DONNAstyrgrupp

DONNAstyrgrupps ambition är att sätta frågan om jämställdhet och mångfald i spelbranschen som helhet, på den politiska agendan.

Om DONNAstyrgrupp

I DONNAstyrgrupp ingår lärarrepresentanter och studenter. Styrgruppen har som roll att bland annat:

 • Sprida information kring DONNAs verksamhet nationellt och internationellt.
 • Vara en aktiv part inom projektet DIVERSI, där Jenny Brusk sitter med i projektets styrelse.
 • Arbeta för att spel ska ses som en accepterad kulturform.
 • Hålla lärarkollegiet vid dataspelsutbildningarna på Högskolan i Skövde uppdaterade kring frågor som rör jämställdhet och normkritik – exempelvis i samband med utbildningarnas spelprojekt.
 • Arbeta med strategiska frågor som rör DONNAs verksamhet.

Styrgruppens sammansättning under läsåret 2017/2018


Ordförande
Jenny Brusk

Lärarrepresentanter
Lissa Holloway-Attaway
Peter Sjöberg

Studentrepresentanter
Rebecca Romin (programmering, år 3)
Dan Isaksson (game writing, år 3) 


 
___________________________________

Ett axplock av aktiviteter under 2017

 • Konferenspresentation – på konferensen GDC presenterade DONNA sin verksamhet i "Game Educators Summit".

 • DONNA-day – DONNA arrangerade i anslutning till konferensen Swedish Game Conference en dag för möten mellan kvinnliga spelutvecklare och kvinnliga spelstudenter.

 • Konferensaktivitet – under konferensen Swedish Game Conference arrangerade DONNA en kafédel med mini-workshops och en yta för att diskutera spelutveckling och mångfald.

Ett axplock av aktiviteter under 2016

 • Paneldeltagande – i en panel på konferensen "60th Annual Conference of the CIES" var DONNA representerade.

 • Konferensbesök – besök på konferensen "Breddat deltagande i högre utbildning" för att presentera DONNAs verksamhet.

 • Arrangemang av workshops – DONNA genomförde med medel från Skövde Kommun tre workshops kring spelutveckling med tjejer på en ungdomsgård.

 • TjejHack Skövde – DONNA arrangerar i samarbete med Balthazar Science Center en upplaga av TjejHack.

Ett axplock av aktiviteter under 2015

 • Politikerbesök - DONNA har haft besök av Liberala kvinnor Skaraborg, samt riksordförande och talesperson för jämställhetsfrågor Gulan Avci.

 • Ministerbesök – vi presenterade DONNAs verksamhet för IT-minister Mehmet Kaplan under hans besök vid Högskolan i Skövde.

 • Almedalsveckan 2015 – DONNA medverkade i paneldiskussionen i samband med Nordiska ministerrådets seminarium med rubriken: "Så kan mångfalden öka inom dataspelsbranschen".
 • Strategimöte med Högskolan i Skövdes styrelse – DONNA medverkade under strategimötet med temat: Jämställdhet och Internationalisering.
 • Surfa Lugnt: ”Ungas dataspelande – på gott och ont?” – DONNA medverkade under ett frukostseminarium för riksdagsledamöter och utbildningsutskottet, Sveriges riksdag.

Ett axplock av aktiviteter under 2014

 • DONNA deltog aktivt i seminariet "Tillväxtraket och exportsuccé – hur accelererar svensk dataspelsindustri?" under Almedalsveckan 2014.
   
 • Vårt arbete har bland annat rönt uppmärksamhet från före detta jämställdhetsminister Maria Arnholt, som besökte DONNA i Skövde i februari 2014 för att prata om hur vi arbetar med jämställdhet inom våra utbildningar.
   
 • Vi har vidare arrangerat workshops för lärarkåren på spelutvecklingsprogrammen i Skövde för att öka deras kompetens i jämställdhet och normkritiskt tänkande. Målet med detta är att normkritik och jämställdhet ska vara en integrerad del av de kurser studenterna läser.

Donna styrgrupp

Maria Arnholt besöker Högskolan för att få veta mer om DONNA.

Ett axplock av aktiviteter under 2012 och 2013

 • År 2013 deltog DONNA i paneldiskussionen "Creating Equal Cultures" på Gotland Game Conference, där vi diskuterade jämställdhet och sexism i spelbranschen och hur dessa frågor hanteras på spelutbildningarna.

 • År 2012 emottog DONNA Anna Lind-kommittén i Skövdes pris för vårt arbete med jämställdhet i spelbranschen.