Per Backlund

Per Backlund

Professor i inform.teknologi

Institutionen för informationsteknologi

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • PA310M

Ärenden

  • InGaMe Lab
  • Magisterprogram Serious Games
  • Serious Games Forskning och Utveckling
  • Examensarbete Serious Games
  • Informationssystem Utveckling
  • Examensarbete informationssystem

Publikationer

Per Backlund