Ernst & Young

Ljusa framtidsutsikter för revisorer

Johnny Frisell

Kontorschef, Ernst & Young, Skövde

- Högskolan i Skövde är en väldigt betydelsefull rekryteringsbas för oss. Nu när det mesta av ekonomiutbildningen sker här i Skaraborg så har det också blivit lättare för oss att hitta nya medarbetare från Högskolan. Tidigare när många Skaraborgare pluggade på andra orter blev de ofta kvar där, nu är det tvärt om. De finns kvar här och vill stanna för att arbeta.

- Framtidsutsikterna ser ljusa ut för revisorer. Dels går 40-talisterna i pension, dels har vi ett glapp i branschen eftersom det fanns en period när det nästan inte skedde någon nyrekrytering alls. Just nu finns det kanske inte så gott om jobb, men det kommer att förändras inom ett par år, det är jag säker på.

- Ernst & Young är med på Högskolans arbetsmarknadsdag och dessutom bjuder vi alltid in avgångsklasserna i ekonomi för att presentera oss. På så sätt har vi den löpande kontakt vi tycker är så viktig och får ett i stort sett klart rekryteringsunderlag. Vad vi behöver är revisorer som kan gå ut och jobba i vardagslivet, samt kan prata med skaraborgarna på rätt sätt.

Utbildningen fyller våra behov

- Kvaliteten på ekonomiutbildningen är bra, den fyller de behov vi har. Jag ser ingen fördel att snegla åt ekonomer som gått på andra lärosäten, snarare tvärtom. Vi är mycket nöjda med ekonomerna från Högskolan i Skövde, även om vi alltid bruka säga att ”de kan ju ingenting när de kommer till oss”. Det beror helt enkelt på att studenterna har mest teoretiska kunskaper, men saknar den praktiska erfarenheten av jobbet. Den får de här!

- Vi säger att vi lägger ut kuddar åt dem. Vi tar alltså hand om dem på olika sätt, t ex genom internutbildningar och så får varje nyanställd en personlig handledare. Efter några år brukar polletten ramla ner och de kommer in i jobbet.

- Vi uppskattar kontakterna med Högskolan i Skövde. Det händer ofta att vi hjälper till vid examensarbeten, eller att studenterna bara tittar upp för att presentera sig, fråga något eller dryfta någon fundering. Och vi ställer naturligtvis upp så långt vi hinner och kan. Skulle vi önska oss något så skulle det vara ett mer utvecklat samarbetet mellan näringslivet och Högskolan. Många företag har fortfarande svårt att se nyttan av akademiker, vilket mer löpande kontakter skulle kunna komma tillrätta med.

Johnny Frisell, kontorschef, Ernst & Young, Skövde