Högskoleingenjör - bred ingång, 180 hp

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D. (eller motsvarande kunskaper)

<ul class='stripped'><li>Högskoleingenjörsexamen</li><li>Kandidatexamen</li></ul>
ht 19Gamla utbildningsplaner

Högskolan i Skövde ligger i en region med många företag som satsar inom högteknologiska områden som miljö, infrastruktur, produktutveckling, produktion, automatisering och mycket mer. Dessa företag är i stort behov av välutbildade ingenjörer och har ett nära samarbete med Högskolan i Skövde för att kunna rekrytera rätt personer. Väljer du programmet Högskoleingenjör – bred ingång får du en unik möjlighet att under ett år få en insyn i respektive specialisering för att kunna välja vilken inriktning av ingenjör som passar bäst för dig.

Högskoleingenjör - bred ingång är den enda utbildningen i sitt slag i Sverige. Under ett år läser du grundläggande kurser inom ingenjörsvetenskap. Inför år två väljer du vilken av utbildningarna som du vill slutföra din utbildning inom och du är garanterad plats på programmen Design-, Maskin, eller Produktionsingenjör.

Det här läser du på Högskoleingenjör - bred ingång

Första året läser du samma kurser som design- maskin- och produktionsingenjörerna. Kurserna ger dig en bred kunskapsbas och insyn i respektive specialisering.

Se kurserna, kursplaner, förkunskapskrav etc.

Programmet har en stark koppling till arbetsmarknaden. Laborationer löper som en röd tråd genom hela första året för att tidigt skapa en koppling mellan teori och praktik. För att ge en god insikt om vad ingenjörsyrket innebär i praktiken varvas teori, studiebesök, laborationer samt projekt under hela utbildningstiden.

Utbildningen betonar att du som student får arbeta med problemlösning i samarbete med andra för att tillsammans hitta de bästa lösningarna på problemen ni står inför.

Ingenjörsvetenskap eftersträvar att förbereda studenterna inför en internationell arbetsmarknad och som en led i det kommer hela eller delar av kurser att ges på engelska.

Jobb efter examen som ingenjör

Arbetsmarknaden är mycket ljus för högskoleingenjörer. Upp till 98% av alla ingenjörer som avslutar sin utbildning får jobb*. Du har en bred och utvecklande arbetsmarknad som väntar, det finns många spännande karriärmöjligheter, både i Sverige och utomlands.

Läsa vidare efter Högskoleingenjör - bred ingång

Efter avslutad utbildning har du en högskoleingenjörsexamen och en teknologie kandidatexamen. Du kan läsa vidare till en magister- (60hp) eller masterexamen (120 hp) på något av våra partneruniversitet eller på andra lärosäten – både i Sverige och utomlands. Väljer du att läsa Produktionsingenjör kan du läsa vidare på Högskolan i Skövdes magisterprogram Industriell systemteknik.

Fråga din HJÄLTE

Bild på Linnéa Efraimsson

Linnéa är din HJÄLTE och finns tillgänglig för frågor hela vägen fram till terminstart.
Läs mer om Linnéa och hennes studier inom Högskoleingenjör - bred ingång.

* Enligt webbsidan Ingenjörsvägen, www.ingenjorsvagen.se

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D. (eller motsvarande kunskaper)

  • Högskoleingenjörsexamen
  • Kandidatexamen
ht 19Gamla utbildningsplaner

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

NICLAS STRAND

Programansvarig


0500-448519
Niclas Strand
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr