Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Programöversikt Nätverks- och systemadministration

   Här får du en kort beskrivning av alla de kurser du kommer att läsa under programmets gång.

   Kurser inom programmet (text)

   Datorns grunder 7,5 hp

   Kursen berör grunder kring datorer såsom datorns historia, dess vetenskapliga grund, hårdvara, operativsystem och grundläggande nätverkskoncept. Kärnan i kursen består av ett antal praktiska laborationer där du lär dig att hantera vanligt förekommande operativsystem såsom Windows och Linux med fokus på användargränssnitt, filhantering, hantering av lagringsutrymme, nätverk samt grundläggande hantering av identiteter och behörigheter. En salstentamen examinerar teoretiska grunder såsom talsystem, enheter och representation av data. Undervisningen består av föreläsningar, övningar, räknestugor samt handledda laborationer, där teori och praktik går hand i hand.

   Grundläggande programmering med C++ 7,5 hp

   Ett datorprogram skapas för att lösa ett problem eller för att underlätta utförandet av en uppgift. För att kunna lösa ett problem med ett datorprogram så måste problemet först analyseras och en lösning designas innan ett datorprogram kan implementeras, testas och felsökas. Denna kurs ger dig kunskap om procedurell programmering och praktisk erfarenhet av att utifrån enklare problem designa och implementera en lösning på ett strukturerat sätt. Kursen ger dig praktisk färdighet i att hantera grundläggande algoritmer och datastrukturer inom procedurell programmering.

   Datakommunikation 7,5 hp

   Den här kursen ger dig en genomgång av de grundläggande tekniker och protokoll du behöver kunna för att förstå hur ett större nätverk såsom internet kan fungera. Du studerar protokoll för både lokala och större nätverk. Fokus ligger på administrationsaspekter inom datakommunikation, vilket är väldigt viktigt oavsett om du skall administrera ett stort nätverk på ett företag eller konfigurera din bredbandsrouter.

   Systemadministration och användarsupport 7,5 hp

   Kursen ger dig grundläggande kunskap om centrala aspekter inom systemadministration och användarsupport. Utifrån ett tekniskt perspektiv täcker kursen bland annat administration av både arbetsplats- och serverdatorer, planering och underhållsarbete av dessa system och tjänster som används i dessa miljöer. Utifrån ett icke-tekniskt perspektiv diskuteras relation och kommunikation mellan systemadministratörer och andra sakägare inom och utanför samma organisation, med särskilt fokus på icke-tekniska användare. Här täcks mänskliga, etiska, juridiska och kommunikativa utmaningar som uppstår, exempelvis på en kundtjänst ("helpdesk").

   Windowsadministration 7,5 hp

   Den här kursen ger dig en introduktion till hur Windows är uppbyggt, dess olika servertjänster samt introduktion till administration av ”Active Directory”, användare och klienter. På laborationerna kommer du att undersöka och pröva hur detta fungerar i praktiken. Laborationerna börjar med att du får installera och konfigurera ett ”Windows Active Directory” klient/server-system. Därefter får du successivt öka antalet tjänster samt göra verklighetstrogen konfigurering av klienter och användare. Slutligen kommer du att få skriva enklare skript som förenklar administrativa uppgifter.

   Linuxadministration 7,5 hp

   I denna kursen får du lära dig att administrera Linux-baserade serversystem. I kursen lär du dig hur Linux-system fungerar och hur de hanteras. Kursen består av två delar. Den teoretiska delen täcker både begreppsdefinitioner och historia, medan den praktiska delen inkluderar installation, konfiguration och dokumentation av serversystem baserade på Linux-plattformar.

   Databassystem 7,5 hp

   I kursen får du lära dig hur databaser fungerar, samt hur olika tekniker kan tillämpas för att lagra eller söka efter information i databaser och XML-dokument. Du kommer att tillämpa dina kunskaper genom att designa och bygga databaser och dokumentstrukturer där data extraheras och manipuleras med SQL och XML.

   Scriptprogrammering

   I kursen får du lära dig scriptspråken Python och Powershell, du får lära dig att använda script för att utföra vanligt förekommande uppgifter inom nätverk och systemadministration. För att automatisera och lösa problem på ett tidseffektivt sätt.

   Operativsystem 6 hp

   I denna kursen får du lära dig om principer som är gemensamma för moderna operativsystem. Du får bland annat lära dig hur flera program kan köras samtidigt, hur minnet fungerar och hur filer lagras på en hårddisk. Efter avklarad kurs kan du förstå, utveckla, underhålla och administrera programvaror som använder avancerade tjänster i operativsystemet, exempelvis en webbserver som använder tjänster för multitrådning och synkronisering.

   Datakommunikation – Routing och Switching 9 hp

   Denna kursen fördjupar dig ytterligare inom datakommunikation. Kursen är uppdelad i en praktisk och en teoretisk del. I den teoretiska delen får du lära dig mer om routing-protokoll, switching-tekniker, samt hur redundans byggs in i LAN. I den praktiska delen får du möjlighet att implementera dina lösningar på routrar och switchar.

   Virtualisering, moln och lagring 7,5 hp

   Kursen ger dig inblick i hur moderna virtualiseringsmiljöer är uppbyggda i både små och stora miljöer samt i molntjänster. Kursen ger dig kunskap om installation och konfiguration av både virtualiseringsmiljöer och bakomliggande protokoll för lagring av data knuten till miljön.

   Informationssäkerhet – Introduktion 7,5 hp

   Kursen ger dig grundläggande kunskaper inom informationssäkerhet, både de teoretiskt bakomliggande orsakerna och hur de praktiskt kan lösas. Du får kännedom om hur en organisations resurser i form av information och datorsystem på olika sätt kan skyddas, samt kännedom om lagstiftning som på olika sätt berör området. Dina kunskaper sätts på prov då du även praktiskt får öva på att lösa säkerhetsproblem.

   Nätverks- och systemadministration - vetenskapliga metoder 7,5 hp

   Ett brett urval av aktiviteter ger dig möjligheten att vetenskapligt utforska olika ämnen inom nätverks- och systemadministration. Kursen lär dig om hur intervjuer, enkäter och experiment utförs inom IT, kursen förbereder dig även inför ditt examensarbete i årskurs tre.

   Seminarier och föreläsningar tar upp vetenskapsmetodik kring nätverks- och systemadministration vilket ger dig en grund för att fortsätta avancerade studier inom området.

   Projekt i design av IT-infrastruktur 15 hp

   Kursen knyter samman lärdomarna från tidigare kurser. I kursen får du möjligheten att fördjupa dina kunskaper inom design av IT-infrastruktur i projektform. Fokus ligger på storskalig administration av IT-infrastruktur med automatisering, tillgänglighet, integration, distribution och felsökning. Du kommer sätta upp en hel IT-infrastruktur från grunden med alla dess tillhörande tjänster för ett fiktivt företag.

   Informationssäkerhet – nätverkssäkerhet 7,5 hp

   Kursen ger dig fördjupade kunskaper inom området nätverkssäkerhet med betoning på autentisering, behörighetstilldelning samt underhåll av säkrade nätverk. Praktiska moment i kursen ger dig säkerhetsfärdigheter inom konfiguration av nätverksutrustning som implementerar autentisering, kryptering, filtrering och loggning.

   Under höstterminen i årskurs tre så har man möjligheten att läsa utomlands på ett av alla våra partneruniversitet.  Programmet är konstruerat så du kan läsa vilka kurser du vill utan att dina möjligheter att ta examen påverkas.

   Nätverks- och systemadministration - hållbar utveckling 7,5 hp

   Ett brett urval av aktiviteter ger dig möjligheten att vetenskapligt utforska olika ämnen inom nätverks- och systemadministration. Att konfigurera ett datornätverk och genomföra experiment förbereder dig inför examensarbete inom området, samtidigt som det visar hur man genom optimeringar kan förlänga livstiden på system och servrar. Seminarier och föreläsningar tar upp avancerade ämnen inom nätverks- och systemadministration vilket ger dig en grund för avancerade studier inom området.

   Informationssäkerhet – riskhantering 7,5 hp

   Kursen ger dig en grundläggande förståelse och insikt om riskhanteringsprocessen för informationssäkerhet med fokus på riskanalys. För att åstadkomma ett tillfredsställande informationssäkerhetsarbete krävs en grundläggande riskhantering. Vilka informationstillgångar har vi som vi måste skydda? Vad är de egentligen värda? Vilka hot och sårbarheter står vi inför? Vad blir konsekvensen om hoten slår in? Vilka åtgärder behövs för att skydda oss mot hoten?

   Trådlösa nätverk 7,5 hp

   Kursen går igenom det grundläggande principerna för trådlösa nätverk, från antenner till radiofrekvenspropagering till säkerhetsproblem. Du får gå standarden 802.11 med dess ingående komponenter såsom accesspunkter, bryggor. Du får även arbeta med felsökning och göra en wifi-kartläggning av en lokal.

   IT-Forensik 7,5 hp

   I kursen får du en teoretisk kunskapsbas innehållande verktyg och metoder för IT-forensiska undersökningar i såväl brottsutredningar som i företagsmiljöer. Du får även tillämpa dessa kunskaper genom att genomföra IT-forensiska undersökningar och presentera dessa enligt samma förfarande som används bland annat inom polismyndigheten. I kursen medverkar IT-forensiker från Polisen.

   Examensarbete i Informationsteknologi med inriktning mot nätverks- och systemadministration 30 hp

   I denna kursen gör du ditt examensarbete för att få din filosofie kandidatexamen i informationsteknologi. Arbetet resulterar i en vetenskaplig rapport där du använder en vetenskaplig metodik som du fått lära dig i programmet. Du kan se tidigare studenters rapporter på https://his.diva-portal.org

   Kurser inom programmet (bild)

   Bilden visar en schematisk uppställning av kurserna som ingår i programmet Nätverks- och systemadministrations. Informationen motsvarar den text som finns på sidan.

   Publicerad: 2023-12-05
   Senast ändrad: 2023-12-05
   Sidansvarig: webmaster@his.se