Biomedicin - magisterprogram, 60 hp

För att vara behörig till programmet krävs en examen på grundnivå inom biomedicin, biologi, farmaci, medicin, odontologi eller veterinärmedicin (eller motsvarande) omfattande minst 180 hp. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6 / Engelska B (eller motsvarande). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.

Magisterexamen

Nya tekniker där studier av mänskliga gener och proteiner analyseras, genererar möjligheter att studera och diagnostisera grundläggande mekanismer vid specifika sjukdomstillstånd. Detta medför krav på breda kunskaper inom både biologisk grundforskning och medicin. Vetenskapsområdet biomedicin har vuxit fram för att överbrygga klyftorna mellan dessa discipliner.

PROGRAMMET GES EJ HÖSTEN 2016

Området biomedicin växer stadigt. Man utvecklar metoder och tillämpningar för bättre miljö, livsmedel och patientvård samt utvecklar effektivare läkemedel. Detta ettåriga magisterprogram erbjuder vetenskaplig träning som ger dig kunskap för att kunna utveckla bättre diagnostiska metoder och behandlingar. Programmet innebär heltidsstudier på avancerad nivå under två terminer. För att vara behörig behöver du ha en kandidatexamen (180 hp) inom biomedicin, biologi, farmakologi, medicin, odontologi eller veterinärmedicin. Du kommer att ha kursare från stora delar av världen på detta populära magisterprogram.

Jämför gärna detta program med magisterprogrammet i molekylärbiologi (som också finns på Högskolan under vårterminen).

Det här läser du på magisterprogrammet Biomedicin

På utbildningen får du lära dig att på en avancerad nivå integrera medicinska frågeställningar med grundläggande naturvetenskapliga discipliner såsom genetik, fysiologi och cellbiologi. Du får fördjupad förståelse för de molekylära och cellulära processerna i människokroppen, både i friskt och sjukt tillstånd. Fokus ligger på tumörbiologi och endokrina regleringssystem beroende på om du antas på våren eller hösten. Föreläsningar kompletteras med praktiska laborationer, datorövningar och seminarier. Programmet har en internationell standard som Master of Science och all undervisning sker på engelska.

Under den andra terminen gör du ditt examensarbete om 30 hp – på ett företag eller högskola/universitet i Sverige eller utomlands.

Forskning på Högskolan inom biomedicin

Läs mer på hemsidan Forskningsspecialisering för systembiologi.

För att vara behörig till programmet krävs en examen på grundnivå inom biomedicin, biologi, farmaci, medicin, odontologi eller veterinärmedicin (eller motsvarande) omfattande minst 180 hp. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6 / Engelska B (eller motsvarande). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.

Magisterexamen

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

FrågaMalin Westlund

studievägledare

Malin Westlund

malin.westlund@his.se
0500-448091

Sök till programmet

Du gör din anmälan via webbportalen www.antagning.se senast 15 oktober. Du anmäler dig direkt på hemsidan genom att skapa ett användarkonto. När du är inloggad kan du välja vilka utbildningar du vill anmäla dig till.

Efter ansökningsperiodens slut kan du göra en efteranmälan på www.antagning.se