Läsa vidare

Efter avslutade studier på våra utbildningsprogram är det flera som väljer att studera vidare antingen på Högskolan i Skövde eller vid annat lärosäte i Sverige eller utomlands. Studier på avancerad nivå (magister- eller masterprogram) kräver att man har en kandidatexamen om minst 180 hp inom relevant ämne (huvudområde) för att vara behörig. För att läsa kurser på avancerad nivå krävs ingen examen, enbart studier omfattande 180 hp varav minst 90 hp i huvudområdet (inklusive examensarbete) behövs.

Magisterexamen på Högskolan i Skövde

Sedan 2011 erbjuder vi vid Högskolan i Skövde en ettårig magisterutbildning inom kognitiv neurovetenskap. Programmet heter Kognitiv neurovetenskap: medvetandet och hjärnan 60 hp.

För att få ut en magisterexamen läser man alltså 60 hp vilket motsvarar ett års heltidsstudier. Inom dessa poäng ska man ha gjort ett självständigt arbete (examensarbete) på 30 hp inom programmets huvudområde.

Andra studier på avancerad- och/eller forskarnivå

En masterexamen består av två års heltidsstudier d v s 120 hp. Ett självständigt arbete (examensarbete) på 30 hp inom programmets huvudområde ska även här ingå.

Utbildning på forskarnivå är den högsta utbildningsnivån man kan läsa vid ett universitet eller högskola. Den avslutas med en licentiatexamen eller en doktorsexamen. Forskarutbildningen förbereder för en fortsatt forskning och utveckling såväl inom som utanför universitets- och högskolevärlden.

Inom kognitiv neurovetenskap vid Högskolan i Skövde erbjuds för tillfället endast ett ettårigt magisterprogram (se ovan).

Visuell översikt: Utbildnings- och examensstruktur i Sverige

Det svenska utbildningssystemet