Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Kristina Carlén

   Lektor i folkhälsovetenskap
   Institutionen för hälsovetenskaper
   Rum G2513

   Min bakgrund är inom infektionssjukvård där jag arbetat som sjuksköterska många år. Jag har alltid haft ett intresse för hälsofrämjande och förebyggande arbete. Det praktiska sjuksköterskearbetet har handlat om att förebygga, förhindra och skydda för olika tillstånd, allt ifrån gravida kvinnor till äldre personer med olika infektioner. Jag är utbildad skolsköterska och även distriktssköterska och har en filosofie magister i omvårdnad.

   Jag arbetar på Högskolan i Skövde som lärare inom folkhälsovetenskap på kurser för sjuksköterskor, skolsköterskor, hälsocoacher och folkhälsovetare. Folkhälsovetenskap är ett område som berör människor under hela livet, alltifrån gravida mödrar, föräldrar, barn, ungdomar, medelålders till äldre personer. Det finns olika arenor att arbeta utifrån, där skolan är en viktig arena för tidiga insatser som kan påverka barn och ungdomar genom hela livet. Existentiell hälsa är ett område som intresserar mig då det påverkar hälsa på ett grundläggande sätt tillsammans med en fysisk, psykisk och social dimension.

   Jag är doktorand på halvfart och mitt forskningsprojekt handlar om att undersöka prediktorer för mental hälsa hos ungdomar i ett datamaterial som är insamlat i Finland.
   Det finns andra intressanta forskningsprojekt som berör folkhälsovetenskap där jag också deltar, exempelvis Hälsoträffen, som berör människans förmåga att finna en varaktig livsstilsförändring i samband med övervikt.

   Jag har fått förmånen att bli programansvarig för magisterprogrammet Folkhälsovetenskap: Smittskydd och Vårdhygien, 60hp, som startades VT 2017.

    

   Utbildning

   Program
   60 hp
   Avancerad nivå

   Forskning

   2023

   Kristina Carlén, Sakari Suominen, Lilly Augustine, Maiju Saarinen, Minna Aromaa, Päivi Rautava, Andre Sourander, Matti Sillanpää

   Population Medicine

   2023. Artikel. https://doi.org/10.18332/POPMED/165000 Open Access

   2022

   Caroline A. Bäckström, Kristina Carlén, Viveca Larsson, Lena Birgitta Mårtensson, Stina Thorstensson, Marina Berglund, Therese Larsson, Björn Bouwmeester, Marie Wilhsson, Margaretha Larsson

   Digital Health

   2022. Artikel, forskningsöversikt. https://doi.org/10.1177/20552076221090335 Open Access

   Kristina Carlén, Sakari Suominen, Lilly Augustine, Maiju M. Saarinen, Minna Aromaa, Päivi Rautava, André Sourander, Matti Sillanpää

   BMC Pediatrics

   2022. Artikel. https://doi.org/10.1186/s12887-022-03248-8 Open Access

   Kristina Carlén, Sakari Suominen, Lilly Augustine, Maiju M. Saarinen, Minn Aromaa, Päivi Rautava, André Sourander, Matti Sillanpää

   Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health

   2022. Artikel. https://doi.org/10.1186/s13034-022-00473-y Open Access

   2021

   2020

   Kristina Carlén, Sakari Suominen, Ulrika Lindmark, Maiju M. Saarinen, Minna Aromaa, Päivi Rautava, Matti Sillanpää

   Journal of Affective Disorders

   2020. Artikel. https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.04.023 Open Access

   2015

   Hanna Gånedahl, Pernilla Zsaludek Viklund, Kristina Carlén, Elisabeth Kylberg, Joakim Ekberg

   Public Health

   2015. Artikel. https://doi.org/10.1016/j.puhe.2015.01.023

   Pågående projekt

   Att stärka ungas psykisk hälsa

   Det övergripande syfte med forskningsprojektet är att utforska om ungas psykiska hälsa stärks av att delta i genomförandet av det interaktiva utbildningsprogrammet "Det syns inte". Programmet har som mål att lära ungdomar, och deras närstående vuxna, att regelbundet träna på strategier för att främja välbefinnande.

   Januari 2024 - December 2027 DHEAR

   Avslutade projekt

   Prediktorer för mental hälsa hos ungdomar

   De senaste åren har antalet personer med mental ohälsa ökat bland befolkningen, speciellt bland ungdomar. Mental ohälsa kan yttra sig som huvudvärk, oro, sömnstörningar och svårigheter med inlärning. Strategier för att hantera mental ohälsa kan vara självskadebeteende, ätstörningar, missbruk eller självmord. I projektet undersöks resursfaktorer som påverkar möjligheter att bibehålla mental hälsa bland barn och ungdomar.

   Januari 2017 - Juni 2021 DHEAR
   Publicerad: 2020-01-09
   Senast ändrad: 2020-01-09
   Sidansvarig: webmaster@his.se