Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Ninitha Maivorsdotter

   Bitr. professor i folkhälsovetenskap
   Institutionen för hälsovetenskaper
   Rum G2405

   Ninitha Maivorsdotter är filosofie doktor i idrott med inriktning mot didaktik (Örebro universitet, 2012). Efter examen har Ninitha arbetat som lektor i idrott (Örebro universitet), och lektor i pedagogik och lektor i folkhälsovetenskap (Högskolan i Skövde). Med start 2013 har Ninitha ingått i ett treårigt forskningsprojekt som finansierats av Vetenskapsrådet med titeln ”TV-spel som hälsofostran”. I projektet undersöktes vad ungdomar lär sig i ämnet hälsa när de spelar så kallade exergames (exempelvis Wii Sport eller Wii Fit) i skolan.

   Ninitha undervisar och forskar inom ämnen som knyter an till hälsopedagogik, kroppspedagogik, digital teknik och kvalitativ metod. Ett genomgående intresse är frågor om kropp och hälsa ur ett samhällsperspektiv. Ninitha har varit handledare till fem doktorander och mer än tjugo examensarbeten för magister- och kandidatexamen. I början av 2016 tillträdde Ninitha en tjänst som biträdande lektor i folkhälsovetenskap vid Högskolan i Skövde. Förutom undervisning har tjänsten ett fokus på forskning med inriktning mot IT och hälsa. 

   Forskning

   2023

   2022

   Martin Gellerstedt, Ninitha Maivorsdotter

   Denna sköna nya värld: Arbetsliv och arbetsmarknad i digitaliseringens tid

   2022. Kapitel i bok.

   Ninitha Maivorsdotter, Joacim Andersson

   Deweyan transactionalism in education: Beyond self-action and inter-action

   2022. Kapitel i bok.

   2021

   Hanna Hofverberg, Ninitha Maivorsdotter

   Proceedings of the DRS LEARN X DESIGN 2021: 6th International Conference for Design Education Researchers Engaging with Challenges in Design Education: Volume 1

   2021. Konferensbidrag. https://doi.org/10.21606/drs_lxd2021.01.243 Open Access

   Suzanne Lundvall, Ninitha Maivorsdotter

   Frontiers in Sports and Active Living

   2021. Artikel. https://doi.org/10.3389/fspor.2021.768295 Open Access

   Ninitha Maivorsdotter

   Learning Movements: New Perspectives of Movement Education

   2021. Kapitel i bok. https://doi.org/10.4324/9781003142775-13

   2020

   2019

   Åsa Bäckström, Mikael Quennerstedt, Ninitha Maivorsdotter, Jane Meckbach

   Scandinavian Sport Studies Forum

   2019. Artikel. Open Access

   Annica Caldeborg, Ninitha Maivorsdotter, Marie Öhman

   Sport, Education and Society

   2019. Artikel. https://doi.org/10.1080/13573322.2017.1346600

   Avslutade projekt

   Inkludering och digitala verktyg i skolämnet Idrott och hälsa

   Elever med NPF-diagnoser (exempelvis autism eller ADHD) har kognitiva funktionsskillnader, skillnader som inte alltid är synliga för ögat men som påverkar elevers möjligheter i olika utbildningssituationer. Detta är något som är av särskilt intresse i skolämnet Idrott och hälsa. Trots att ämnet har stor inverkan på elevers lärande och möjligheter till fysisk aktivitet så är det många elever med NPF som inte deltar i undervisningen eller inte uppnår kursmålen i ämnet. Att det förhåller sig på det viset är särskilt olyckligt eftersom Idrott och hälsa är ett av de ämnen som kan stödja elevers hälsa ur ett livslångt perspektiv.

   September 2016 - September 2020 DHEAR

   FUN – fysisk aktivitet för unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

   Barn och ungdomar rör sig allt mindre och idag når elever inte upp till de rekommenderade nivåerna av fysisk aktivitet som krävs för att uppnå och bibehålla en god hälsa. Det kan få konsekvenser för ungdomarna, både nu och senare i livet, när det gäller den fysiska och den psykiska hälsan. I projektet FUN, ska det tas fram digitala hjälpmedel som ska få elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) mer fysiskt aktiva.

   April 2019 - Januari 2020 DHEAR
   Publicerad: 2020-01-09
   Senast ändrad: 2020-01-09
   Sidansvarig: webmaster@his.se