat med den äldre personens identitet, integritet och sätt att leva. Känslan av hem var något som varierade över tid och plats vilket indikerar en potential för mätbarhet. Fortsatta studier är planerade i syfte att fördjupa förståelsen för äldre personers erfarenheter av hemmet. Dessa erfarenheter kommer att beskrivas och relateras till känslan av att känna sig hemma och känna välbefinnande i olika kontext. Projektet planeras i samarbete med University of Rhode Island i USA.

   Äldres erfarenheter av att leva med långvarig långvarig smärta relaterat till muskler, leder och skelett undersöktes i två av delstudierna. Denna typ av smärta är den vanligaste förkommande smärtan efter 65 års ålder. Resultatet visade att de äldre hade olika sätt att hantera sitt dagliga liv med smärta. Gemensamt för alla äldre i studien var att de kände sig tvingade att lära sig att leva med sin smärta på egen hand. Fortsatta studier är planerade med mål att stödja de äldre i sitt lärande och att undervisa personalen på ett sådant sätt att de kan vara till stöd för den äldre i sitt lärande att hantera sin situation. En didaktisk modell kommer att användas som utgångspunkt i lärandet. Projektet genomförs i samarbete med Högskolan i Borås.

   Ett annat forskningsintresse är åldersprocessen som varierar hos olika människor.  Senare års forskning visar att en del av detta kan tillskrivas genetiska förutsättningar. Det är dock känt sedan tidigare att det finns många olika aspekter som inverkar på åldersprocessen i såväl positiv som negativ riktning. Utgångspunkten för projektet är att karaktärisera variationen i livsstil och livserfarenheter och jämföra med genuttryck hos människor som bibehållit god fysisk och psykisk hälsa vid hög ålder.  Målsättningen med projektet är att skapa underlag för utformning av individanpassade hälsofrämjande livsstilsförändringar i samband med åldrande samt uppslag till vidare studier inom området. Projektet genomförs i samarbete med Högskolan i Borås.

   Arbetslivserfarenhet

   Slutenvård på sjukhus och öppenvård på särskilt boende och hemsjukvård, 1987-2004.

   Universitetsadjunkt, Högskolan i Skövde, 2001-2012

   Lektor i omvårdnad, Högskolan i Skövde, 2012-tv

   Utbildning

   Sjuksköterskeexamen, Hälsouniversitetet Linköping, 1987

   Specialistsjuksköterskeexamen som distriktssköterska, Högskolan i Skövde, 2001

   Filosofie kandidatexamen i omvårdnad, Högskolan i Skövde, 2003

   Filosofie magisterexamen i vårdvetenskap, Sahlgrenska Akademin, Göteborg, 2004

   Family Nurse Practitioner and Master of Science in Nursing, University of Rhode Island, USA, 2008

   PhD in Nursing, University of Rhode Island, USA, 2012

   Avhandling

   Gillsjö, C. (2012). "Older adults' conceptions of home and experiences of living with long-term muscusloskeletal pain at home". Dissertation. University of Rhode Island, USA; 2012.

   Major professor: Professor Donna Schwartz-Barcott, College of Nursing, URI, USBihandledare: Ingrid Bergh, Högskolan i Skövde

   Abstract: http://pqdtopen.proquest.com/#abstract?dispub=3504137

   Forskning

   2021

   Catharina Gillsjö, Sandra Karlsson, Fredrik Ståhl, Irene Eriksson

   Contemporary Clinical Trials Communications

   2021. Artikel. https://doi.org/10.1016/j.conctc.2020.100687 Open Access

   Cecilia Åberg, Mia Berglund, Jenny Hallgren, Catharina Gillsjö

   Scandinavian Journal of Caring Sciences

   2021. Artikel. https://doi.org/10.1111/scs.12892 Open Access

   2020

   Jenny Hallgren, Linda Johansson, Christina Lannering, Marie Ernsth Bravell, Catharina Gillsjö

   BMC Palliative Care

   2020. Artikel. https://doi.org/10.1186/s12904-020-00598-x Open Access

   Lina Palmér, Maria Nyström, Gunilla Carlsson, Catharina Gillsjö, Irene Eriksson, Ann-Charlotte Dalheim-Englund

   International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being

   2020. Artikel. https://doi.org/10.1080/17482631.2020.1799588 Open Access

   Cecilia Åberg, Catharina Gillsjö, Jenny Hallgren, Mia Berglund

   International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being

   2020. Artikel. https://doi.org/10.1080/17482631.2020.1747251 Open Access

   2019

   Ann-Charlotte Dahlheim-Englund, Gunilla Carlsson, Maria Nyström, Catharina Gillsjö, Irene Eriksson, Lina Palmér

   Healthy Aging Research

   2019. Artikel. https://doi.org/10.35248/har.2019.8.2 Open Access

   Januari 2017 - December 2024 DHEAR
   Januari 2020 - December 2022 DHEAR
   Publicerad: 2020-01-09
   Senast ändrad: 2020-01-09
   Sidansvarig: webmaster@his.se