Jessica Lindblom

Jessica Lindblom

Bitr. professor inform.teknol.

Institutionen för informationsteknologi

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • H205

Docent i informationsteknologi

Forskningsgruppsledare för Interaction lab (iLab)

Pedagogisk sakkunnig, meriterad lärare

Ordförande i rådet för högskolepedagogisk meritering 

Forskningsintressen

Mina forskningsintressen är situerad, distribuerad och kroppsbaserad kognition, främst de sociala aspekterna av dessa kognitiva ansatser. Dessa teoretiska utgångspunkter tillämpar jag inom olika områden, exempelvis: människa-robot-interaktion, UX-design, tillverkningsindustrin samt beslutsfattande inom lantbruket (precisionsodling).

Jag är även intresserad av olika högskolepedagogiska frågor samt kvalitet i undervisning. Jag har erfarenhet av både campus-baserad undervisning och flexibelt lärande. Jag är utnämnd till meriterad lärare.

CV 

Docent i informationsteknologi, 2018

Fil. dr. i kognitiva system, Linköping, 2007

Fil. mag. i datavetenskap, Skövde 2001

Fil. kand. i kognitionsvetenskap, Skövde  2000

Utbildad djursjukvårdare, SLU, 1994

Publikationer

Jessica Lindblom