Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Catharina Gillsjö

   Bitr. professor i omvårdnad
   Institutionen för hälsovetenskaper
   Rum G3604

   Bibliography 

   Catharina Gillsjö, PhD, FNP, RN, is a registered nurse with a post graduate diploma as a public health specialist in nursing, and a family nurse practitioner with a master of science in nursing. She earned her PhD in a Joint PhD Program in Nursing between University of Rhode Island, USA and University of Skövde, Sweden. Her research interest includes the health and well-being of older adults in various contexts, especially that of the home. It also encompasses common health problems associated with aging, such as long-term musculoskeletal pain.

   Catharina also has a research interest related to exploring the need and use of digital solutions in the older person´s daily life and in the the provision of health and social care. She has also a research interest in regard to transition of health care from institutions to local care. This interest includes the organization of a borderless and coordinated health and social care provided in teams in the older person´s home as through the care model Mobile Integrated Care. Catharina is an associate professor at University of Skövde with a special educational interest in advanced practice nursing. She is interested in national and international collaboration in research and education.

   Forskningsområden

   Mitt forskningsintresse är främst inriktat på äldre personers hälsa och välbefinnande i dagligt liv. Äldre personer drabbas av olika hälsoproblem vilket ofta är förenat med omfattande vård och omsorgsbehov i hemmet. Forskningen är främst inriktad på äldre personer som bor i hemmet, med eller utan hjälp från kommunal vård och omsorg. Intresset för omställning av vård till en nära vård som är gränsöverskridande och samordnad visar sig bland annat genom forskning inom vårdmodellen Mobil närvård.

   Intresset innefattar även forskning avseende behov och användning av digitala lösningar i dagligt liv och inom vård och omsorg. Innovation, forskning och utbildning inom området äldre och hälso- och välfärdsteknik är centralt i uppdraget som ansvarig för utveckling av Skaraborgs Hälsoteknikcentrum (SHC), en samverkansarena och testbädd för samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor, akademi, organisationer, innovationsaktörer och civilsamhället i stort.

   Äldre personer drabbas av olika hälsoproblem, vilka ofta är förenade med smärta. Den vanligaste smärtan hos äldre är relaterad till leder, muskler och skelett. Det övergripande syftet i min avhandling var att beskriva äldre personers erfarenheter av hemmet och erfarenheter av leva med att leva med långvarig smärta i hemmet. Hemmet som begrepp och äldres erfarenheter av hemmet undersöktes i två delstudier. Resultatet visade att de äldre har svårt att tänka sig att leva utan sitt hem. De fruktade att förlora sitt hem. Hemmet visade sig vara intimt och integrerat med den äldre personens existens och livet självt. Det var förenat med den äldre personens identitet, integritet och sätt att leva. Känslan av hem var något som varierade över tid och plats vilket indikerar en potential för mätbarhet. Fortsatta studier är planerade i syfte att fördjupa förståelsen för äldre personers erfarenheter av hemmet. Dessa erfarenheter kommer att beskrivas och relateras till känslan av att känna sig hemma och känna välbefinnande i olika kontext. Projektet planeras i samarbete med University of Rhode Island i USA.

   Äldres erfarenheter av att leva med långvarig långvarig smärta relaterat till muskler, leder och skelett undersöktes i två av delstudierna. Denna typ av smärta är den vanligaste förkommande smärtan efter 65 års ålder. Resultatet visade att de äldre hade olika sätt att hantera sitt dagliga liv med smärta. Gemensamt för alla äldre i studien var att de kände sig tvingade att lära sig att leva med sin smärta på egen hand. Fortsatta studier är planerade med mål att stödja de äldre i sitt lärande och att undervisa personalen på ett sådant sätt att de kan vara till stöd för den äldre i sitt lärande att hantera sin situation. En didaktisk modell kommer att användas som utgångspunkt i lärandet. Projektet genomförs i samarbete med Högskolan i Borås.

   Ett annat forskningsintresse är åldersprocessen som varierar hos olika människor.  Senare års forskning visar att en del av detta kan tillskrivas genetiska förutsättningar. Det är dock känt sedan tidigare att det finns många olika aspekter som inverkar på åldersprocessen i såväl positiv som negativ riktning. Utgångspunkten för projektet är att karaktärisera variationen i livsstil och livserfarenheter och jämföra med genuttryck hos människor som bibehållit god fysisk och psykisk hälsa vid hög ålder.  Målsättningen med projektet är att skapa underlag för utformning av individanpassade hälsofrämjande livsstilsförändringar i samband med åldrande samt uppslag till vidare studier inom området. Projektet genomförs i samarbete med Högskolan i Borås.

   Arbetslivserfarenhet

   • Slutenvård på sjukhus och öppenvård på särskilt boende och hemsjukvård, 1987-2004.
   • Universitetsadjunkt, Högskolan i Skövde, 2001-2012
   • Lektor i omvårdnad, Högskolan i Skövde, 2012-tv

   Utbildning

   • Sjuksköterskeexamen, Hälsouniversitetet Linköping, 1987
   • Specialistsjuksköterskeexamen som distriktssköterska, Högskolan i Skövde, 2001
   • Filosofie kandidatexamen i omvårdnad, Högskolan i Skövde, 2003
   • Filosofie magisterexamen i vårdvetenskap, Sahlgrenska Akademin, Göteborg, 2004
   • Family Nurse Practitioner and Master of Science in Nursing, University of Rhode Island, USA, 2008
   • PhD in Nursing, University of Rhode Island, USA, 2012

   Avhandling

   Gillsjö, C. (2012). "Older adults' conceptions of home and experiences of living with long-term muscusloskeletal pain at home". Dissertation. University of Rhode Island, USA; 2012.

   Major professor: Professor Donna Schwartz-Barcott, College of Nursing, URI, USBihandledare: Ingrid Bergh, Högskolan i Skövde

   Abstract: http://pqdtopen.proquest.com/#abstract?dispub=3504137

   Forskning

   2024

   2023

   Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen, Camilla Hardeland, Jenny Hallgren, Ingrid Femdal, Dip Raj Thapa, Ann Karin Helgesen, Carina Bååth, Liv Halvorsrud, Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Catharina Gillsjö

   BMC Nursing

   2023. Artikel. https://doi.org/10.1186/s12912-023-01600-6 Open Access

   Maria Tarvis, Kristina Ziegert, Elenita Forsberg, Janicke Andersson, Catharina Gillsjö

   Nordic journal of nursing research

   2023. Artikel. https://doi.org/10.1177/20571585221124379 Open Access

   2022

   2021

   Beata Fabisiak, Anna Jankowska, Robert Kłos, Joan Knudsen, Catharina Gillsjö, Igor Kuprienko, Lyudmila Vidiasova, Anja Poberznik, Vineta Kreigere

   Pågående projekt

   DigiKRAFT - Reflekterande KRAFT-givande samtal på äldreboende

   I DigiKRAFT är målsättningen att främja ett hälsosamt åldrande genom att ge struktur och utrymme för existentiella samtal, där en central komponent är att identifiera små och stora mål som ger styrka, glädje och mening i livet.

   Januari 2023 - December 2028 DHEAR

   Sociala robotar i hemmiljö för äldre personers livskvalitet - behov, möjligheter och hinder (RO-LIV)

   Syftet med RO-LIV är att identifiera behov, lösningar och hinder för assisterande sociala robotar som bidrar till förbättrad livskvalitet för äldre personer. Projektet bygger på ett tvärvetenskapligt samarbete mellan forskare från informationsteknologi och hälsovetenskap och kommer bland annat leverera en färdplan som kan stötta beslutsfattare i införandet av sociala robotar inom äldrevård, med särskilt fokus på äldre personer i hemmiljö.

   Mars 2024 - September 2026 Informationsteknologi

   GPS-larm för ökad trygghet och frihet bland äldre

   Allra ensammaste är de äldre. Ungefär 300 000 personer beräknas vara socialt isolerade i Sverige. Och efter ålderspensionen ökar den sociala isoleringen ännu mer. Idag görs många insatser för att förebygga och minska ensamhet hos äldre. En sådan insats är erbjudandet av digitala trygghetslarm. Ett stort problem med digitala trygghetslarm är att de ökar risken för isolering då den enbart fungerar i hemmet och några meter utanför bostaden. Ett alternativ till denna typ av larm är mobila trygghetslarm, även kallade GPS-larm.

   September 2023 - September 2026 Informationsteknologi

   Simulering i äldredräkt i Skaraborgs Hälsoteknikcentrum

   Projektets övergripande syfte är att studera hur en utbildningsintervention med simulering i äldredräkt inverkar på insikt och förståelse för åldrandet, att vara äldre och att leva med åldersrelaterade hälsoproblem samt vård av äldre personer.

   Februari 2022 - Augusti 2025 DHEAR

   Mobil närvård i hemmet i Skaraborg

   Mobil närvård är en vårdmodell utvecklad i Skaraborg och anses vara en nationell förebild. I forskningsprojektet ”Mobil närvård i hemmet i Skaraborg”, tar forskare del av patienters och närståendes upplevelse av vård i hemmet.

   Januari 2020 - December 2024 DHEAR

   Reflekterande KRAFT-givande samtal

   Det finns mindre tid för samtal i dagens vård. Forskning visar att många äldre personer känner sig ensamma, utelämnade och saknar stöd, speciellt vid tillfällen när de måste lära sig att hantera ohälsa i sin livssituation. Reflekterande KRAFT-givande samtal är ett projekt som syftar till att stödja äldre personer som lever med långvariga hälsoproblem.

   Januari 2017 - December 2024 DHEAR

   Avslutade projekt

   BaltSe@nioR 2.0

   Den svenska delen i BaltSe@nioR 2.0 drivs av Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper, biträdande professor Catharina Gillsjö. I projektet ingår partners runt Östersjön, projektet finansieras av Interreg BSR, Östersjöprogrammet.

   Januari 2019 - Mars 2022 DHEAR
   Publicerad: 2020-01-09
   Senast ändrad: 2020-01-09
   Sidansvarig: webmaster@his.se