Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Produktionseffektivisering med simulering A1N

   Kurs, Avancerad nivå, 3 hp, VP757A

   Anmälan

   Välj ett tillfälle för att visa kursplan och behörighetskrav.

   Vår 2024, Plats: Flexibel, Takt: 20%

   Anmälan stängd

   Anmälan

   15 september 2023 - 16 oktober 2023

   Ange kod HS-16231 på antagning.se

   Kursplan med litteraturlista

   När? Var? Hur?

   Pågår: 25 mars 2024 - 2 juni 2024
   Plats: Flexibel, Distans, Flexibel tid
   Takt: 20%
   Kursen genomförs utan obligatoriska träffar på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen i Studentportalen.

   Behörighet

   För att vara behörig till kursen krävs 60 högskolepoäng inom produktutveckling, produktionsteknik, automationsteknik, maskinteknik eller informationsteknologi (eller motsvarande). Om du saknar akademiska meriter, kan du ansöka om att bli bedömd på reell kompetens.

   Urval

   Avklarade högskolepoäng.

   Språk

   Undervisningen ges på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
   Vill du basera ditt beslutsfattande mer på fakta än magkänsla och historiskt utfall? Då ska du gå denna kurs! Kursen fokuserar på hur beslutsfattande vid utveckling av produktions- och logistiksystem och införande av kontinuerligt förbättringsarbete kan stödjas på operationell och strategisk nivå med hjälp av diskret händelsestyrd simulering. I denna kurs du kommer att lära dig om möjligheterna och fördelarna med denna teknik.

   Simulering används för att testa och utvärdera produktions- och logistikförändringar i en virtuell miljö. Tack vare tekniken kan vi förstå förändringarnas positiva och negativa konsekvenser före implementering i verklig miljö. I kursen Produktionseffektivisering med simulering kommer vi att fokusera på hur simulering kan stödja design och effektivisering av produktion och logistiska flöden genom att använda diskret-händelsestyrd simulering (en av tre grenar inom simuleringsvärlden).

   Praktiska moment och labb-tester

   För att ge dig en så bred förståelse som möjligt bygger kursen på både teoretiska och praktiska moment. Bland annat kommer du kunna ta del av intervjuer med gästföreläsare från industrin. Kursens föreläsningar bjuder både på aktuell forskning inom området och praktiska exempel. Vidare kommer du, genom laborationer, att få se hur simulering och optimering kan ge stöd vid analys av komplexa system, och genom diskussionsforum finns tid till erfarenhetsutbyte med övriga kursdeltagare.

   Efter avslutad kurs kan du:

   • förklara och diskutera möjligheterna och fallgroparna med att använda simulering för att stödja beslut vid design av system och vid val av förbättringar,
   • analysera och utvärdera simuleringsresultat för att använda det som faktabaserat beslutsstöd, förklara och diskutera de olika stegen som behovs i en simuleringsstudie,
   • identifiera och kritiskt diskutera hur simulering kan introduceras och användas som ett verktyg i den egna verksamheten, utifrån nuvarande standarder.

   Vem är kursen för?

   Kursens riktar sig till dig som är chef, verksamhetsutvecklare och yrkesverksam i SMEs likväl som i större organisationer. Individer som vill förstå simuleringens möjligheter vid exempelvis design av produktionssystem, utvärdering buffertnivåer och/eller batchstorlekar, samt effektivisering av andra produktions- och logistikområden.

   Kursformat

   Kursen i sin utbildningsform och omfattning tänkt att kombineras med arbete. Det innebär att kursen är:

   • Online
   • Kort kurs (3 Högskolepoäng) med en studietakt på 20% (motsvarar ca 8 tim i veckan i 10 veckor)
   • Genomförs genom självstudier samt enstaka frivilliga schemalagda tillfällen där du får möjlighet att träffa övriga kursdeltagare och kursens lärare (dessa träffar genomförs på distans via Zoom).

   Undervisningen bedrivs främst på svenska, moment på engelska kan förekomma.

   Behörighet

   Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på reell kompetens, kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under his.se/sokwiser.

   Utvecklad inom WISER

   Kursen är utvecklad inom projektet WISER. Vi erbjuder skräddarsydda kurser för digital transformation och riktar sig till dig som är yrkesverksam. Projektet samfinansieras av KK-stiftelsen inom ramen för Expertkompetens. För mer information besök: his.se/wiser.

   Kontakt

   Kursansvarig

   Examinator

   Publicerad: 2022-12-30
   Senast ändrad: 2022-12-30
   Sidansvarig: webmaster@his.se