Thomas Andersson

Thomas Andersson

Professor i företagsekonomi

Institutionen för handel och företagande

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • E340A

Docent i företagsekonomi

Forskningsintresse

Medarbetarskap, ledarskap, ledarskapsutbildning, identitet, organisationskultur, professioner

Doktorsavhandling

Managers' Identity Work - Experiences from introspective management training. 
School of Economics and Commercial Law at Gothenburg University, Sweden, 2005.

Avhandlingens titel är Managers’ Identity Work – Experiences from introspective management training. I denna har jag studerat chefers identitetsskapande i förhållande till den komplexa situation som utgör deras vardag och de villkor som är knutna till denna. Utgångspunkt är den komplexa relationen mellan att vara sig själv och att vara chef eller ledare, med de olika mål och förhållningssätt som hör samman med dessa roller.

Sammanfattning på svenska.

Från lokförardröm till forskning - lär känna Thomas Andersson

Publikationer

Thomas Andersson