Kognitiv neurovetenskap - neuropsykologi och medvetandestudier, 180 hp

Grundläggande behörighet och områdesbehörighet A4/4: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (eller motsvarande kunskaper). Undantag ges för: Matematik 3b, Matematik 3c, Matematik C. Därutöver krävs: Matematik 2a / 2b / 2c, Matematik B.

Kandidatexamen

Hjärnans funktioner, vårt beteende och subjektiva upplevelser är spännande områden inom vetenskaplig forskning. Kunskap om dessa får allt större betydelse i vårt samhälle. Vi har mycket kvar att utforska och massor att lära. Programmet ger dig värdefulla kunskaper i kognitiv neurovetenskap, neuropsykologi samt om medvetandet. Vidare ger utbildningen kunskap om kognitiva funktioner och funktionsvariationer.

Det här läser du på programmet Kognitiv neurovetenskap och medvetandestudier

Kognitiv neurovetenskap är utbildningens ämnesmässiga huvudområde. Inom detta kommer du att få omfattande kunskaper. Här studeras sambandet mellan hjärnfunktioner och kognitiva förmågor såsom exempelvis perception, minne och uppmärksamhet. Du kommer att få grundläggande kunskaper inom områden såsom medvetandets neuropsykologi, grundläggande neurovetenskap samt om olika centrala områden i kognitiv neurovetenskap. Studiet av tankar, känslor och mänskligt beteende tar sin utgångspunkt i hjärnans anatomi och fysiologi. Därför är också kunskap om vetenskaplig metodik samt om hjärnavbildningsmetoder centrala delar i utbildningen. Den kognitiva neurovetenskapen ger vidare möjligheter till studiet av kognitiva förmågor och olika typer av funktionsvariationer. Kunskaper i detta kan fylla ett viktigt och konkret behov som finns i flera olika sammanhang i vårt samhälle.

Vidare behandlar utbildningen moralfilosofiska frågeställningar generellt sett men också neuroetiska- och yrkesetiska frågor och problem. Dessutom berörs grundläggande psykiatri samt frågor relaterade till socialrätt. Du får även en förståelse för vetenskaplig forskningsmetodik, vetenskapsfilosofi samt om experiment och metodfrågor.

Jobb efter examen

Utbildningsprogrammet är inte specifikt yrkesinriktat. Precis om många akademiska utbildningar leder det fram till goda teoretiska ämneskunskaper samt till allmänna akademiska färdigheter. Detta innebär att vad studenterna kommer att göra efter utbildningen bland annat beror på det egna intresset.

Exempel på vad studenter som gått våra utbildningar gjort är följande: arbete inom omvårdnadssektorn (behandlingshem/kriminalvården), arbete på HR-avdelning, utredare/samordnare, coach och projektledare inom personlig utveckling, produktspecialist på läkemedelsföretag, testledare i forskningsprojekt m m.

Läsa vidare efter programmet

Efter avslutade utbildning ansöker du om en kandidatexamen i kognitiv neurovetenskap. Du kan därefter läsa vidare på avancerad nivå. Vid Högskolan i Skövde kan du läsa det ettåriga magisterprogrammet Kognitiv neurovetenskap: medvetandet och hjärnan (60hp) vilket leder fram till en magisterexamen i kognitiv neurovetenskap. Det finns även möjlighet att fortsätta dina studier mot magisterexamen eller masterexamen (120hp) inom närliggande ämnesområden vid andra lärosäten i Sverige eller utomlands.

Grundläggande behörighet och områdesbehörighet A4/4: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (eller motsvarande kunskaper). Undantag ges för: Matematik 3b, Matematik 3c, Matematik C. Därutöver krävs: Matematik 2a / 2b / 2c, Matematik B.

Kandidatexamen

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

ANDERS MILTON

Programansvarig


0500-448820
Anders Milton
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

Fråga studievägledare Studie- och karriärvägledare Ingrid Christensson

Ingrid Christensson

ingrid.christensson@his.se
0500-448732    

Sök till programmet

Du gör din anmälan via webbportalen www.antagning.se mellan 15 mars och 15 april. Du anmäler dig direkt på hemsidan genom att skapa ett användarkonto. När du är inloggad kan du välja vilka utbildningar du vill anmäla dig till.