Intelligent automation - masterprogram, 120 hp

För att vara behörig till programmet krävs en examen på grundnivå inom integrerad produktutveckling, produktionsteknik, automationsteknik, maskinteknik eller informationsteknologi eller motsvarande omfattande minst 180 hp. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6/Engelska B (eller motsvarande). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.

Masterexamen
ht 20Gamla utbildningsplaner

Vill du ha en ledande roll i framtidens ”smarta fabrik” där digitalisering och virtuella verktyg påverkar det dagliga arbetet för båda arbetsledning och operatörer? Då är masterprogrammet Intelligent automation rätt för dig.

> Intelligent automation finns också som ett-årigt magisterprogram

I den framtida smarta fabriken begränsas inte digitaliseringen till maskinutrustning och produktionssystemen utan kommer i hög grad påverka det dagliga arbetet för såväl arbetsledning som operatörer. Maskin- och produktionsutrustningen kommer att designas, konstrueras, igångsättas och köras utifrån modeller, simuleringar och optimeringar med hjälp av artificiell intelligens och annan avancerad datorteknik. Höga krav på produktivitet och leveranssäkerhet är idag en självklarhet inom modern industri, samtidigt som affärsmässighet och hållbar utveckling är naturliga inslag i alla verksamheter.

Masterprogrammet Intelligent automation ger dig verktygen för att utveckla och kvalitetssäkra framtidens tillverkningssystem med hjälp av virtuella ingenjörsverktyg. Under många år har användandet av datoriserade ingenjörsverktyg och virtuella tekniker ökat. Det finns inget som tyder på att den trenden avtar, tvärtom. Framtidens tillverkningssystem kommer att kännetecknas av högre grad av intelligent teknik som realiseras genom autonoma, uppkopplade och smarta komponenter.

Det här läser du

Masterprogrammet Intelligent automation fokuserar på de färdigheter och nya tekniska lösningarna som morgondagens ingenjörer behöver för att kunna möta framtidens utmaningar. Genom programmet förväntas studenterna få en helhetssyn över sambandet mellan produktionsteknik, industriell automation och informatik. Masterprogrammet Intelligent automation täcker ett tvärvetenskapligt teknikområde som fokuserar på hur lösningar till komplexa tekniska problem och system ska utformas och hanteras ur ett livscykelperspektiv med hjälp av virtuella verktyg. Programmet förbereder dig för att möta kraven i den framtida smarta fabriken och innehåller kurser och moment inom exempelvis modellering, simulering, optimering, digitala tvillingar, produkt- och processdatahantering till detta även industriell systemfilosofi, systemtänkande samt hållbarhet och innovation.

Efter avslutade studier

Fortsatta forskningsstudier

Efter avslutad utbildning är du behörig för forskarstudier inom Informationsteknologi vid Högskolan i Skövde. Merparten av lärarna på programmet bedriver forskning inom Virtual Engineering vid Högskolan i Skövde och utbildningen knyter på så sätt an till aktuell forskning inom området.

Jobb efter examen

Arbetsmarknaden för ingenjörer är stor och växande. Med ny teknik, nya metoder, och nya IT-stöd kan företagen ytterligare effektivisera sin produktion och göra den mer driftsäker, uthållig och lättare att anpassa till förändringar i produkt och i volym. Det är dock inte bara i industrin utan även inom andra sektorer, t ex välfärdssektorn, som den nya tekniken blir till nytta. Tänkbara yrkesroller är Automationsexpert, Systemutvecklare eller som tekniskt ansvarig för en produktion efter några år som yrkesverksam.

I den framtida smarta fabriken begränsas inte digitaliseringen till maskinutrustning och produktionssystemen utan kommer i hög grad påverka det dagliga arbetet för såväl arbetsledning som operatörer. Maskin- och produktionsutrustningen kommer att designas, konstrueras, igångsättas och köras utifrån modeller, simuleringar och optimeringar med hjälp av artificiell intelligens och annan avancerad datorteknik. Höga krav på produktivitet och leveranssäkerhet är idag en självklarhet inom modern industri, samtidigt som affärsmässighet och hållbar utveckling är naturliga inslag i alla verksamheter.

Masterprogrammet Intelligent automation ger dig verktygen för att utveckla och kvalitetssäkra framtidens tillverkningssystem med hjälp av virtuella ingenjörsverktyg. Under många år har användandet av datoriserade ingenjörsverktyg och virtuella tekniker ökat. Det finns inget som tyder på att den trenden avtar, tvärtom. Framtidens tillverkningssystem kommer att kännetecknas av högre grad av intelligent teknik som realiseras genom autonoma, uppkopplade och smarta komponenter.

För att vara behörig till programmet krävs en examen på grundnivå inom integrerad produktutveckling, produktionsteknik, automationsteknik, maskinteknik eller informationsteknologi eller motsvarande omfattande minst 180 hp. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6/Engelska B (eller motsvarande). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.

Masterexamen
ht 20Gamla utbildningsplaner

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

KAVEH AMOUZGAR

Programansvarig


0500-448595
Kaveh Amouzgar
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

FrågaStudie- och karriärvägledare Ulrika Granlid

studievägledare

Ulrika Granlid

ulrika.granlid@his.se
0500-448701