Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Specialistsjuksköterskeprogram - vård av äldre

   Program, Avancerad nivå, 60 hp, VÄSJA
   Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen

   Specialistsjuksköterskeprogram - vård av äldre

   Program, Avancerad nivå, 60 hp, VÄSJA
   Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen

   Anmälan

   Välj ett tillfälle för att visa utbildningsplan, kursutbud och behörighetskrav.

   Hittar inga aktuella utbildningstillfällen. Kontakta programansvarig eller studievägledare om du har frågor.

   Sveriges befolkning blir allt äldre. Bristen på specialistsjuksköterskor med rätt kompetens inom vård av äldre är stor och arbetsgivare som exempelvis kommuner, primärvård och sjukhus ställer allt högre krav på specialisering inom området. Nu har du möjlighet att läsa in precis den kompetens vårdverksamheterna behöver.

   Om programmet

   Programmet, som utvecklats i nära samverkan med vårdverksamheterna, vänder sig till dig som är sjuksköterska och vill läsa en specialistsjuksköterskeutbildning och utveckla dig inom området vård av äldre.

   Behovet av specialistsjuksköterskor med den här kompetensen är redan nu stort och kommer att öka. Av de ca 2,1 miljoner invånare som är 65 år eller äldre uppskattas 300 000 vara i stort behov av vård och omsorg. Om 20 år beräknas de äldre som behöver omfattande insatser öka med 50 procent.

   Du studerar på halvfart under två år och utbildningen ges som flexibel distans med fyra träffar på campus i Skövde per termin.

   Nästa programstart

   Programmet är vilande för tillfället och kommer därför inte att starta vårterminen 2024.

   Det här läser du

   Programmet omfattar 60 högskolepoäng i huvudområdet omvårdnad. Du fördjupar din kliniska, teoretiska och vetenskapliga grund med fokus på specialistsjuksköterskans kompetensområde med inriktning mot vård av äldre. Du får ingående kunskaper om hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot vård av äldre och fördjupar förmågan att självständigt bedöma den äldre patientens hälsa och behov av omvårdnad.

   Den professionella kompetensen utvecklas genom att integrera teoretisk och klinisk kunskap. Programmet inriktas mot ett personcentrerat förhållningssätt i vården, där du som student bland annat får kunskap i klinisk undersökningsmetodik för att kunna bedöma, åtgärda och utvärdera komplexa hälsoproblem. Programmet fokuserar också på den digitala teknikens möjligheter för hållbar utveckling inom specialistsjuksköterskans arbetsområde.

   Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, ingår i programmet och det finns även möjlighet att studera utomlands.

   Läsa vidare

   Programmet leder till en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre, 60 hp samt filosofie magisterexamen i omvårdnad. Efter avslutade och godkända kurser är du behörig att söka utbildning på forskarnivå.

   Jobb efter examen

   I dagsläget råder brist på specialistutbildade sjuksköterskor med kompetensen vård av äldre. Specialistsjuksköterskor inom vård av äldre är efterfrågade i det patientnära arbetet så väl inom hemsjukvård och särskilt boende, som inom primärvård och på sjukhus.

   Det patientnära arbetet kan kombineras med uppdrag som innebär speciella ansvars- och utvecklingsområden. Att arbeta som chef, medicinskt ansvarig sjuksköterska, huvudhandledare eller demenssamordnare kan vara alternativa karriärvägar.


   Relaterad information

   Kontakt

   Programansvarig

   Studie- och karriärvägledare

   Vill du ha mer information om utbildningen?
   Vi mejlar mer information om programmet och inför ansökan!

   De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

   Publicerad: 2021-05-19
   Senast ändrad: 2023-07-28
   Sidansvarig: webmaster@his.se